Przeciwciała

Przeciwciała to białka związane z odpornością wytwarzane przez humoralny układ odpornościowy składający się z komórek B. Pełnią w organizmie rolę obronną przed atakującymi patogenami i innymi drobnoustrojami, takimi jak bakterie, wirusy itp. Wiążą się z atakującymi cząsteczkami obcymi. Nazywane są również immunoglobulinami (Ig). Przeciwciała są bardzo specyficzne wobec antygenów dziedzicznych. Jest znany jako „specyficzność przeciwciał”.

Struktura
Są to cząsteczki w kształcie litery Y. Składają się z dwóch łańcuchów lekkich (zwanych łańcuchami L) i dwóch łańcuchów ciężkich (zwanych łańcuchami H) połączonych ze sobą i tworzących cząsteczkę w kształcie litery „Y”. Końcówka „Y” ma miejsce wiązania antygenu, w którym wiąże się antygen. Sekwencja aminokwasów różni się znacznie na tym czubku białkami wśród różnych przeciwciał. Jest to region zmienny przeciwciała i może mieć sekwencję od 110 do 130 aminokwasów. Daje specyficzność miejscu wiązania. Region zmienny składa się z końców zarówno ciężkich, jak i lekkich łańcuchów. Region ten można rozciąć przez potraktowanie przeciwciała proteazą. Przeciwciała można podzielić na 5 głównych klas IgG, IgD, IgM, IgE i IgA w oparciu o ich funkcję i strukturę regionu stałego.

Jak powstają przeciwciała pierwotne?
MAb są wytwarzane z pojedynczego klonu komórek B zwierzęcia, a zatem są skierowane przeciwko tylko jednemu epitopowi antygenu. PAbs są produkowane z wielu klonów komórek B zwierzęcia i mają niejednorodną mieszankę przeciwciał skierowanych przeciwko kilku epitopom antygenu.

2014.80 PLN
H2B Antibody Antibody
Numer Katalogowy:AF4659
1729.60 PLN
Antibody
Antibody
Numer Katalogowy:A1360-500
Ask for price
1274.20 PLN
Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody
Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody
Numer Katalogowy:20-abx123734
100 ul - 1890.60 PLN
200 ul - 2723.20 PLN
Anti-Glycolipid Antibody (AGA) Antibody
100 ug - 1890.60 PLN
1 mg - 8487.00 PLN
200 ug - 2755.40 PLN
20 ug - 837.20 PLN
50 ug - 1380.00 PLN
Anti-Glycolipid Antibody (AGA) Antibody
100 ug - 1890.60 PLN
1 mg - 8487.00 PLN
200 ug - 2755.40 PLN
20 ug - 837.20 PLN
50 ug - 1380.00 PLN
Anti-Glycolipid Antibody (AGA) Antibody
100 ug - 1890.60 PLN
1 mg - 8487.00 PLN
200 ug - 2755.40 PLN
20 ug - 837.20 PLN
50 ug - 1380.00 PLN