Białko A-G-L

Białka A, G i L są powszechnie stosowane do oczyszczania IgG. Żywice BioVision do białek A, G i L składają się z oczyszczonych rekombinowanych białek A, G i L, które zostały kowalencyjnie połączone z 6% usieciowanymi kulkami agarozy/sefarozy. Rekombinowane białka A i G zawierają wyłącznie domeny wiążące IgG i są oczyszczane z E. coli poprzez wielokrotne etapy chromatograficzne (nie są oczyszczane metodą powinowactwa z ludzką IgG). Domena wiążąca albuminy, domena wiążąca ścianę komórkową i inne niespecyficzne regiony zostały usunięte, aby zapewnić maksymalnie specyficzne wiązanie IgG. W przeciwieństwie do białka A i białka G, które wiążą się głównie poprzez regiony Fc (tj. łańcuch ciężki) immunoglobuliny, białko L wiąże IgG poprzez interakcję z łańcuchami lekkimi. Rekombinowane białko L zawiera tylko region wiążący łańcuch lekki Kappa i dlatego ma zdolność wiązania szerszego zakresu klas i podklas Ig (IgG, IgM, IgA, IgE i IgD). Fragmenty zmienne o pojedynczym łańcuchu (ScFv) i fragmenty Fab również wiążą się z białkiem L. Czystość tych rekombinowanych białek wynosi > 98% w SDS-PAGE i HPLC. Poziom endotoksyn wynosi < 0,1 EU/mg białka. 6-His-tag na N-końcu może być użyty do oczyszczania powinowactwa lub wykrywania przy użyciu przeciwciał anty-His-tag.

Biovision

Protein A/G/L
Protein A/G/L
6540-1
Biovision each
Protein A/G/L
Protein A/G/L
6540-100
Biovision each
Protein A/G/L
Protein A/G/L
6540-1000
Biovision each
Protein A/G/L
Protein A/G/L
6540-25
Biovision each
Protein A/G/L
Protein A/G/L
6540-5
Biovision each
Protein A/G/L Sepharose
Protein A/G/L Sepharose
6541-1
Biovision each
Protein A/G/L Sepharose
Protein A/G/L Sepharose
6541-100
Biovision each
Protein A/G/L Sepharose
Protein A/G/L Sepharose
6541-25
Biovision each
Protein A/G/L Sepharose
Protein A/G/L Sepharose
6541-5
Biovision each
Protein A/G/L Sepharose
Protein A/G/L Sepharose
6541-500
Biovision each
Protein A/G/L Magnetic Beads
Protein A/G/L Magnetic Beads
6547-1
Biovision each
Protein A/G/L Sepharose Column
Protein A/G/L Sepharose Column
6548-1
Biovision each
Protein A/G/L Sepharose Column
Protein A/G/L Sepharose Column
6548-5
Biovision each
Protein A/G
Protein A/G
6502-1
Biovision each
Protein A/G
Protein A/G
6502-100
Biovision each
Protein A/G
Protein A/G
6502-1000
Biovision each
Protein A/G
Protein A/G
6502-25
Biovision each
Protein A/G
Protein A/G
6502-5
Biovision each
Protein A/G-FITC
Protein A/G-FITC
6504-01
Biovision each
Protein A/G-FITC
Protein A/G-FITC
6504-1
Biovision each
Protein A/G-Biotin
Protein A/G-Biotin
6506-01
Biovision each
Protein A/G-Biotin
Protein A/G-Biotin
6506-1
Biovision each
Protein A/G Sepharose
Protein A/G Sepharose
6503-1
Biovision each
Protein A/G Sepharose
Protein A/G Sepharose
6503-100
Biovision each
Protein A/G Sepharose
Protein A/G Sepharose
6503-25
Biovision each
Protein A/G Sepharose
Protein A/G Sepharose
6503-5
Biovision each
Protein A/G Magnetic Beads
Protein A/G Magnetic Beads
6527-1
Biovision each
Protein A/G Sepharose Column
Protein A/G Sepharose Column
6528-1
Biovision each
Protein A/G Sepharose Column
Protein A/G Sepharose Column
6528-5
Biovision each
Protein G
Protein G
6510-1
Biovision each

Inni dostawcy:

1