Koniugacja białek z białkami

Buccutite™ Crosslinking Technology

Technologia sieciowania Buccutite™ oferuje prawdziwie unikalną i bezproblemową metodę znakowania przeciwciał inną makrocząsteczką, taką jak enzym lub fitobiliproteina. W porównaniu do konwencjonalnych technik koniugacji białko-białko, takich jak pracochłonna metoda chemicznego znakowania SMCC, koniugacja Buccutite™ jest znacznie bardziej wytrzymała i mniej wymagająca. Zestawy te umożliwiają optymalne znakowanie mikrogramowych lub miligramowych ilości przeciwciał w czasie krótszym niż dwie godziny, bez konieczności oczyszczania i ze 100% odzyskiem przeciwciał. Dzięki zestawom do znakowania Buccutite™ można rutynowo przygotowywać kowalencyjnie znakowane koniugaty, które mogą tolerować rygorystyczne postępowanie i płukanie wymagane w typowych testach immunologicznych (np. ELISA, IHC i Western blot) lub cytometrii przepływowej. AAT Bioquest oferuje zestawy do znakowania przeciwciał Buccutite™ do przygotowywania koniugatów przeciwciał z peroksydazą chrzanową (HRP), fosfatazą alkaliczną (AP), PE, APC, PerCP i barwnikami tandemowymi.

Buccutite™ vs SMCC Conjugation At-A-Glance


Conjugation Method

Buccutite™ Kits

SMCC Conjugation
Minimum antibody concentration 100 µg/mL 0.5 to 5 mg/mL
Labeling Chemistry Uses two propietary linkers, Buccutite™ MTA and Buccutite™ FOL, to facilitate protein-protein conjugation. Uses a heterobifunctional crosslinker to facilitate protein-protein conjugation. Labeling protocol is tedioius and requries existing knowledge of bioconjugation chemistry.
Available labels PE, APC, Tandem Dyes, HRP, Poly-HRP and AP. Cat No 1315 can be used to conjugate any two proteins. User is responsible for supplying proteins, method suitable for any protein-protein conjugation
Type of bond between label and antibody Covalent Covalent
Compatible with BSA or other stabilizers? No No
Requires purification? No Yes
Time required for conjugation 2 hrs 4 hrs or more
Hands-on-time ∼15 minutes 2 hrs
Conjugate yield 100 % ∼30%
Batch-to-batch variation Minimal High
Applications¹ FC, IF, IHC, WB, ELISA FC, IF, IHC, WB, ELISA
 1. FC = flow cytometry; IF = immunofluorescence; IHC = immunohistochemistry; WB = Western blot; ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay.

Zestawy do znakowania przeciwciał Buccutite™ HRP i Poly-HRP

Zestawy do znakowania przeciwciał peroksydazą Buccutite™ (HRP) umożliwiają badaczom wydajne znakowanie przeciwciał pierwotnych enzymem detekcyjnym – peroksydazą chrzanową (HRP) w czasie krótszym niż 2 godziny. Aby usprawnić proces, HRP dostarczane w tych zestawach są wstępnie aktywowane za pomocą naszego zastrzeżonego linkera Buccutite™ FOL i mogą być bezpośrednio używane do koniugacji przeciwciał. Wystarczy aktywować przeciwciało lub białko, które ma być znakowane za pomocą linkera Buccutite™ MTA dostarczonego w każdym zestawie i zmieszać je z HRP aktywowanym Buccutite™ FOL. Otrzymane w ten sposób koniugaty przeciwciał znakowane enzymem są idealne do różnych zastosowań w testach immunologicznych, w tym ELISA, IHC i western blotting, i są bardzo stabilne do długotrwałego przechowywania. Zestawy do znakowania przeciwciał za pomocą peroksydazy Buccutite™ są dostępne w trzech rozmiarach zoptymalizowanych do znakowania 25 µg, 100 µg i 1 mg przeciwciał na reakcję znakowania.

Do trudnych zastosowań, które wymagają dodatkowego poziomu czułości, oferujemy zestawy do znakowania przeciwciał Buccutite™ Poly-HRP Antibody Labeling. Zestawy te umożliwiają bezpośrednie znakowanie przeciwciał polimerami HRP, w wyniku czego powstają koniugaty zapewniające najwyższą czułość i stosunek sygnału do szumu. Koniugaty Poly-HRP są idealne do zastosowań, w których interesujący nas cel występuje w małej ilości lub gdy objętość próbki jest ograniczona.

Przepływ pracy zestawu do znakowania przeciwciał Buccutite™ Peroxidase (HRP) Antibody Labeling Kit (rysunek narysowany w programie BioRender).
Przepływ pracy zestawu do znakowania przeciwciał Buccutite™ Peroxidase (HRP) Antibody Labeling Kit (rysunek narysowany w programie BioRender).

Kluczowe cechy zestawów do znakowania przeciwciał Buccutite™ HRP i Poly-HRP:

 • Mogą skutecznie i wydajnie znakować przeciwciała o stężeniu nawet 100 µg/ml (SMCC wymaga co najmniej 1 mg/ml).
 • Wyznakowane przeciwciała są gotowe do użycia w czasie poniżej 2 godzin, przy czym czas pracy rąk wynosi zaledwie ∼ 15 minut.
 • Prosty, dwuetapowy protokół mieszania zmniejsza zmienność pomiędzy poszczególnymi seriami
 • Nie jest wymagany etap oczyszczania w kolumnie
 • 100% wydajność koniugacji
 • Koniugaty są stabilne przy długotrwałym przechowywaniu (4 °C, 12 miesięcy).
 • Koniugaty mogą być używane do testów ELISA, IHC, blottingu, wzmacniania sygnału Styramidu Mocy i obrazowania TSA.
 • Oferują elastyczność w projektowaniu eksperymentów, koniugaty HRP są kompatybilne z substratami kolorymetrycznymi, fluorymetrycznymi i chemiluminescencyjnymi.

