Proteinaza K

Proteinaza K, proteaza serynowa o szerokim spektrum działania, jest powszechnie stosowana w biologii molekularnej do izolacji kwasów nukleinowych. Została odkryta w 1974 roku i wyodrębniona z grzyba Tritirachium album. Nazwa „Proteinaza K” pochodzi od zdolności enzymu do trawienia włosów lub keratyny. Aktywowany przez wapń, enzym trawi białka preferencyjnie przylegające do grupy karboksylowej aminokwasów alifatycznych i aromatycznych. Chociaż wapń nie jest niezbędny do utrzymania aktywności enzymu, to przyczynia się do jego stabilności. Po usunięciu jonów wapnia, stabilność enzymu ulega zmniejszeniu, a aktywność proteolityczna zostaje częściowo utracona. Proteinaza K posiada dwa miejsca wiążące dla Ca2+, które znajdują się w pobliżu centrum aktywnego, ale nie są bezpośrednio zaangażowane w mechanizm katalityczny. Enzym jest stabilny w szerokim zakresie pH od 7,5 do 12, z optimum pH przy 8,0. Enzym jest aktywny w temperaturze 37°C, a jego aktywność wzrasta wraz z temperaturą do 60°C. Białka zostaną całkowicie strawione, jeśli czas inkubacji zostanie wydłużony i jeśli stężenie proteazy będzie bardzo wysokie. Dlatego ważne jest, aby znaleźć optymalny czas inkubacji, który jest specyficzny dla każdego rodzaju próbki.

Biovision

Proteinase K Antibody
Proteinase K Antibody
6210-100
Biovision each
Proteinase K Antibody
Proteinase K Antibody
6210-30T
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, NGS Grade
Proteinase K, Recombinant, NGS Grade
9247-100
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, NGS Grade
Proteinase K, Recombinant, NGS Grade
9247-10G
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, NGS Grade
Proteinase K, Recombinant, NGS Grade
9247-1G
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, NGS Grade
Proteinase K, Recombinant, NGS Grade
9247-500
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
9250-100
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
9250-10G
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
9250-1G
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
9250-500
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
9251-100
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
9251-25
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
Proteinase K, Recombinant, Standard Grade
9251-5
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Molecular Grade
Proteinase K, Recombinant, Molecular Grade
9210-100
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Molecular Grade
Proteinase K, Recombinant, Molecular Grade
9210-10G
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Molecular Grade
Proteinase K, Recombinant, Molecular Grade
9210-1G
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Molecular Grade
Proteinase K, Recombinant, Molecular Grade
9210-500
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, Molecular Grade
Proteinase K, Recombinant, Molecular Grade
9210-50G
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, 20 mg/ml Solution, Molecular Grade
Proteinase K, Recombinant, 20 mg/ml Solution, Molecular Grade
9211-100
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, 20 mg/ml Solution, Molecular Grade
Proteinase K, Recombinant, 20 mg/ml Solution, Molecular Grade
9211-25
Biovision each
Proteinase K, Recombinant, 20 mg/ml Solution, Molecular Grade
Proteinase K, Recombinant, 20 mg/ml Solution, Molecular Grade
9211-5
Biovision each
Proteinase 3 (PR3), Human Neutrophil
Proteinase 3 (PR3), Human Neutrophil
7290-25
Biovision each
Proteinase Inhibitor 9 (PI9) Antibody
Proteinase Inhibitor 9 (PI9) Antibody
3544R-100
Biovision each
Proteinase Inhibitor 9 (PI9) Antibody
Proteinase Inhibitor 9 (PI9) Antibody
3544R-30T
Biovision each
Recombinant SARS-CoV-2 3C-like Proteinase
Recombinant SARS-CoV-2 3C-like Proteinase
P1550-10
Biovision 10 μg
Recombinant SARS-CoV-2 3C-like Proteinase
Recombinant SARS-CoV-2 3C-like Proteinase
P1550-50
Biovision 50 μg
Proteinase Inhibitor 6 (PI-6) Antibody (Clone 3A)
Proteinase Inhibitor 6 (PI-6) Antibody (Clone 3A)
3849-100
Biovision each
Proteinase Inhibitor 9 (PI-9) Antibody (Clone PI9-17)
Proteinase Inhibitor 9 (PI-9) Antibody (Clone PI9-17)
3544-100
Biovision each
Procathepsin K Antibody
Procathepsin K Antibody
6647-100
Biovision each
Procathepsin K Antibody
Procathepsin K Antibody
6647-30T
Biovision each

Inni dostawcy:

1