elisa test

Testy ELISA

Zestawy diagnostyczne, które opierają się na teście ELISA, są produkowane do klinicznej diagnozy chorób ludzkich, chorób mleczarskich i drobiu, a nawet chorób roślin. Zestawy diagnostyczne są tak proste, że większość z nich nie wymaga sprzętu laboratoryjnego, a korzystanie z nich zajmuje zaledwie 5 minut.

Płytka z przeciwciałami będzie nadal działać po 1 roku od wygaśnięcia. Jednak granica wykrywalności będzie wyższa. Wygaśnięcie wzorca wewnętrznego jest specyficzne dla każdego białka i zależy od przechowywania w temperaturze -20*C lub w +4*C. Jeśli chcesz używać zestawu Elisa dłużej niż 1 rok po upływie terminu ważności, Gentaur zaleca przechowywanie kontroli w temperaturze – 85*C.

ELISA to immunosorpcyjny esej biochemiczny, który jest stosowany do ilościowego oznaczania substancji obecnych w płynach ustrojowych. Polega na wykrywaniu cząsteczek o dużych rozmiarach zamiast małych, tj. jonów, glukozy i potasu. Elisa jest stosowana do diagnozowania dużej liczby stanów patologicznych, takich jak HIV p24, Vit D lub 8-OHdG

Podstawowym etapem tego eseju jest unieruchomienie antygenu na 96-studzienkowej płytce. Podczas tego eseju przeciwciało, które specyficznie wiąże się z określonym antygenem, jest skierowane na wiązanie się z określonym antygenem. Po utworzeniu kompleksu antygen-przeciwciało do mieszaniny dodaje się przeciwciało drugorzędowe w celu wykrycia przeciwciała pierwszorzędowego dla konkretnego antygenu. Przeciwciało jest następnie łączone z enzymem przez biokoniugację. Na ostatnim etapie dodawany jest substrat enzymatyczny, który generuje klarowny singiel, który mierzy ilość antygenu w próbce. Elisa jest obecnie uważana za niezawodną ze względu na jej spójność i szybką analizę.

Beta2-Microglobulin ELISA kit ELISA Kit
3829.56 PLN
Oxycodone ELISA
Oxycodone ELISA
Numer Katalogowy:EK7130
2695.92 PLN
Amphiphysin ELISA
Amphiphysin ELISA
Numer Katalogowy:LF-EK0189
3400.92 PLN
SAM ELISA
SAM ELISA
Numer Katalogowy:IK00201
3384.00 PLN
SAH ELISA
SAH ELISA
Numer Katalogowy:IK00301
5583.60 PLN