Biovision

Biovision, Inc. ma swoją siedzibę w Kalifornii w USA. Jest to prywatna firma zajmująca się naukami przyrodniczymi w pięknym rejonie Zatoki San Francisco. Firma opracowuje i oferuje różnorodne produkty, które obejmują zestawy testowe, przeciwciała, rekombinowane białka i enzymy. Wytwarza również inne innowacyjne narzędzia badawcze do badania apoptozy, metabolizmu, proliferacji komórek, stresu komórkowego, uszkodzenia i naprawy komórek, cukrzycy, otyłości i zespołu metabolicznego, biologii komórek macierzystych, regulacji genów i transdukcji sygnału.

Biovision jest powiązany z codziennymi wydarzeniami naukowymi i wiadomościami oraz pasjonuje się branżą nauk przyrodniczych, dlatego jest ciekawy najnowszych osiągnięć w dziedzinie odkrywania i opracowywania leków. Firma nieustannie wprowadza innowacje w nowych produktach, aby zapewnić najbardziej zaawansowane narzędzia badawcze naukowcom i badaczom z różnych dziedzin nauk biologicznych. Ulepszają również istniejące produkty, aby poprawić jakość i ogólne wrażenia użytkownika.

Rodzaje produktów Biovision obejmują:

 • przeciwciała i narzędzia wspomagające,
 • biochemikalia,
 • cytokiny i czynniki wzrostu,
 • zestawy ELISA,
 • inhibitory enzymów,
 • EZSolution produkty gotowe do użycia,
 • białka fluorescencyjne,
 • akcesoria laboratoryjne,
 • zestawy do badań metabolizmu,
 • mikrobiologia,
 • biologia molekularna,
 • koniugaty białek A, G, L i powinowactwa,
 • białka i enzymy,
 • ekstrakcja i oczyszczanie białek,
 • ścieżki sygnalizacyjne i ToxOut produkty bez endotoksyn.

 

Biovision oferuje usługi testów niestandardowych, aby pomóc swoim klientom. W swoich zestawach mają różne interaktywne ścieżki, a ich produkty są używane w ponad siedemdziesięciu krajach poza USA. Firma posiada zespół wsparcia technicznego składający się z profesjonalnych ekspertów, którzy są gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości dotyczące produktów zakupionych od Biovision. Ponadto firma wymienia publikacje klientów dotyczące produktów Biovision w różnych recenzowanych czasopismach naukowych.

Firma BioVision stawia na ciągły rozwój. Swoim klientom oferuje szeroką gamę produktów, w tym: zestawy do przeprowadzania testów, przeciwciała, białka rekombinowane, enzymy i inne innowacyjne narzędzia badawcze, m. in. do badań nad apoptozą, metabolizmem, proliferacją komórek, stresem komórkowym, uszkodzeniami komórek oraz ich naprawą, cukrzycą, otyłością i zaburzeniami metabolizmu, komórkami macierzystymi, regulacją genów, transdukcją sygnału, itp. produkty BioVision są obecnie sprzedawane w ponad 60 krajach na całym świecie.

Kategorie produktów:

Apoptoza i Żywotność komórek:

Aneksyna V
Badanie kaspazy
Testy DNA drabinkowe i tunelowe
Badanie apoptozy
Testy mitochondrialne
Proliferacja i żywotności komórek

Odczynniki do biochemii

Szeroki wybór odczynników do biochemii
Odczynniki do indukcji apoptozy
Detergenty biologiczne
Aktywatory i inhibitory enzymów.

Testy metaboliczne

Aminokwasy i jony nieorganiczne
Węglowodany i metabolizm lipidów
Szlak glikolizy oraz związki pośredniczące
Stres oksydacyjny i składniki surowicy

Białka fluorescencyjne

BFP, CFP, EGFP, mCherry, RFP, YFP
Przeciwciała przeciwko białkom fluorescencyjnym
Kit do analizy ilościowej GFP
Wektory ekspresyjne – GFP i RFP

Cytokiny i czynniki wzrostu

Szeroki wybór cytokin i czynników wzrostu
Przeciwciała przeciwko cytokinon i czynnikom wzrostu
Białka – AOF – Animal-Free Origin
Białka ludzkie – CellExp™

Ekstrakcja i oczyszczanie białek

Zestawy do frakcjonowania komórek
Białko A, G, L
Inhibitory
Dializa i detergenty

Epigenetyka

Przeciwciała Epigenetyczne
Modulatory Epigenetyczne (A-Z)
Writers & Erasers
Histones & Epigenetic Readers

Narzędzia do badania nad komórkami macierzystymi

Test i przeciwciała
Regulatory Fate
Narzędzia do badania szlaków sygnałowych
StemBoost™ – zestawy do badania czynników wzrostu

Narzędzia Biologii Molekularnej

Zestawy do izolacji DNA
Test dla Reportera lucyferazy
Enzymy i Przeciwciała
Zestawy do precypitacji wirusów

