Testy metabolizmu

Metabolizm jest procesem niezbędnym dla wszystkich form życia. Jest on szeroko definiowany jako suma wszystkich procesów biochemicznych zaangażowanych w utrzymanie żywego stanu komórek, a tym samym organizmu. Ponad 87,000 reakcji i 16,000 metabolitów zostało opisanych w Kyoto Encyclopedia of genes & genome. Przemiana makroskładników odżywczych, takich jak węglowodany, białka i tłuszcze, zawartych w pożywieniu w energię jest integralną częścią procesów metabolicznych. Procesy metaboliczne można podzielić na dwie główne kategorie: procesy anaboliczne, które zużywają energię na syntezę prostych cząsteczek lub ich polimeryzację w bardziej złożone makrocząsteczki, np. DNA, RNA i białka oraz procesy kataboliczne, które rozkładają cząsteczki w celu uwolnienia energii. Poza tym procesy metaboliczne pomagają również w pozbywaniu się substancji toksycznych.

Metabolizm odgrywa kluczową rolę w różnych dziedzinach fizjologii, biologii komórki i medycyny. Badania nad metabolizmem gwałtownie wzrosły, gdy zdano sobie sprawę, że wiele powszechnych chorób człowieka, takich jak rak, cukrzyca, otyłość, hipoglikemia, hipolipidemia, fenyloketonuria, neurodegeneracja itp. wynika z zaburzeń w szlakach metabolicznych. Zrozumienie metabolicznych wariacji i możliwych wartości odstających jest zatem kluczowym aspektem badań ukierunkowanych na choroby.

Inni dostawcy:

1