Przeciwciała

ABclonal

Tau Rabbit pAb
Numer Katalogowy:A0002-100ul
Abclonal5,433.12 PLN
Tau Rabbit pAb
Numer Katalogowy:A0002-200ul
Abclonal8,096.76 PLN
Tau Rabbit pAb
Numer Katalogowy:A0002-20ul
Abclonal3,228.12 PLN
Tau Rabbit pAb
Numer Katalogowy:A0002-50ul
Abclonal3,933.72 PLN
Rb Rabbit pAb
Numer Katalogowy:A0003-100ul
Abclonal5,433.12 PLN
Rb Rabbit pAb
Numer Katalogowy:A0003-200ul
Abclonal8,096.76 PLN
Rb Rabbit pAb
Numer Katalogowy:A0003-20ul
Abclonal3,228.12 PLN
Rb Rabbit pAb
Numer Katalogowy:A0003-50ul
Abclonal3,933.72 PLN
Insulin Receptor Rabbit pAb
Numer Katalogowy:A0005-100ul
Abclonal8,096.76 PLN
Insulin Receptor Rabbit pAb
Numer Katalogowy:A0005-200ul
Abclonal12,101.04 PLN

Inni dostawcy:

Przeciwciała

Firma Cusabio oferuje ponad 60 000 przeciwciał, które są specyficzne dla różnych gatunków i mogą być wykorzystywane w wielu zastosowaniach. Co więcej, liczba przeciwciał Cusabio stale rośnie. Jako oryginalny producent, firma Cusabio projektuje, produkuje i waliduje każde przeciwciało we własnym zakresie. Oprócz zaawansowanej aparatury eksperymentalnej, linia przeciwciał Cusabio posiada również profesjonalny zespół techniczny, dzięki czemu firmie Cusabio udało się stworzyć wiele platform technologicznych. Obecnie przeciwciała Cusabio mogą być stosowane w ELISA, WB, IHC/ICC, IF, IP/Co-IP, ChIP i FC.

TMEM237 Antibody
1-CSB-PA822287OA01HU
Cusabio
 • 100ul
 • 50ul
PSKH2 Antibody
1-CSB-PA822291LA01HU
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
PASK Antibody
1-CSB-PA822296LA01HU
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
UCN2 Antibody
1-CSB-PA822298LA01HU
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
CAMKK2 Antibody
1-CSB-PA822299LA01HU
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
CSRNP1 Antibody
1-CSB-PA822303ESR2HU
Cusabio
 • 100ul
 • 50ul
IWS1 Antibody
1-CSB-PA822304ESR1HU
Cusabio
 • 100ul
 • 50ul
IWS1 Antibody
1-CSB-PA822304ESR2HU
Cusabio
 • 100ul
 • 50ul
IMMP2L Antibody
1-CSB-PA822306ESR1HU
Cusabio
 • 100ul
 • 50ul
SMARCA2 Antibody
1-CSB-PA822578
Cusabio
 • 100ul
 • 50ul

Dlaczego powinieneś wybrać przeciwciała firmy Cusabio?

Cusabio posiada Ścisły proces produkcji

Analiza i wybór antygenów

Antygeny do skutecznego wytworzenia przeciwciał muszą być immunogenne, nietoksyczne dla zwierząt, a także mieć wysoką czystość. Cusabio posiada doświadczony zespół techniczny, który koncentruje się na wykorzystaniu metod bioinformatycznych do przewidywania epitopów w celu wybrania najbardziej antygenowego, a także najmniej reaktywnego krzyżowo obszaru immunogennego.

Przygotowanie antygenów

Większość antygenów Cusabio to białka rekombinowane lub białka natywne, tylko nieliczne z nich to peptydy. Jak wiemy, Cusabio specjalizuje się w rozwoju i produkcji białek rekombinowanych od ponad 11 lat, obecnie Cusabio posiada pięć systemów ekspresji E. Coli, drożdże, bakulowirusy, komórki ssaków i In Vitro E. Coli do przygotowania różnych rodzajów antygenów, więc Cusabio może być w stanie przygotować odpowiednie antygeny do generowania skutecznych przeciwciał bardzo dobrze.

