Białka rekombinowane

Białka rekombinowane są użytecznym narzędziem do analizy oddziaływań biologicznych. Znacznie większa liczba białek rekombinowanych jest wykorzystywana w laboratorium badawczym, w tym zarówno białka komercyjne, jak i te, które są generowane w projektach badawczych specyficznych dla danego kursu. Odgrywają one krytyczną rolę w wielu zastosowaniach.

Jeśli poszukujesz rekombinantów o doskonałej jakości (potwierdzona bioaktywność, niższy poziom endotoksyn i wysoka czystość), aby wesprzeć swoje badania, to jesteś we właściwym miejscu.

Cusabio

Human Protein transport protein Sec16A (SEC16A)
1-CSB-EP020942HU
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Schizosaccharomyces pombe Mitochondrial protein import protein mas5 (mas5)
1-CSB-EP524885SXV
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Mouse Oxysterol-binding protein-related protein 11 (Osbpl11)
1-CSB-EP811875MO
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Human Vacuolar protein sorting-associated protein 35 (VPS35)
1-CSB-EP839401HU
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Human Vacuolar protein sorting-associated protein 13A (VPS13A)
1-CSB-EP850425HU
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Human Vacuolar protein sorting-associated protein 35 (VPS35)
1-CSB-BP839401HUd8
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Antifungal protein (afp)
1-CSB-EP325933APN
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Human TATA box-binding protein-like protein 1 (TBPL1)
1-CSB-EP023240HU
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein Antibody
1-CSB-PA659907LA01GGV
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
Human Probable cytosolic iron-sulfur protein assembly protein CIAO1 (CIAO1)
1-CSB-EP005423HU
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Cechy produktu

 • 500 000+ białek rekombinowanych (2000+ w magazynie, 7000+ opracowanych, 500 000+ częściowo dostosowanych białek rekombinowanych) obejmujących większość genów/celów;
 • 5 systemów ekspresji, które obejmują E.coli, drożdże, Baculovirus-infekowane komórki owadów, komórki ssaków i vitro E.coli. A system ekspresji vitro E.coli jest unikalnym systemem ekspresji firmy Cusabio. W porównaniu z tradycyjnymi systemami ekspresji białek, wiele procesów jest pomijanych w vitro E.coli, takich jak transformacja plazmidów, hodowla komórek, zbieranie, kruszenie i odwirowywanie, itp. co znacznie poprawia wydajność pracy.
 • Wiele znaczników, w tym His, GST, Flaga, MBP, itp.
 • Szerokie zastosowanie, w tym antygen, test komórkowy, test wiązania / interakcji białko – białko, hodowla komórkowa – pożywka bez surowicy, badania związane z lekami, aktywność enzymatyczna in vitro, standard ELISA i jego surowce, badanie in vivo, standard spektrometrii masowej, chip białkowy, kontrola SDS-PAGE, analiza struktury białka (kryształ / mikroskop elektronowy)
 • Różne gatunki, w tym człowiek, mysz, szczur, królik, świnka morska, kurczak, małpa, świnia, itp.
 • Białka rekombinowane wolne od zwierząt. Firma Cusabio opracowała linię produktów białek rekombinowanych bez kontaktu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego.

Inni dostawcy:

Białka rekombinowane

Białka rekombinowane to białka, które są manipulowane w celu wytworzenia dużych ilości białek. Są również modyfikowane do modyfikacji sekwencji genów i wytwarzania użytecznych produktów handlowych.
Dzięki technologii rekombinacji (proces tworzenia rekombinowanego białka) rekombinowane białko jest przenoszone w wyspecjalizowanych nośnikach znanych jako wektory. Białko jest zakodowane w genie zwanym rekombinowanym DNA, który jest klonowany w systemie wspierającym ekspresję genu i translację informacyjnego RNA.
Białka rekombinowane można wytworzyć przez przeniesienie materiału genetycznego wyizolowanego z komórki lub wirusa do innej komórki. Natomiast terapia rekombinowanymi białkami polega na wstawieniu DNA kodującego białko do komórki bakteryjnej lub ssaczej, ekspresji białka w tych komórkach, a następnie oczyszczeniu go z nich. Wykorzystywane są do produkcji produktów farmaceutycznych, polimerów białkowych do dostarczania leków, przeciwciał i enzymów do leczenia chorób oraz rusztowań białkowych wykorzystywanych w inżynierii tkankowej.

Inni dostawcy:

1