Inhibitory enzymów

Enzymy są biologicznymi katalizatorami, które napędzają różne reakcje w komórce. Są one wymagane do prawie każdej funkcji żywej komórki/organizmu, od trawienia pokarmu do syntezy DNA. Enzymy są zazwyczaj bardzo specyficzne w odniesieniu do reakcji, które katalizują i substratów, które są zaangażowane. Aktywność enzymów może być modulowana przez różne klasy cząsteczek. Inhibitory enzymów to cząsteczki, które wiążą się z enzymem i zmniejszają lub całkowicie zatrzymują jego funkcję. Ponieważ zablokowanie aktywności enzymu może mieć głęboki wpływ na dalsze procesy zachodzące w komórce, czasami z konsekwencjami patologicznymi lub chorobowymi, inhibicja enzymów jest kluczowym elementem projektowania nowych leków. Odkrycie nowych i silnych inhibitorów enzymów oraz opracowanie lepszych klas inhibitorów stanowi dynamicznie rozwijającą się gałąź badań biochemicznych i farmakologicznych.

Inhibitor enzymu może działać na wiele różnych sposobów. Wiązanie inhibitora może powstrzymać substrat przed wejściem do miejsca aktywnego enzymu i/lub uniemożliwić enzymowi katalizowanie jego reakcji. Wiązanie inhibitora może być odwracalne lub nieodwracalne. Inhibitory odwracalne wiążą się niekowalencyjnie i powstają różne rodzaje inhibicji, w zależności od tego, czy inhibitory te wiążą się z enzymem (inhibicja kompetycyjna), kompleksem enzym-substrat (inhibicja niekompetycyjna), czy z obydwoma (inhibicja niekompetycyjna i mieszana). Z kolei inhibitory nieodwracalne zwykle reagują z enzymem poprzez tworzenie wiązań kowalencyjnych i trwale zmieniają strukturę enzymu. Inhibitory małocząsteczkowe funkcjonujące w regulacji i przeprogramowaniu szlaków rządzących losem komórki zrewolucjonizowały w ostatnich latach badania nad komórkami macierzystymi.

W skrócie, różne rodzaje inhibitorów są wykorzystywane do odpowiedzi na coraz większą liczbę pytań w badaniach biologicznych i farmaceutycznych, co prowadzi do odkrycia nowych leków lub ulepszenia istniejących leków, ostatecznie zwiększając możliwości leczenia chorób ludzkich, takich jak HIV, rak, cukrzyca, Alzheimer, a lista ta stale się wydłuża. BioVision oferuje kompleksową kolekcję ponad 1800 inhibitorów enzymów, obejmującą wszystkie kluczowe obszary badań biologicznych/farmakologicznych. Inhibitory te są wymienione na podstawie enzymów/ścieżek, na których działają.

Biovision

Angiotensin I Converting Enzyme (ACE1) Inhibitor Screening Kit
Angiotensin I Converting Enzyme (ACE1) Inhibitor Screening Kit
K228-100
Biovision each
Angiotensin II Converting Enzyme (ACE2) Inhibitor Screening Kit
Angiotensin II Converting Enzyme (ACE2) Inhibitor Screening Kit
K310-100
Biovision each
Syk Inhibitor
Syk Inhibitor
1983-1
Biovision each
Syk Inhibitor
Syk Inhibitor
1983-5
Biovision each
SCD1 Inhibitor
SCD1 Inhibitor
1716-1
Biovision each
SCD1 Inhibitor
SCD1 Inhibitor
1716-5
Biovision each
ACC2 Inhibitor
ACC2 Inhibitor
1717-1
Biovision each
ACC2 Inhibitor
ACC2 Inhibitor
1717-5
Biovision each
Chk2 Inhibitor
Chk2 Inhibitor
1702-1
Biovision each
PI3K-? Inhibitor
PI3K-? Inhibitor
B1869-25
Biovision each
PI3K-? Inhibitor
PI3K-? Inhibitor
B1869-5
Biovision each
PKM2 Inhibitor
PKM2 Inhibitor
B2593-25
Biovision each
PKM2 Inhibitor
PKM2 Inhibitor
B2593-5
Biovision each
CFTR Inhibitor-172
CFTR Inhibitor-172
2487-1
Biovision each
CFTR Inhibitor-172
CFTR Inhibitor-172
2487-5
Biovision each
Stat5 Inhibitor
Stat5 Inhibitor
9484-1
Biovision each
Stat5 Inhibitor
Stat5 Inhibitor
9484-5
Biovision each
SIRT2 Inhibitor
SIRT2 Inhibitor
1857-25
Biovision each
SIRT2 Inhibitor
SIRT2 Inhibitor
1857-5
Biovision each
Renin Inhibitor
Renin Inhibitor
2084-25
Biovision each
Renin Inhibitor
Renin Inhibitor
2084-5
Biovision each
miRNA Inhibitor
miRNA Inhibitor
M1265-10
Biovision each
miRNA Inhibitor
miRNA Inhibitor
M1265-2
Biovision each
miRNA Inhibitor
miRNA Inhibitor
M1265-3
Biovision each
miRNA Inhibitor
miRNA Inhibitor
M1265-4
Biovision each
miRNA Inhibitor
miRNA Inhibitor
M1265-5
Biovision each
miRNA Inhibitor
miRNA Inhibitor
M1265-6
Biovision each
miRNA Inhibitor
miRNA Inhibitor
M1265-7
Biovision each
miRNA Inhibitor
miRNA Inhibitor
M1265-8
Biovision each
miRNA Inhibitor
miRNA Inhibitor
M1265-9
Biovision each

Inni dostawcy:

1