Biokoniugacja

Biokoniugacja jest techniką kowalencyjnego wiązania cząsteczek, z których przynajmniej jedna jest biomolekułą, taką jak białko. Te połączone biomolekuły pełnią różne funkcje, od dostarczania leków do obrazowania funkcji komórkowych. Synteza biokoniugatów wymaga optymalizacji procedur i doboru materiałów. Stabilność powstałej cząsteczki musi być wystarczająca, aby utrzymać jej chemiczną integralność podczas wszystkich dalszych procesów eksperymentalnych, w tym permeabilizacji i utrwalania, jeśli to konieczne. Aby zachować przydatność doświadczalną, procedura koniugacji nie może również naruszać istotnych właściwości funkcjonalnych nieznakowanych cząsteczek.

Inni dostawcy:

1