Przeciwciała

Firma Cusabio oferuje ponad 60 000 przeciwciał, które są specyficzne dla różnych gatunków i mogą być wykorzystywane w wielu zastosowaniach. Co więcej, liczba przeciwciał Cusabio stale rośnie. Jako oryginalny producent, firma Cusabio projektuje, produkuje i waliduje każde przeciwciało we własnym zakresie. Oprócz zaawansowanej aparatury eksperymentalnej, linia przeciwciał Cusabio posiada również profesjonalny zespół techniczny, dzięki czemu firmie Cusabio udało się stworzyć wiele platform technologicznych. Obecnie przeciwciała Cusabio mogą być stosowane w ELISA, WB, IHC/ICC, IF, IP/Co-IP, ChIP i FC.

Cusabio

ACR Antibody
1-CSB-PA000002
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
ADAM10 Antibody
1-CSB-PA000013
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
ADIPOQ Antibody
1-CSB-PA000014
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
BID Antibody
1-CSB-PA000015
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
CASP14 Antibody
1-CSB-PA000018
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
CASP3 Antibody
1-CSB-PA000020
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
CASP7 Antibody
1-CSB-PA000026
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
CTSH Antibody
1-CSB-PA000033
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
DFFA Antibody
1-CSB-PA000044
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug
ZC3H7B Antibody
1-CSB-PA000061
Cusabio
 • 100ug
 • 50ug

Dlaczego powinieneś wybrać przeciwciała firmy Cusabio?

Cusabio posiada Ścisły proces produkcji

Analiza i wybór antygenów

Antygeny do skutecznego wytworzenia przeciwciał muszą być immunogenne, nietoksyczne dla zwierząt, a także mieć wysoką czystość. Cusabio posiada doświadczony zespół techniczny, który koncentruje się na wykorzystaniu metod bioinformatycznych do przewidywania epitopów w celu wybrania najbardziej antygenowego, a także najmniej reaktywnego krzyżowo obszaru immunogennego.

Przygotowanie antygenów

Większość antygenów Cusabio to białka rekombinowane lub białka natywne, tylko nieliczne z nich to peptydy. Jak wiemy, Cusabio specjalizuje się w rozwoju i produkcji białek rekombinowanych od ponad 11 lat, obecnie Cusabio posiada pięć systemów ekspresji E. Coli, drożdże, bakulowirusy, komórki ssaków i In Vitro E. Coli do przygotowania różnych rodzajów antygenów, więc Cusabio może być w stanie przygotować odpowiednie antygeny do generowania skutecznych przeciwciał bardzo dobrze.

Kontrola jakości antygenów

Cusabio może nie tylko zagwarantować dokładność sekwencji antygenów, ale również posiada ścisłe procedury kontroli jakości. Dzięki temu antygeny Cusabio są rozpuszczalne, jak również mają czystość wyższą niż 90% po wtórnym oczyszczeniu.

Immunizacja i krwawienie

Po wielokrotnych rundach immunizacji, test ELISA jest stosowany do badania miana anty-serum. Zasadniczo, możemy zagwarantować miano przeciwciał poliklonalnych Cusabio wyższe niż 1:64,000.

Oczyszczanie przeciwciał

Surowica przeciwciał zostanie oczyszczona przez Protein G/A, możemy zagwarantować czystość przeciwciał Cusabio wyższą niż 90% poprzez detekcję SDS-PAGE.

Walidacja przeciwciał

Wszystkie przeciwciała Cusabio powinny być zwalidowane w wielu zastosowaniach, w tym ELISA, WB (western blot), IP (immunoprecypitacja), IF (immunofluorescencja), IHC (immunohistochemia), FC (cytometria przepływowa), ChIP (immunoprecypitacja charomatynowa), Co-IP (Co-Immunoprecypitacja). Aby pokazać nasze kryterium zastosowania bardziej intuicyjnie, losowo wybraliśmy kilka przeciwciał i użyliśmy ich do wszystkich różnych zastosowań. Zdecydowanie, wszystkie te przeciwciała wykazały wysoką specyficzność, czułość i dobrą odtwarzalność.

Inni dostawcy:

1