Ekstrakcja i oczyszczanie białek

Zestawy frakcji pozwalają na rozdział frakcji cytozolowych, organellarnych, mitochondrialnych, jądrowych, błony plazmatycznej i cytoszkieletu. Dodatkowo w zestawie znajdują się zestawy do izolacji genomowego i/lub mitochondrialnego DNA. Nasza linia detergentów obejmuje wysokiej jakości detergenty niejonowe (NP-40, Triton X-100, Tween-20, Tween-80, OG, OTG), detergenty zwittergentowe (CHAPS, ASB-14, Sulfobetaina 3-16) oraz detergent jonowy (SDS). Koktajle inhibitorów fosfatazy i proteazy są oferowane jako preparaty gotowe do użycia i obejmują szeroką gamę form kombinatorycznych, które zawierają zarówno inhibitory fosfatazy, jak i inhibitory proteazy. Nasza linia przeciwciał znacznikowych obejmuje przeciwciała GST-, His-, HA-, S-, CBP-, DYDDDDK- i Myc-tag, podczas gdy przeciwciała anty-HA-tag są również oferowane z koniugatami biotyny lub FITC. Wreszcie, nasze zestawy do ilościowego oznaczania białek obejmują zarówno analizę białek metodą BCA, jak i typu Bradford.

Inni dostawcy:

1