Testy CLIA

Testy CLIA są przeznaczone do czułego, ilościowego oznaczania in vitro stężenia insuliny ludzkiej w surowicy i osoczu z hodowli komórkowych i innych płynach biologicznych. Insulina odpowiada przede wszystkim za kontrolę metabolizmu glukozy. Insulina jest metabolizowana w komórkach β wysp Langerhansa w trzustce. Obniżone poziomy insuliny prowadzą do cukrzycy insulinozależnej (IDDM). Detekcja CLIA przy użyciu mikropłytki zapewnia bardziej czułą, wysoką przepustowość i ekonomiczną alternatywę dla innych dostępnych na rynku testów, takich jak konwencjonalne metodologie kolorymetryczne.

CLIA nie wymaga długich inkubacji ani dodawania odczynników zatrzymujących. Zestawy są w stanie wykrywać reakcje chemiluminescencji oparte na blasku i zapewniają szerszy zakres testów dynamicznych. Charakteryzują się doskonałą czułością na niskim końcu i szybszym protokołem. Co więcej, CLIA może być stosowany w obszarach diagnostycznych i badawczych, w których nie można zastosować innej konwencji kolorymetrycznej.
Zestawy CLIA do insuliny ludzkiej opierają się na teście immunoenzymatycznym w fazie stałej, który wykorzystuje jedno przeciwciało przeciw insulinie do unieruchomienia w fazie stałej oraz dodatkowe przeciwciało przeciw insulinie w roztworze koniugatu przeciwciało-enzym. Rosnąca potrzeba wykrywania niewielkich ilości docelowych cząsteczek analitu w cieczach doprowadziła do opracowania immunologicznego testu chemiluminescencji. Zwiększyła czułość analityczną testów immunologicznych.

Zestawy CLIA nie są enzymatyczne, wykorzystują nieenzymatyczne techniki biochemii reporterowej. W konsekwencji CLIA unika stosowania technik radioaktywnych, jednak mogą one obejmować zarówno technologię enzymatyczną, jak i chemiluminescencyjną.

Technologia wykrywania chemiluminescencyjnego w testach CLIA zapewnia doskonałe rozwiązania dla badaczy, którzy potrzebują testów immunologicznych o wysokiej czułości, szerokim zakresie liniowym i ograniczonej objętości próbki. Szeroki kinetyczny zakres liniowy umożliwia wykrywanie analitów zarówno o niskich, jak i wysokich stężeniach w próbce kohorty.

CLIA umożliwia badaczowi wykrycie docelowej cząsteczki analitu w różnych próbkach o bardzo różnych stężeniach przy użyciu tego samego stopnia rozcieńczenia dla wszystkich próbek, co w konsekwencji zmniejsza zmienność testu i jest wygodniejsze.

Cortisone CLIA Kit
Cortisone CLIA Kit
Numer Katalogowy:SKT-206-96
2633.88 PLN
Glutathione (GSH) CLIA Kit
Glutathione (GSH) CLIA Kit
Numer Katalogowy:abx195724-96tests
4653.00 PLN
Histamine (HIS) CLIA Kit
Histamine (HIS) CLIA Kit
Numer Katalogowy:abx195752-96tests
4653.00 PLN
Cortisol (Cortisol) CLIA Kit
Cortisol (Cortisol) CLIA Kit
Numer Katalogowy:abx195777-96tests
4653.00 PLN
Estriol (E3) CLIA Kit
Estriol (E3) CLIA Kit
Numer Katalogowy:abx196120-96tests
4653.00 PLN
Oxytocin (OT) CLIA Kit
Oxytocin (OT) CLIA Kit
Numer Katalogowy:abx196125-96tests
4653.00 PLN
Dopamine (DA) CLIA Kit
Dopamine (DA) CLIA Kit
Numer Katalogowy:abx196129-96tests
4653.00 PLN
Prostacyclin (PGI2) CLIA Kit
Prostacyclin (PGI2) CLIA Kit
Numer Katalogowy:abx196199-96tests
4653.00 PLN
Pentosidine (PTD) CLIA Kit
Pentosidine (PTD) CLIA Kit
Numer Katalogowy:abx197920-96tests
4653.00 PLN
Creatinine (Cr) CLIA Kit
Creatinine (Cr) CLIA Kit
Numer Katalogowy:abx197924-96tests
4653.00 PLN
Abbexa CLIA
Oxytocin (OT) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx496621
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Noggin (NOG) CLIA Kit
Noggin (NOG) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx493482
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Neurogranin (NRGN) CLIA Kit
Neurogranin (NRGN) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx491457
10 × 96 tests - 48329.16 PLN
5 × 96 tests - 25718.40 PLN
96 tests - 5933.28 PLN
Carnosine (Car) CLIA Kit
Carnosine (Car) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490419
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Lipopolysaccharides (LPS) CLIA Kit
Lipopolysaccharides (LPS) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490422
10 × 96 tests - 52124.88 PLN
5 × 96 tests - 27748.80 PLN
96 tests - 6373.20 PLN
Myostatin (MSTN) CLIA Kit
Myostatin (MSTN) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490427
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Triglyceride (TG) CLIA Kit
Triglyceride (TG) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490432
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Phosphatidylserine (PS) CLIA Kit
Phosphatidylserine (PS) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490437
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Allopregnanolone (AP) CLIA Kit
Allopregnanolone (AP) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490444
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Diacylglycerol (DAG) CLIA Kit
Diacylglycerol (DAG) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490456
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Retinol (Ret) CLIA Kit
Retinol (Ret) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490479
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Tryptophan (Trp) CLIA Kit
Tryptophan (Trp) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490506
10 × 96 tests - 50624.64 PLN
5 × 96 tests - 26953.56 PLN
96 tests - 6198.36 PLN
Homocysteine (HCY) CLIA Kit
Homocysteine (HCY) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490512
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Ethinylestradiol (EE) CLIA Kit
Ethinylestradiol (EE) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490529
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Bilirubin (Bb) CLIA Kit
Bilirubin (Bb) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490532
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Lysophosphatidylcholine (LPC) CLIA Kit
Lysophosphatidylcholine (LPC) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490534
10 × 96 tests - 44967.72 PLN
5 × 96 tests - 23947.44 PLN
96 tests - 5532.84 PLN
Levonorgestrel (LNG) CLIA Kit
Levonorgestrel (LNG) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490540
10 × 96 tests - 52124.88 PLN
5 × 96 tests - 27748.80 PLN
96 tests - 6373.20 PLN
Acetylcarnitine (ALCAR) CLIA Kit
Acetylcarnitine (ALCAR) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490542
10 × 96 tests - 52480.20 PLN
5 × 96 tests - 27923.64 PLN
96 tests - 6418.32 PLN
Phosphocreatine (PCr) CLIA Kit
Phosphocreatine (PCr) CLIA Kit
Numer Katalogowy:20-abx490605
10 × 96 tests - 47618.52 PLN
5 × 96 tests - 25363.08 PLN
96 tests - 5843.04 PLN