Przeciwciała rekombinowane

Przeciwciała rekombinowane to przeciwciała monoklonalne, które są produkowane in vitro przy użyciu syntetycznych genów. W odróżnieniu od zwykłych przeciwciał monoklonalnych, przeciwciała rekombinowane są przygotowywane bez udziału zwierząt. Zamiast tego, są one wytwarzane poprzez wykrywanie sekwencji genowej przeciwciała; a następnie gen jest wstawiany do odpowiedniej linii komórkowej w celu wytworzenia przeciwciała. Ponieważ przeciwciała są pewne, nawet jeśli oryginalna linia komórkowa umrze lub zostanie zmutowana, wymagana linia komórkowa może być wygenerowana przez wstawienie genu. Gwarantuje to wysoką specyficzność i stabilność rekombinowanych przeciwciał. Ponadto, w porównaniu ze zwykłymi przeciwciałami, przeciwciała rekombinowane mogą zaoferować wyższy poziom spójności pomiędzy partiami.

Firma Cusabio od ponad 3 lat koncentruje się na rozwoju i produkcji przeciwciał rekombinowanych. Obecnie dostępnych jest 210 rekombinowanych przeciwciał. Oprócz zalet rekombinowanych przeciwciał, rekombinowane królicze przeciwciała monoklonalne Cusabio są również znane z wyższej czystości i powinowactwa, a także minimalnego odchylenia między partiami. Możemy zagwarantować jakość, ponieważ produkujemy i walidujemy każde z naszych przeciwciał we własnym zakresie.

 

Cusabio

Informacje o przeciwciałach rekombinowanych

What are recombinant antibodies?

Przeciwciała rekombinowane odnoszą się do zastosowania technologii klonowania molekularnego i mutacji genów w celu przekształcenia sekwencji kodującej genu przeciwciała, aby wytworzyć przeciwciała o najwyższej wydajności, znane również jako przeciwciała modyfikowane genetycznie. W porównaniu z przeciwciałami monoklonalnymi generowanymi in vivo u żywych zwierząt poprzez technologię hybrydoma, przeciwciała rekombinowane są rodzajem przeciwciał monoklonalnych, które są produkowane in vitro przy użyciu syntetycznych genów.

W ostatnich latach, zastosowanie przeciwciał rekombinowanych staje się coraz szersze i głębsze zarówno w terapiach, jak i diagnostyce. Dzięki znaczącym zaletom w porównaniu z przeciwciałami konwencjonalnymi, przeciwciała rekombinowane stają się coraz bardziej preferowane. Najważniejszym punktem jest to, że przeciwciała rekombinowane mogą zmaksymalizować humanizację, aby rozwiązać problem heterogeniczności między różnymi gatunkami.

Ogólnie rzecz biorąc, przeciwciała rekombinowane można podzielić na trzy klasy, w tym przeciwciało chimeryczne, humanizowane przeciwciało, w pełni humanizowane przeciwciało i małe przeciwciało molekularne.

 

Zalety rekombinowanych przeciwciał

W porównaniu z tradycyjnymi przeciwciałami, przeciwciała rekombinowane mają tę zaletę, że nie można im się oprzeć, co jest jednym z powodów ich stopniowego pojawiania się. Tutaj, przedstawiamy te zalety jedna po drugiej w następujący sposób:

  • Wysoka spójność i odtwarzalność.
  • Wysoka czułość i specyficzność.
  • Krótki cykl produkcyjny.
  • Brak odporności zwierząt.
  • Możliwość zmiany izotypu.

Ponieważ przeciwciała rekombinowane posiadają te niespotykane dotąd zalety, spełniają one szerokie spektrum funkcji, od badań naukowych po diagnostykę i terapie lecznicze różnych chorób. Ich specyficzność i niska immunogenność sprawiają, że są one doskonałą alternatywą dla tradycyjnych form leczenia, zwiększając dokładność celowania w konkretne cząsteczki i unikając niepożądanych efektów ubocznych.

Dodatkowo, produkcja przeciwciał rekombinowanych przebiega zasadniczo według podobnego schematu. Generalnie, składa się on z pięciu etapów: konstrukcji biblioteki genów przeciwciał, ekspozycji fagowej, separacji przeciwciał, modyfikacji wyizolowanych przeciwciał oraz skalowania produkcji wybranych przeciwciał w systemie ekspresji hodowli komórkowej.

Chociaż procesy produkcji przeciwciał rekombinowanych są takie same jak przepływ pracy, musimy zdawać sobie sprawę, że istnieje kilka przeszkód w produkcji przeciwciał rekombinowanych, takich jak niższa produkcja przeciwciał oraz wysoko wyszkoleni i doświadczeni technicy. Ze względu na złożoność i intensywną, wysoką technologię produkcji przeciwciał rekombinowanych, większość naukowców musi pozyskiwać je od firm outsourcingowych.

Inni dostawcy:

1