Kim jest i czym się zajmuje laborant - labo

Kim jest i czym się zajmuje diagnosta laboratoryjny?

Dowiedz się, kogo nazywamy diagnosta laboratoryjny, z jaką ścieżką kształcenia wiąże się ten zawód, jakie są statystyczne zarobki i jak wygląda ich codzienna praca.

Jak wygląda praca diagnosta laboratoryjny?

 

Osoba na tym stanowisku zajmuje się pobieraniem materiału biologicznego, badaniem i analizowaniem go, dzięki czemu przyczynia się m.in. do wykrywania różnych nieprawidłowości, zakażeń i chorób pacjentów.

 

Diagności laboratoryjni nie są uprawnieni do samodzielnej interpretacji medycznej uzyskanych wyników swoich badań, mogą jednak zalecać dalsze wizyty lekarskie. Diagnosta laboratoryjny dba także o odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie badanego materiału, obsługuje specjalistyczną aparaturę oraz wypełnia dokumentację dotyczącą swojej pracy.

Jeśli zaciekawiły cię obowiązki, które wykonuje Diagnosta laboratoryjny zobacz oferty pracy na GoWork i sprawdź, czy spełniasz wymagania stawiane kandydatom chcącym pracować w laboratorium.

Jak zostać Diagnostą laboratoryjnm?

 

Profesja diagnosty laboratoryjnego należy do tzw. zawodów regulowanych. Oznacza to, że przepisy prawne ściśle określają, jakie wymogi należy spełniać, aby móc pracować w medycznym laboratorium diagnostycznym. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej mówi, że diagnostą może zostać wyłącznie osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Ukończyła studia magisterskie na kierunku analityka medyczna,
  2. Posiada tytuł magistra chemii, biologii, farmacji, biotechnologii lub jest lekarzem lub lekarzem weterynarii i ukończyła w ramach studiów wybraną specjalizację zawodową z:- Analityki klinicznej,
   – Analityki lekarskiej,
   – Diagnostyki laboratoryjnej,
   – Mikrobiologii,
   – Mikrobiologii lekarskiej,
   – Mikrobiologii i serologii,
   – Toksykologii,
   – Posiada tytuł magistra chemii, biologii, farmacji, biotechnologii lub jest lekarzem lub lekarzem weterynarii i ukończyła podyplomowe studia z zakresu analityki medycznej oraz zdała państwowy egzamin zawodowy.

Aby zostać diagnostą laboratoryjnym medycznym potrzeba jeszcze wpisu na krajową listę diagnostów laboratoryjnych. Tylko to zapewnia posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu. Wniosek o uzyskanie wpisu dostarcza się do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Także diagnosta laboratoryjny, który chciałby pracować w laboratoriach chemicznych, spożywczych, przemysłowych, farmaceutycznych itp. musi ukończyć kierunkowe studia wyższe, które zapewnią mu odpowiednią wiedzę potrzebną do wykonywania tej pracy.

Gdzie może pracować Diagnosta laboratoryjny?

 

Najczęstszym miejscem pracy są laboratoria analiz medycznych, mieszczące się w prywatnych i publicznych placówkach zdrowia. Diagnostą Laboratoryjny może pracować także tam, gdzie wykonuje się badania kliniczne oraz w jednostkach państwowych urzędów, których zadaniem jest m.in. kontrola jakości higieny i zdrowia społecznego, czyli np. w lokalnych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Pracownik ten nie musi być jednak związany wyłącznie z medycyną. Wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych obecne jest również w przemyśle chemicznym, spożywczym czy też farmaceutycznym. Diagnostów laboratoryjnych zatrudniają różne instytucje badawcze i laboratoria monitorujące jakość żywności oraz stan substancji chemicznych i biologicznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji. Inną dziedziną grupującą diagnostów laboratoryjnych jest ochrona środowiska.

 

Zawód Diagnosty laboratoryjnego — perspektywy na rynku pracy

Badania i prognozy dotyczące polskiego rynku pracy pokazują, że zawody medyczne, medyczno-opiekuńcze i okołomedyczne borykają się z problemem deficytu odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Brakuje osób chętnych do podejmowania zatrudnienia lub są one niewystarczająco wykształcone i doświadczone.

 

Jako przyczyny tego stanu wymienia się m.in. relatywnie niskie zarobki w porównaniu z długą ścieżką kształcenia, ponoszoną odpowiedzialnością, ciężkimi warunkami pracy oraz emigracją zarobkową ekspertów do innych krajów Unii Europejskiej. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak polski diagnosta laboratoryjny zarabia średnio 4,4 tys. zł brutto miesięcznie. (Dane z 2022r.)

 

Zatem chętni do pracy absolwenci studiów kierunkowych nie powinni narzekać na brak ofert stabilnego zatrudnienia, muszą jednak rozważyć, jakich warunków pracy oczekują.