Białka rekombinowane

Białka rekombinowane to białka, które są manipulowane w celu wytworzenia dużych ilości białek. Są również modyfikowane do modyfikacji sekwencji genów i wytwarzania użytecznych produktów handlowych.
Dzięki technologii rekombinacji (proces tworzenia rekombinowanego białka) rekombinowane białko jest przenoszone w wyspecjalizowanych nośnikach znanych jako wektory. Białko jest zakodowane w genie zwanym rekombinowanym DNA, który jest klonowany w systemie wspierającym ekspresję genu i translację informacyjnego RNA.
Białka rekombinowane można wytworzyć przez przeniesienie materiału genetycznego wyizolowanego z komórki lub wirusa do innej komórki. Natomiast terapia rekombinowanymi białkami polega na wstawieniu DNA kodującego białko do komórki bakteryjnej lub ssaczej, ekspresji białka w tych komórkach, a następnie oczyszczeniu go z nich. Wykorzystywane są do produkcji produktów farmaceutycznych, polimerów białkowych do dostarczania leków, przeciwciał i enzymów do leczenia chorób oraz rusztowań białkowych wykorzystywanych w inżynierii tkankowej.

Recombinant Humanp21 Recombinant Protein

Zapytaj o cenę

Protein G Recombinant Protein

Protein G Recombinant Protein

Numer Katalogowy:96-655

Zapytaj o cenę

Protein L Recombinant Protein

Protein L Recombinant Protein

Numer Katalogowy:96-656

Zapytaj o cenę

protein-G Recombinant Protein

protein-G Recombinant Protein

Numer Katalogowy:E43CP0391

Zapytaj o cenę

RECOMBINANT PROTEIN G:HRP Protein

Zapytaj o cenę

TAGLN Recombinant Protein (Rat) (Recombinant- Tag)

Zapytaj o cenę

Protein CutA Recombinant Protein

Zapytaj o cenę

TAGLN2 Recombinant Protein (Rat) (Recombinant Tag)

Zapytaj o cenę

TAGLN3 Recombinant Protein (Rat) (Recombinant Tag)

Zapytaj o cenę

TAGLN3 Recombinant Protein (Rat) (Recombinant Tag)

Zapytaj o cenę

Protein FAM3C Recombinant Protein

Zapytaj o cenę

Protein FAM3D Recombinant Protein

Zapytaj o cenę