Kontrola jakości antygenów

Cusabio może nie tylko zagwarantować dokładność sekwencji antygenów, ale również posiada ścisłe procedury kontroli jakości. Dzięki temu antygeny Cusabio są rozpuszczalne, jak również mają czystość wyższą niż 90% po wtórnym oczyszczeniu.

Immunizacja i krwawienie

Po wielokrotnych rundach immunizacji, test ELISA jest stosowany do badania miana anty-serum. Zasadniczo, możemy zagwarantować miano przeciwciał poliklonalnych Cusabio wyższe niż 1:64,000.

Oczyszczanie przeciwciał

Surowica przeciwciał zostanie oczyszczona przez Protein G/A, możemy zagwarantować czystość przeciwciał Cusabio wyższą niż 90% poprzez detekcję SDS-PAGE.

Walidacja przeciwciał

Wszystkie przeciwciała Cusabio powinny być zwalidowane w wielu zastosowaniach, w tym ELISA, WB (western blot), IP (immunoprecypitacja), IF (immunofluorescencja), IHC (immunohistochemia), FC (cytometria przepływowa), ChIP (immunoprecypitacja charomatynowa), Co-IP (Co-Immunoprecypitacja). Aby pokazać nasze kryterium zastosowania bardziej intuicyjnie, losowo wybraliśmy kilka przeciwciał i użyliśmy ich do wszystkich różnych zastosowań. Zdecydowanie, wszystkie te przeciwciała wykazały wysoką specyficzność, czułość i dobrą odtwarzalność.

Inni dostawcy:

Przeciwciała

Elabscience® oferuje szeroką gamę gwarantowanych i dobrze wyselekcjonowanych przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych, przeciwciał fosfo, przeciwciał acetylowych, przeciwciał znacznikowych, przeciwciał drugorzędowych, przeciwciał izotypowych itp. Jako profesjonalny dostawca przeciwciał, Elabscience produkty przeciwciał są ściśle walidowane, aby zapewnić czystość i jakość. Nasze przeciwciała pierwotne i przeciwciała wtórne, które są specyficzne dla różnych gatunków i mogą być szeroko stosowane w ELISA, WB, IHC i IF. Zapraszamy do złożenia zapytania o usługi produkcji przeciwciał lub zakupu przeciwciał online od Elabscience®.

Inni dostawcy:

Przeciwciała

Przeciwciała to białka związane z odpornością wytwarzane przez humoralny układ odpornościowy składający się z komórek B. Pełnią w organizmie rolę obronną przed atakującymi patogenami i innymi drobnoustrojami, takimi jak bakterie, wirusy itp. Wiążą się z atakującymi cząsteczkami obcymi. Nazywane są również immunoglobulinami (Ig). Przeciwciała są bardzo specyficzne wobec antygenów dziedzicznych. Jest znany jako „specyficzność przeciwciał”.

Struktura
Są to cząsteczki w kształcie litery Y. Składają się z dwóch łańcuchów lekkich (zwanych łańcuchami L) i dwóch łańcuchów ciężkich (zwanych łańcuchami H) połączonych ze sobą i tworzących cząsteczkę w kształcie litery „Y”. Końcówka „Y” ma miejsce wiązania antygenu, w którym wiąże się antygen. Sekwencja aminokwasów różni się znacznie na tym czubku białkami wśród różnych przeciwciał. Jest to region zmienny przeciwciała i może mieć sekwencję od 110 do 130 aminokwasów. Daje specyficzność miejscu wiązania. Region zmienny składa się z końców zarówno ciężkich, jak i lekkich łańcuchów. Region ten można rozciąć przez potraktowanie przeciwciała proteazą. Przeciwciała można podzielić na 5 głównych klas IgG, IgD, IgM, IgE i IgA w oparciu o ich funkcję i strukturę regionu stałego.

Jak powstają przeciwciała pierwotne?
MAb są wytwarzane z pojedynczego klonu komórek B zwierzęcia, a zatem są skierowane przeciwko tylko jednemu epitopowi antygenu. PAbs są produkowane z wielu klonów komórek B zwierzęcia i mają niejednorodną mieszankę przeciwciał skierowanych przeciwko kilku epitopom antygenu.

Inni dostawcy:

1