Przeciwciała i inne narzędzia

Przeciwciała Pierwrzędowe i drugorzędowe
Przeciwciała Phospho-specific
Przeciwciała kontrolne – Tag/Marker/Loading
Przeciwciała testowe – IHC/ChIP/WB/ELISA

BioVision Akcesoria laboratoryjne

Akcesoria laboratoryjne

BioVision Bialka i Enzymy

Bialka i Enzymy

Białka fluorescencyjne

Białka fluorescencyjne

Białko A-G-L

Białko A-G-L

BioVision Biochemikalia

Biochemikalia

BioVision Cell-based Assays

Cell-based Assays

BioVision Ekstrakcja i oczyszczanie białek

Ekstrakcja i oczyszczanie białek

Produkty gotowe do użycia EZSolution

EZSolution™ Produkty gotowe do użycia

BioVision Inhibitory enzymów

Inhibitory enzymów

BioVision Narzędzia biologii molekularnej

Narzędzia biologii molekularnej

Produkty CRISPR-Cas9

Produkty CRISPR-Cas9

BioVision Proteinaza K

Proteinaza K

Przeciwciała i narzędzia pomocnicze

Przeciwciała i narzędzia pomocnicze

BioVision Testy metabolizmu

Testy metabolizmu

BioVision ToxOut produkty wolne od endotoksyn

ToxOut™ – Produkty wolne od endotoksyn

BioVision Zestawy do frakcjonowania komórek

Zestawy do frakcjonowania komórek

BioVision Zestawy do mikrobiomu

Zestawy do mikrobiomu

BioVision Zestawy ELISA

Zestawy ELISA

Biovision

DiaEasy? Dialyzer (10, 15, 20 ml) Floating racks
Numer Katalogowy:1000-10
Biovision630.20 PLN
DiaEasy? Dialyzer (10, 15, 20 ml) Floating racks
Numer Katalogowy:1000-5
Biovision478.40 PLN
Annexin V-FITC Reagent
Numer Katalogowy:1001-1000
Biovision5731.60 PLN
Annexin V-FITC Reagent
Numer Katalogowy:1001-200
Biovision2028.60 PLN
Annexin V-Cy3 Reagent
Numer Katalogowy:1002-1000
Biovision5207.20 PLN
Annexin V-Cy3 Reagent
Numer Katalogowy:1002-200
Biovision1853.80 PLN
Annexin V-Biotin Reagent
Numer Katalogowy:1003-100
Biovision1702.00 PLN
Annexin V-Biotin Reagent
Numer Katalogowy:1003-1000
Biovision10984.80 PLN
Annexin V-EGFP Reagent
Numer Katalogowy:1004-1000
Biovision5207.20 PLN
Annexin V-EGFP Reagent
Numer Katalogowy:1004-200
Biovision1853.80 PLN
Annexin V, human recombinant
Numer Katalogowy:1005-100
Biovision1476.60 PLN
Annexin V, human recombinant
Numer Katalogowy:1005-1000
Biovision9356.40 PLN
Annexin V, human recombinant
Numer Katalogowy:1005-5000
Biovision26463.80 PLN
10X Annexin V Binding Buffer
Numer Katalogowy:1006-100
Biovision901.60 PLN
Caspase-3 Substrate DEVD-AFC
Numer Katalogowy:1007-1000
Biovision2953.20 PLN
Caspase-3 Substrate DEVD-AFC
Numer Katalogowy:1007-200
Biovision1504.20 PLN
Caspase-3 Substrate DEVD-pNA
Numer Katalogowy:1008-1000
Biovision2953.20 PLN
Caspase-3 Substrate DEVD-pNA
Numer Katalogowy:1008-200
Biovision1504.20 PLN
Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK
Numer Katalogowy:1009-100
Biovision952.20 PLN
Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK
Numer Katalogowy:1009-20C
Biovision952.20 PLN
Caspase-Family Inhibitor Z-VAD-FMK
Numer Katalogowy:1010-100
Biovision901.60 PLN
Caspase-Family Inhibitor Z-VAD-FMK
Numer Katalogowy:1010-20C
Biovision901.60 PLN
Caspase-6 Inhibitor Z-VEID-FMK
Numer Katalogowy:1011-100
Biovision851.00 PLN
Caspase-6 Inhibitor Z-VEID-FMK
Numer Katalogowy:1011-20C
Biovision851.00 PLN
Caspase-1 Inhibitor Z-YVAD-FMK
Numer Katalogowy:1012-100
Biovision901.60 PLN
Caspase-1 Inhibitor Z-YVAD-FMK
Numer Katalogowy:1012-20C
Biovision901.60 PLN
Annexin V-Cy5 Reagent
Numer Katalogowy:1013-1000
Biovision5207.20 PLN
Annexin V-Cy5 Reagent
Numer Katalogowy:1013-200
Biovision1853.80 PLN
Annexin V-PE Reagent
Numer Katalogowy:1014-1000
Biovision5207.20 PLN
Annexin V-PE Reagent
Numer Katalogowy:1014-200
Biovision1853.80 PLN

Inni dostawcy:

1