Zestawy do mikrobiomu

Czym jest Mikrobiom?

Mikrobiom człowieka to zbiór bilionów symbiotycznych mikroorganizmów, które kolonizują ludzkie ciało. Skład mikrobiotyczny i funkcje różnią się w zależności od wieku, płci, rasy i diety gospodarza. Mikroby te obejmują bakterie, bakteriofagi, grzyby, pierwotniaki i wirusy, które żyją w jelitach, jamie ustnej, drogach moczowo-płciowych, płucach i skórze człowieka. Są one korzystne dla gospodarza i odgrywają ważną rolę w trawieniu i odporności. Dlatego też wszelkie zmiany w mikrobiomie lub obecność patogennych mikrobów może powodować choroby takie jak zespół jelita drażliwego, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, alergie, nowotwory itp. Analiza mikrobioty człowieka odgrywa istotną rolę w medycynie spersonalizowanej ze względu na obecność ogromnej różnorodności mikrobiomu u poszczególnych osób. Technologia sekwencjonowania o wysokiej wydajności, w połączeniu z wykorzystaniem konserwatywnych genów markerowych, pozwoliła na zrozumienie społeczności mikrobiologicznych. Sekwencjonowany jest genom całej kolekcji mikrobów, a nie pojedynczych mikroorganizmów. Human Microbiome Project również wykorzystuje sekwencjonowanie do badania genomowego składu mikrobiomu.

Inni dostawcy:

1