Metylacja DNA – jaki wpływ mamy na działanie DNA

Metylacja DNA – jaki wpływ mamy na działanie DNA?

Wraz z rozwojem nauki zaczęliśmy coraz bardziej skupiać się na materiale, który buduje nas wszystkich – naszym DNA. Poznaliśmy jego budowę, powstanie oraz wiele innych aspektów pozwalających zagłębić się nam w dziedzinę nauki zwaną genetyką. Wraz z postępem w badaniach zaczęliśmy również przypatrywać się jak niektóre z czynników wpływają na nasz materiał genetyczny. Dziś skupimy się na jednym z nich – metylacją.

Czym jest metylacja DNA?

Metylację DNA możemy scharakteryzować jako mechanizm regulacji epigenetycznej, który występuje u wszystkich organizmów eukariotycznych. Kontroluje ona ekspresję genów, poprzez zmiany w strukturze chromosomów, konformacji DNA, stabilności materiału genetycznego oraz funkcjonowaniu między DNA a białkiem. Jest procesem po-replikacyjnym, który zachodzi w cząsteczkach cytozyny sekwencji dinukleotydu CpG. Metylacja wysp CpG jest ważnym mechanizmem wyciszania genów oraz inaktywacji określonych genów supresorowych pojawiających się w nowotworach ludzkich. Proces ten jest niezbędny do prawidłowego rozwoju organizmu, lecz zdarzają się również jego zaburzenia, które mogą prowadzić do zaburzeń w rozwoju embrionalnym bądź występowaniu nowotworów.

Jaka reakcja zachodzi podczas metylacji DNA?

Jeżeli przypatrzymy się na proces metylacji DNA z chemicznej strony widzenia, możemy wykryć prostą reakcję chemiczną. Otóż metylacja DNA polega na przyłączaniu się grup alkilowych (metylowych) do zasad azotowych nukleotydów. W szczególności obejmuje ona cytozynę, a rzadziej adeninę. Jako produkt reakcji otrzymujemy zazwyczaj 5-metylocytozynę, bądź N4-metylocytozynę. Reakcja katalizowana jest poprzez enzym metylazę DNA.

Metylacja DNA
Metylacja DNA

Czym jest epigenetyka?

Epigenetyka to nauka nad wpływem zachowań oraz czynników środowiskowych na działanie genów. Zmiany epigenetyczne są odwracalne i nie zmieniają sekwencji DNA, lecz mogą zmienić sposób odczytu danej sekwencji. Badania epigenetyczne skupiają się na wpływie następujących czynników: wieku, rozwoju, infekcji oraz ciąży. Rodzaje zmian epigenetycznych w genomie to: metylacja DNA, modyfikacja histonów oraz wytworzenie nie kodującego RNA.

epigenetyka
Na ilustracji widoczna jest infografika przedstawiająca mechanizm epigenetyczny.

Przy jakich procesach uczestniczy proces metylacji DNA?

  • Imprinting genomowy
  • Rozwój embrionalny
  • Utrzymanie stabilności chromosomów
  • Inaktywacja chromosomu X
  • Transkrypcja
  • Replikacja chromosomów
  • Naprawa chromosomów
CpG_methylation_in_mouse_development
Na schemacie widoczny jest wpływ metylacji na rozwój embrionalny myszy.

Za pomocą jakich metod możemy ilościowo oznaczyć globalną metylację DNA?

Aktualnie na rynku laboratoryjnym możemy znaleźć wiele różnych zestawów do oznaczania ilościowego metylacji DNA. Jednym z częstych rodzajów takich zestawów są zestawy do wykonywania testu ELISA. Pozwalają one na szybkie wykonanie badania, które może zakończyć się już po 2 godzinach. Na rynku możemy spotkać różne rodzaje takich testów, takie jak testy kolorymetryczne bądź fluorymetryczne. Często uzyskane wyniki możemy porównać z wynikami badań uzyskanymi przez analizę HPLC/MS. Pozwala ona na wykrycie metylacji u wszystkich rodzajów organizmów eukariotycznych.

ELISA TMB
Na zdjęciu widoczna jest płytka do wykonania testu ELISA.