Czym jest Małpia ospa?

Czym jest Małpia ospa? – Objawy i Sposób wykrycia

Małpia ospa to rzadka choroba infekcyjna, która ostatnio zaczęła coraz częściej pojawiać się w naszych mediach, ze względu na rozpowszechnienie jej na terenach Stanów Zjednoczonych oraz Europy. W tym artykule dowiemy się czym jest ta egzotycznie nazywająca się choroba oraz jak możemy wykryć jej objawy.

Małpia ospa to choroba zakaźna spowodowana przez wirusa z rodzaju Orthopoxvirus. Przejawia się ona głównie w rejonach centralnej oraz zachodniej Afryki. Schorzenie to należy do zoonoz, czyli chorób przenoszonych ze zwierzęcia na człowieka, inaczej mówiąc jest chorobą odzwierzęcą. Przypadki zakażenia najczęściej spotyka się w pobliżu lasów deszczowych, gdyż właśnie tam głównie żyją zwierzęta noszące ten wirus. Do tych zwierząt głównie należą: wiewiórki, szczury, myszy oraz małpy.

Czym jest Malpia ospa - Orthopoxvirus
Czym jest Malpia ospa - Orthopoxvirus

Objawy zakażenia:

Małpia ospa przejawia objawy podobne do ospy prawdziwej, która została eradykowana w 1980 roku. Choroba ta więc przejawia się głównie:

  • Wysoką gorączką
  • Powiększonymi węzłami chłonnymi
  • Wysypką
  • Bólami głowy i mięśni
  • W przypadkach ciężkiej postaci choroby wysypka składająca się z plamistych/pęcherzykowatych wykwitów zaczyna pokrywać całe ciało.

Jednym z elementów rozpoznania choroby jest szczegółowy wywiad z pacjentem, który ukazuje lekarzowi sposób zakażenia się chorobą.
Do samego zakażenia dochodzi głównie w wyniku ugryzienia bądź bezpośredniego kontaktu z zwierzętami będącymi nosicielami tego wirusa. Sposób zakażenia człowiek-człowiek jest dość ograniczony, aczkolwiek możliwy. Wirus można przekazać głównie drogą kropelkową, kontaktem z powierzchniami śluzówki takiej jak usta bądź gardło, bądź samym zetknięciem się z przedmiotami, które używał zakażony.

Sposób wykrycia:

Gdy zauważymy u siebie wyżej wymienione objawy, należy poinformować o tym swojego lekarza rodzinnego, który przeprowadzi szczegółowy wywiad oraz skieruje na badania laboratoryjne potwierdzające zakażenie. Wykrywanie wirusowego DNA za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) jest preferowanym testem do odkrycia wirusa u pacjenta. Do samej analizy używa się głównie próbki pobranej z wysypki pacjenta.