elisa test

Testy ELISA

Zestawy diagnostyczne, które opierają się na teście ELISA, są produkowane do klinicznej diagnozy chorób ludzkich, chorób mleczarskich i drobiu, a nawet chorób roślin. Zestawy diagnostyczne są tak proste, że większość z nich nie wymaga sprzętu laboratoryjnego, a korzystanie z nich zajmuje zaledwie 5 minut.

Płytka z przeciwciałami będzie nadal działać po 1 roku od wygaśnięcia. Jednak granica wykrywalności będzie wyższa. Wygaśnięcie wzorca wewnętrznego jest specyficzne dla każdego białka i zależy od przechowywania w temperaturze -20*C lub w +4*C. Jeśli chcesz używać zestawu Elisa dłużej niż 1 rok po upływie terminu ważności, Gentaur zaleca przechowywanie kontroli w temperaturze – 85*C.

ELISA to immunosorpcyjny esej biochemiczny, który jest stosowany do ilościowego oznaczania substancji obecnych w płynach ustrojowych. Polega na wykrywaniu cząsteczek o dużych rozmiarach zamiast małych, tj. jonów, glukozy i potasu. Elisa jest stosowana do diagnozowania dużej liczby stanów patologicznych, takich jak HIV p24, Vit D lub 8-OHdG

Podstawowym etapem tego eseju jest unieruchomienie antygenu na 96-studzienkowej płytce. Podczas tego eseju przeciwciało, które specyficznie wiąże się z określonym antygenem, jest skierowane na wiązanie się z określonym antygenem. Po utworzeniu kompleksu antygen-przeciwciało do mieszaniny dodaje się przeciwciało drugorzędowe w celu wykrycia przeciwciała pierwszorzędowego dla konkretnego antygenu. Przeciwciało jest następnie łączone z enzymem przez biokoniugację. Na ostatnim etapie dodawany jest substrat enzymatyczny, który generuje klarowny singiel, który mierzy ilość antygenu w próbce. Elisa jest obecnie uważana za niezawodną ze względu na jej spójność i szybką analizę.

Beta2-Microglobulin ELISA kit ELISA Kit
11,977.56 PLN
Oxycodone ELISA
Oxycodone ELISA
Numer Katalogowy:EK7130
8,431.92 PLN
SAM ELISA
SAM ELISA
Numer Katalogowy:IK00201
10,584.00 PLN
SAH ELISA
SAH ELISA
Numer Katalogowy:IK00301
17,463.60 PLN
Amphiphysin ELISA
Amphiphysin ELISA
Numer Katalogowy:LF-EK0189
10,636.92 PLN

Wysokie zapotrzebowanie na końcówki filtrujące – Filter tips

Czy tej zimy nie będzie badań diagnostycznych z wykorzystaniem technik PCR? Podobnie jak w latach 90tych, dziś świat może mieć problemy z badaniami PCR z powodu braku końcówek z filtrem do pipet automatycznych (filtertip). Ze względu na zwiększone użycie procedury PCR, na całym świecie występuje niedobór końcówek filtrujących (1000ul i 1250ul PCR do amplifikacji DNA).…

Innowacyjna cytokina pozwoliła chodzić sparaliżowanej myszy

Do dzisiaj, paraliż spowodowany uszkodzeniem rdzenia kręgowego był nieodwracalny. Nowym podejściem do leczenia, naukowcom udało się po raz pierwszy sprawić, iż sparaliżowana mysz zaczęła chodzić. Kluczem do tego jest białko hyper-interleukina-6, które stymuluje komórki nerwowe do regeneracji oraz sposób jego podania zwierzętom. Gdy zawodzi przewodzenie Uszkodzenie rdzenia kręgowego spowodowane kontuzjami sportowymi lub wypadkami drogowymi często…

Pandemie wywołane przez wirusy

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pandemia to zjawisko rozprzestrzenianie się nowej choroby na całym świecie. Pandemie zdarzają się, gdy pojawia się nowy wirus rozprzestrzeniający się między ludźmi w efekcie czego następują zarażenia wśród ludzi. Zapalenie płuc o nieznanej etiologii zostało po raz pierwszy wykryte w Wuhan w Chinach w dniu 31 grudnia 2019 r. Od…