Testy CLIA

Testy CLIA są przeznaczone do czułego, ilościowego oznaczania in vitro stężenia insuliny ludzkiej w surowicy i osoczu z hodowli komórkowych i innych płynach biologicznych. Insulina odpowiada przede wszystkim za kontrolę metabolizmu glukozy. Insulina jest metabolizowana w komórkach β wysp Langerhansa w trzustce. Obniżone poziomy insuliny prowadzą do cukrzycy insulinozależnej (IDDM). Detekcja CLIA przy użyciu mikropłytki zapewnia bardziej czułą, wysoką przepustowość i ekonomiczną alternatywę dla innych dostępnych na rynku testów, takich jak konwencjonalne metodologie kolorymetryczne.

CLIA nie wymaga długich inkubacji ani dodawania odczynników zatrzymujących. Zestawy są w stanie wykrywać reakcje chemiluminescencji oparte na blasku i zapewniają szerszy zakres testów dynamicznych. Charakteryzują się doskonałą czułością na niskim końcu i szybszym protokołem. Co więcej, CLIA może być stosowany w obszarach diagnostycznych i badawczych, w których nie można zastosować innej konwencji kolorymetrycznej.
Zestawy CLIA do insuliny ludzkiej opierają się na teście immunoenzymatycznym w fazie stałej, który wykorzystuje jedno przeciwciało przeciw insulinie do unieruchomienia w fazie stałej oraz dodatkowe przeciwciało przeciw insulinie w roztworze koniugatu przeciwciało-enzym. Rosnąca potrzeba wykrywania niewielkich ilości docelowych cząsteczek analitu w cieczach doprowadziła do opracowania immunologicznego testu chemiluminescencji. Zwiększyła czułość analityczną testów immunologicznych.

Zestawy CLIA nie są enzymatyczne, wykorzystują nieenzymatyczne techniki biochemii reporterowej. W konsekwencji CLIA unika stosowania technik radioaktywnych, jednak mogą one obejmować zarówno technologię enzymatyczną, jak i chemiluminescencyjną.

Technologia wykrywania chemiluminescencyjnego w testach CLIA zapewnia doskonałe rozwiązania dla badaczy, którzy potrzebują testów immunologicznych o wysokiej czułości, szerokim zakresie liniowym i ograniczonej objętości próbki. Szeroki kinetyczny zakres liniowy umożliwia wykrywanie analitów zarówno o niskich, jak i wysokich stężeniach w próbce kohorty.

CLIA umożliwia badaczowi wykrycie docelowej cząsteczki analitu w różnych próbkach o bardzo różnych stężeniach przy użyciu tego samego stopnia rozcieńczenia dla wszystkich próbek, co w konsekwencji zmniejsza zmienność testu i jest wygodniejsze.

Cortisone CLIA Kit

Cortisone CLIA Kit

Numer Katalogowy:SKT-206-96

Zapytaj o cenę

CLIA test-systems

Zapytaj o cenę

Abbexa CLIA

Estriol (E3) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx190005

10 × 96 tests - 41283.00 PLN
5 × 96 tests - 21999.60 PLN
96 tests - 5086.80 PLN

Abbexa CLIA

Estrone (E1) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx190015

10 × 96 tests - 41283.00 PLN
5 × 96 tests - 21999.60 PLN
96 tests - 5086.80 PLN

Estriol (E3) CLIA Kit

Estriol (E3) CLIA Kit

Numer Katalogowy:abx196120-96tests

Zapytaj o cenę

Noggin (NOG) CLIA Kit

Noggin (NOG) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx493482

10 × 96 tests - 43054.20 PLN
5 × 96 tests - 22928.40 PLN
96 tests - 5297.40 PLN

Estriol (E3) CLIA Kit

Estriol (E3) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKU08622-48T

Zapytaj o cenę

Estriol (E3) CLIA Kit

Estriol (E3) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKU08622-5x96T

Zapytaj o cenę

Estriol (E3) CLIA Kit

Estriol (E3) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKU08622-96T

Zapytaj o cenę

Estrone (E1) CLIA Kit

Estrone (E1) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKU08652-48T

Zapytaj o cenę

Estrone (E1) CLIA Kit

Estrone (E1) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKU08652-5x96T

Zapytaj o cenę

Estrone (E1) CLIA Kit

Estrone (E1) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKU08652-96T

Zapytaj o cenę

Estriol (E3) CLIA Kit

Estriol (E3) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKN49733-48T

Zapytaj o cenę

Estriol (E3) CLIA Kit

Estriol (E3) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKN49733-5x96T

Zapytaj o cenę

Estriol (E3) CLIA Kit

Estriol (E3) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKN49733-96T

Zapytaj o cenę

Estrone (E1) CLIA Kit

Estrone (E1) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKN49763-48T

Zapytaj o cenę

Estrone (E1) CLIA Kit

Estrone (E1) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKN49763-5x96T

Zapytaj o cenę

Estrone (E1) CLIA Kit

Estrone (E1) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKN49763-96T

Zapytaj o cenę

Abbexa CLIA

Dopamine (DA) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx190012

10 × 96 tests - 41283.00 PLN
5 × 96 tests - 21999.60 PLN
96 tests - 5086.80 PLN

Oxytocin (OT) CLIA Kit

Oxytocin (OT) CLIA Kit

Numer Katalogowy:abx196125-96tests

Zapytaj o cenę

Dopamine (DA) CLIA Kit

Dopamine (DA) CLIA Kit

Numer Katalogowy:abx196129-96tests

Zapytaj o cenę

Oxytocin (OT) CLIA Kit

Oxytocin (OT) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx490362

10 × 96 tests - 43054.20 PLN
5 × 96 tests - 22928.40 PLN
96 tests - 5297.40 PLN

Retinol (Ret) CLIA Kit

Retinol (Ret) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx490479

10 × 96 tests - 43054.20 PLN
5 × 96 tests - 22928.40 PLN
96 tests - 5297.40 PLN

Taurine (Tau) CLIA Kit

Taurine (Tau) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx490608

10 × 96 tests - 46272.60 PLN
5 × 96 tests - 24624.00 PLN
96 tests - 5680.80 PLN

Tyrosol (Tyr) CLIA Kit

Tyrosol (Tyr) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx490611

10 × 96 tests - 48470.40 PLN
5 × 96 tests - 25806.60 PLN
96 tests - 5934.60 PLN

Glycine (Gly) CLIA Kit

Glycine (Gly) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx490614

10 × 96 tests - 48470.40 PLN
5 × 96 tests - 25806.60 PLN
96 tests - 5934.60 PLN

Heparin (Hep) CLIA Kit

Heparin (Hep) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx490617

10 × 96 tests - 49145.40 PLN
5 × 96 tests - 26141.40 PLN
96 tests - 6015.60 PLN

Abbexa CLIA

Oxytocin (OT) CLIA Kit

Numer Katalogowy:20-abx496621

10 × 96 tests - 43054.20 PLN
5 × 96 tests - 22928.40 PLN
96 tests - 5297.40 PLN

Dopamine (DA) CLIA Kit

Dopamine (DA) CLIA Kit

Numer Katalogowy:EKU08644-48T

Zapytaj o cenę