Zestawy do frakcjonowania komórek

Systemy Fraction-PREPTM do wygodnego frakcjonowania przedziałów komórkowych. Zestawy te zawierają unikalne formuły buforów i odczynników do wygodnego przygotowania wysoko wzbogaconych frakcji komórkowych z komórek i tkanek ssaków. Przygotowane frakcje białkowe są odpowiednie do dalszych testów, takich jak żel dwuwymiarowy, immunoblotting białek, test przesunięcia w żelu, testy aktywności enzymów, testy reporterowe i inne.

Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit: Oddzielenie wysoko wzbogaconych mitochondriów od cytozolu komórek ssaków. Prosta procedura bez ultrawirowania i toksycznych chemikaliów. Dostępny jest również zestaw do izolacji mitochondrialnego DNA.

Nuclear/Cytosol Fractionation Kit: Oddzielenie jądra od cytoplazmy w czasie krótszym niż 90 minut. Zestaw zapewnia system, który utrzymuje przedziały jądra i cytozolu oddzielone od siebie. Rozdzielone frakcje są odpowiednie do dalszych analiz.

Biovision

FractionPREP? Cell Fractionation Kit
FractionPREP? Cell Fractionation Kit
K270-50
Biovision each
Nuclear/Cytosol Fractionation Kit
Nuclear/Cytosol Fractionation Kit
K266-100
Biovision each
Nuclear/Cytosol Fractionation Kit
Nuclear/Cytosol Fractionation Kit
K266-25
Biovision each
Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit
Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit
K256-100
Biovision each
Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit
Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit
K256-25
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 5.2
7904-100
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 5.2
7904-25
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 5.2
7904-5
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 7.0
7905-100
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 7.0
7905-25
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, pH ? 7.0
7905-5
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Fraction V, 30% Solution
Bovine Serum Albumin ? Fraction V, 30% Solution
7914-100
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Fraction V, 30% Solution
Bovine Serum Albumin ? Fraction V, 30% Solution
7914-500
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 7.0
7912-100
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 7.0
7912-25
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 7.0
7912-5
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 5.2
7913-100
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 5.2
7913-25
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Low, pH ? 5.2
7913-5
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 7.0
7907-100
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 7.0
7907-25
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 7.0
7907-5
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 5.2
7908-100
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 5.2
7908-25
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Fatty Acid Free, pH ? 5.2
7908-5
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH ? 7.0
7909-100
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH ? 7.0
7909-25
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH ? 7.0
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH ? 7.0
7909-5
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH ? 5.2
7910-100
Biovision each
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH ? 5.2
Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Endotoxin Low, pH ? 5.2
7910-25
Biovision each

Inni dostawcy:

1