Cell-based Assays

Szeroki wybór testów do badania podstawowych procesów rządzących biologią komórkową. Testy badające różne aspekty zachowania komórek (progresja w cyklu komórkowym, migracja, inwazja) oraz mierzące zawartość kluczowych bloków budulcowych w komórce są powszechnie stosowane do monitorowania zdrowia komórek w hodowli oraz ich odpowiedzi na różne bodźce (induktory migracji, leki zatrzymujące cykl komórkowy, inhibitory transportu cholesterolu, itp.)

Cykl komórkowy jest zbiorem etapów, w których komórki eukariotyczne powielają się i dzielą. Cykl komórkowy składa się z dwóch specyficznych i odrębnych faz: interfazy, na którą składają się fazy G1 (Gap 1), S (synteza) i G2 (Gap 2) oraz fazy mitotycznej: M (mitoza). Każda faza cyklu komórkowego jest ściśle regulowana, a punkty kontrolne istnieją po to, by wykryć potencjalne uszkodzenia DNA i umożliwić ich naprawę przed podziałem komórki. Jeśli uszkodzenie nie może być naprawione, komórka staje się celem apoptozy. Komórki mogą również w odwracalny sposób przestać się dzielić i tymczasowo wejść w stan spoczynku lub senescencji – G0. Istnieją punkty kontrolne na końcu G1 i na końcu G2. Kiedy komórka narusza te punkty kontrolne i dzieli się w sposób niekontrolowany, prowadzi to do wzrostu nowotworu. Nasze testy cyklu komórkowego pozwalają na ilościową ocenę komórek na różnych etapach cyklu komórkowego i mogą być wykorzystywane do analiz o wysokiej wydajności.

Migracja jest kluczową właściwością żywych komórek i jest krytyczna dla normalnego rozwoju, odpowiedzi immunologicznej, jak również procesów chorobowych, takich jak przerzuty nowotworowe i zapalenie. Metody badania migracji komórek są ważne dla szerokiego zakresu badań biomedycznych, takich jak biologia nowotworów, immunologia, biologia naczyniowa, biologia komórki i biologia rozwoju. W rzeczywistości badanie zachowań migracyjnych i inwazyjnych komórek nowotworowych i zrębowych oraz zrozumienie mechanizmów leżących u ich podstaw jest najbardziej istotne dla nowych strategii w diagnostyce nowotworów, prognozowaniu, opracowywaniu leków i leczeniu. Nasze testy inwazji komórek i różne testy migracji komórek oferują specyficzne opcje zaprojektowane dla różnych typów komórek i zastosowań.

BioVision Oferuje również zestaw do wykrywania cholesterolu w komórkach, który umożliwia badanie ruchu cholesterolu w komórce, co jest krytycznym elementem biologii komórkowej, ponieważ zaburzenia metabolizmu cholesterolu i handlu pęcherzykowego mogą prowadzić do chorób serca, otyłości, cukrzycy, itp.

Biovision

EZCell? Phagocytosis Assay Kit (Green Zymosan)
K397-100
Biovision
EZCell? Phagocytosis Assay Kit (Red Zymosan)
K398-100
Biovision
EZCell? Phagocytosis Assay Kit (Green E. coli)
K963-100
Biovision
EZCell? Phagocytosis Assay Kit (Red E. coli)
K964-100
Biovision

Inni dostawcy:

1