Przeciwciała

Przeciwciała to białka związane z odpornością wytwarzane przez humoralny układ odpornościowy składający się z komórek B. Pełnią w organizmie rolę obronną przed atakującymi patogenami i innymi drobnoustrojami, takimi jak bakterie, wirusy itp. Wiążą się z atakującymi cząsteczkami obcymi. Nazywane są również immunoglobulinami (Ig). Przeciwciała są bardzo specyficzne wobec antygenów dziedzicznych. Jest znany jako „specyficzność przeciwciał”.

Struktura
Są to cząsteczki w kształcie litery Y. Składają się z dwóch łańcuchów lekkich (zwanych łańcuchami L) i dwóch łańcuchów ciężkich (zwanych łańcuchami H) połączonych ze sobą i tworzących cząsteczkę w kształcie litery „Y”. Końcówka „Y” ma miejsce wiązania antygenu, w którym wiąże się antygen. Sekwencja aminokwasów różni się znacznie na tym czubku białkami wśród różnych przeciwciał. Jest to region zmienny przeciwciała i może mieć sekwencję od 110 do 130 aminokwasów. Daje specyficzność miejscu wiązania. Region zmienny składa się z końców zarówno ciężkich, jak i lekkich łańcuchów. Region ten można rozciąć przez potraktowanie przeciwciała proteazą. Przeciwciała można podzielić na 5 głównych klas IgG, IgD, IgM, IgE i IgA w oparciu o ich funkcję i strukturę regionu stałego.

Jak powstają przeciwciała pierwotne?
MAb są wytwarzane z pojedynczego klonu komórek B zwierzęcia, a zatem są skierowane przeciwko tylko jednemu epitopowi antygenu. PAbs są produkowane z wielu klonów komórek B zwierzęcia i mają niejednorodną mieszankę przeciwciał skierowanych przeciwko kilku epitopom antygenu.

H2B Antibody Antibody

H2B Antibody Antibody

Numer Katalogowy:E11-184659

Zapytaj o cenę

Lck antibody Antibody

Lck antibody Antibody

Numer Katalogowy:GWB-250026

Zapytaj o cenę

H2B Antibody Antibody

H2B Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8529199-01mg

Zapytaj o cenę

H2B Antibody Antibody

H2B Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8529199-01mLAF405L

Zapytaj o cenę

H2B Antibody Antibody

H2B Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8529199-01mLAF405S

Zapytaj o cenę

H2B Antibody Antibody

H2B Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8529199-01mLAF610

Zapytaj o cenę

H2B Antibody Antibody

H2B Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8529199-01mLAF635

Zapytaj o cenę

SZT2 Antibody Antibody

SZT2 Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS9403836-01mL

Zapytaj o cenę

SZT2 Antibody Antibody

SZT2 Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS9403836-5x01mL

Zapytaj o cenę

CD11b Antibody Antibody

CD11b Antibody Antibody

Numer Katalogowy:E19-2911-1

Zapytaj o cenę

CD11b Antibody Antibody

CD11b Antibody Antibody

Numer Katalogowy:E19-2911-2

Zapytaj o cenę

ASAP1 antibody Antibody

ASAP1 antibody Antibody

Numer Katalogowy:DF8746

Zapytaj o cenę

ASAP1 antibody Antibody

ASAP1 antibody Antibody

Numer Katalogowy:DF8746-100ul

Zapytaj o cenę

ASAP1 antibody Antibody

ASAP1 antibody Antibody

Numer Katalogowy:DF8746-200ul

Zapytaj o cenę

HSP60 Antibody Antibody

HSP60 Antibody Antibody

Numer Katalogowy:E8M1007-4

Zapytaj o cenę

ZNF98 Antibody Antibody

ZNF98 Antibody Antibody

Numer Katalogowy:E36403

Zapytaj o cenę

CD11b Antibody Antibody

CD11b Antibody Antibody

Numer Katalogowy:ABD2911

Zapytaj o cenę

CD11b Antibody Antibody

CD11b Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8513599-005mg

Zapytaj o cenę

CD11b Antibody Antibody

CD11b Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8513599-01mg

Zapytaj o cenę

CD11b Antibody Antibody

CD11b Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8513599-01mLAF405M

Zapytaj o cenę

CD11b Antibody Antibody

CD11b Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8513599-01mLAF546

Zapytaj o cenę

CD11b Antibody Antibody

CD11b Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8513599-01mLAF750

Zapytaj o cenę

Anti- GPR162 Antibody Antibody

Zapytaj o cenę

Anti- GPR162 Antibody Antibody

Zapytaj o cenę

Anti- GPR162 Antibody Antibody

Zapytaj o cenę

Anti-CD31 Antibody Antibody

Anti-CD31 Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8304163-003mL

Zapytaj o cenę

Anti-CD31 Antibody Antibody

Anti-CD31 Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8304163-01mL

Zapytaj o cenę

Anti-CD31 Antibody Antibody

Anti-CD31 Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8304163-02mL

Zapytaj o cenę

Anti-CD31 Antibody Antibody

Anti-CD31 Antibody Antibody

Numer Katalogowy:MBS8304163-5x02mL

Zapytaj o cenę