elisa test

Testy ELISA

Zestawy diagnostyczne, które opierają się na teście ELISA, są produkowane do klinicznej diagnozy chorób ludzkich, chorób mleczarskich i drobiu, a nawet chorób roślin. Zestawy diagnostyczne są tak proste, że większość z nich nie wymaga sprzętu laboratoryjnego, a korzystanie z nich zajmuje zaledwie 5 minut.

Płytka z przeciwciałami będzie nadal działać po 1 roku od wygaśnięcia. Jednak granica wykrywalności będzie wyższa. Wygaśnięcie wzorca wewnętrznego jest specyficzne dla każdego białka i zależy od przechowywania w temperaturze -20*C lub w +4*C. Jeśli chcesz używać zestawu Elisa dłużej niż 1 rok po upływie terminu ważności, Gentaur zaleca przechowywanie kontroli w temperaturze – 85*C.

ELISA to immunosorpcyjny esej biochemiczny, który jest stosowany do ilościowego oznaczania substancji obecnych w płynach ustrojowych. Polega na wykrywaniu cząsteczek o dużych rozmiarach zamiast małych, tj. jonów, glukozy i potasu. Elisa jest stosowana do diagnozowania dużej liczby stanów patologicznych, takich jak HIV p24, Vit D lub 8-OHdG

Podstawowym etapem tego eseju jest unieruchomienie antygenu na 96-studzienkowej płytce. Podczas tego eseju przeciwciało, które specyficznie wiąże się z określonym antygenem, jest skierowane na wiązanie się z określonym antygenem. Po utworzeniu kompleksu antygen-przeciwciało do mieszaniny dodaje się przeciwciało drugorzędowe w celu wykrycia przeciwciała pierwszorzędowego dla konkretnego antygenu. Przeciwciało jest następnie łączone z enzymem przez biokoniugację. Na ostatnim etapie dodawany jest substrat enzymatyczny, który generuje klarowny singiel, który mierzy ilość antygenu w próbce. Elisa jest obecnie uważana za niezawodną ze względu na jej spójność i szybką analizę.

Rat Cholesterol ELISA ELISA

Rat Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A11128

Zapytaj o cenę

Goat Cholesterol ELISA ELISA

Goat Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A46041

Zapytaj o cenę

Human Cholesterol ELISA ELISA

Human Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A2368

Zapytaj o cenę

Sheep Cholesterol ELISA ELISA

Sheep Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A98335

Zapytaj o cenę

Mouse Cholesterol ELISA ELISA

Mouse Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A19869

Zapytaj o cenę

Canine Cholesterol ELISA ELISA

Canine Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A63475

Zapytaj o cenę

Rabbit Cholesterol ELISA ELISA

Rabbit Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A28609

Zapytaj o cenę

Monkey Cholesterol ELISA ELISA

Monkey Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A72187

Zapytaj o cenę

Bovine Cholesterol ELISA ELISA

Bovine Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A80905

Zapytaj o cenę

Porcine Cholesterol ELISA ELISA

Porcine Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A54758

Zapytaj o cenę

Chicken Cholesterol ELISA ELISA

Chicken Cholesterol ELISA ELISA

Numer Katalogowy:E01A89629

Zapytaj o cenę

Guinea Pig Cholesterol ELISA ELISA

Zapytaj o cenę

Human LAG-3 ELISA ELISA Kit

Human LAG-3 ELISA ELISA Kit

Numer Katalogowy:E16HE0310

Zapytaj o cenę

Plant starch, Amy ELISA ELISA Kit

Zapytaj o cenę

Rat beta amyloid elisa  ELISA Kit

Zapytaj o cenę

Human ELISA for Daidzein ELISA kit

Zapytaj o cenę

Human Galectin-1 ELISA ELISA Kit

Human Galectin-1 ELISA ELISA Kit

Numer Katalogowy:E16HE0311

Zapytaj o cenę

Plant ketoolase, TK ELISA ELISA Kit

Zapytaj o cenę

Human ELISA for Genistein ELISA kit

Zapytaj o cenę

Plant Spermine (bound)  ELISA ELISA Kit

Zapytaj o cenę

Glycolate oxidase (GO) ELISA ELISA Kit

Zapytaj o cenę

REN ELISA Kit| Rat Renin ELISA Kit

Zapytaj o cenę

Kl ELISA Kit| Rat Klotho ELISA Kit

Zapytaj o cenę

Pir  ELISA Kit| Rat Pirin ELISA Kit

Zapytaj o cenę

Human IL-17E ELISA Kit ELISA kit

Human IL-17E ELISA Kit ELISA kit

Numer Katalogowy:E22-HC180.48

Zapytaj o cenę

Human IL-17E ELISA Kit ELISA kit

Human IL-17E ELISA Kit ELISA kit

Numer Katalogowy:E22-HC180.96

Zapytaj o cenę

GT ELISA Kit| Rat Gastrin ELISA Kit

Zapytaj o cenę

Nes ELISA Kit| Rat Nestin ELISA Kit

Zapytaj o cenę

AGRN ELISA Kit| Rat Agrin ELISA Kit

Zapytaj o cenę

Des ELISA Kit| Rat Desmin ELISA Kit

Zapytaj o cenę