Wysokowydajna alternatywa dla Lightning-Link™ HRP Labeling Kit

Bezpośrednie krzywe ELISA zostały wygenerowane przy użyciu koniugatu HRP-kozi-przeciwciało IgG przeciwko myszy, przygotowanego przy użyciu zestawu do znakowania przeciwciał peroksydazą Buccutite™ i zestawu do znakowania przeciwciał HRP Lightning-Link®. Przeciwciało monoklonalne myszy (0-10 ng/basenik) powlekano na płytce 96-dołkowej przez noc, a następnie blokowano za pomocą PBST i 2% BSA. Studzienki przepłukano, a następnie inkubowano z koniugatem GAM IgG-HRP (100 ng/mL) w ilości 100 µl/basenik przez jedną godzinę. Studzienki ponownie przemyto, a następnie użyto roztworu substratu TMB (nr kat. 11012) w celu wykrycia unieruchomionej mysiej IgG podczas 30-minutowej inkubacji i odczytu przy długości fali 405 nm.
Bezpośrednie krzywe ELISA zostały wygenerowane przy użyciu koniugatu HRP-kozi-przeciwciało IgG przeciwko myszy, przygotowanego przy użyciu zestawu do znakowania przeciwciał peroksydazą Buccutite™ i zestawu do znakowania przeciwciał HRP Lightning-Link®. Przeciwciało monoklonalne myszy (0-10 ng/basenik) powlekano na płytce 96-dołkowej przez noc, a następnie blokowano za pomocą PBST i 2% BSA. Studzienki przepłukano, a następnie inkubowano z koniugatem GAM IgG-HRP (100 ng/mL) w ilości 100 µl/basenik przez jedną godzinę. Studzienki ponownie przemyto, a następnie użyto roztworu substratu TMB (nr kat. 11012) w celu wykrycia unieruchomionej mysiej IgG podczas 30-minutowej inkubacji i odczytu przy długości fali 405 nm.

AAT Bioquest

Buccutite™ Szybkie zestawy do znakowania przeciwciał PE, APC, PerCP i barwników tandemowych

Fitobiliproteiny, takie jak fikoerytryna (PE), allofikocyjanina (APC) i białko perydynowe-chlorofilowe (PerCP), mają zdolność generowania sygnałów fluorescencyjnych znacznie jaśniejszych niż jakikolwiek dostępny w handlu syntetyczny fluorofor. Po sprzężeniu z cząsteczkami o specyficzności biologicznej, takimi jak przeciwciała, białko A lub streptawidyna, pikobiliproteiny dają niezwykle świecące sondy, które odniosły znaczny sukces w zastosowaniach obrazowania fluorescencyjnego wymagających wysokiej czułości, ale nie fotostabilności, przede wszystkim w cytometrii przepływowej, FACS i immunofenotypowaniu. Co więcej, fitobiliproteiny mogą być znakowane małymi fluoroforami organicznymi w celu wytworzenia barwników tandemowych o wyjątkowo długich przesunięciach Stoke’a do analizy wieloparametrycznej przy użyciu jednego źródła wzbudzenia. Na przykład FITC, PE, PE-Cy5 i PE-Cy7 są idealne do analizy wieloparametrycznej, ponieważ wszystkie cztery fluorofory mogą być jednocześnie wzbudzane linią laserową 488 nm i wszystkie wykazują doskonałą separację spektralną.

Zestawy do szybkiego znakowania przeciwciał Buccutite™ umożliwiają szybkie i łatwe przygotowanie przeciwciał do cytometrii przepływowej. Stosując prosty, dwuetapowy protokół mieszania, badacze mogą bezpośrednio sprzęgać PE, APC, PerCP lub barwnik tandemowy z dowolnym przeciwciałem lub białkiem w czasie krótszym niż 2 godziny. Oczyszczanie w kolumnach nie jest konieczne, dzięki czemu odzysk jest zawsze 100%. Zestawy do szybkiego znakowania przeciwciał Buccutite™ są dostępne w trzech rozmiarach zoptymalizowanych do znakowania 25 µg, 100 µg lub 1 mg przeciwciała na reakcję znakowania.

Buccutite™ Szybkie zestawy do znakowania przeciwciał PE, APC, PerCP i barwników tandemowych
Buccutite™ Szybkie zestawy do znakowania przeciwciał PE, APC, PerCP i barwników tandemowych

Kluczowe cechy zestawów do szybkiego znakowania przeciwciał Buccutite™

 • Mogą skutecznie i efektywnie znakować przeciwciała o stężeniu już od 100 µg/ml (SMCC wymaga co najmniej 1 mg/ml).
 • Wyznakowane przeciwciała są gotowe w czasie poniżej 2 godzin, przy czym czas pracy rąk wynosi zaledwie ∼ 15 minut.
 • Prosty, dwuetapowy protokół mieszania zmniejsza zmienność pomiędzy poszczególnymi seriami
 • Nie jest wymagany etap oczyszczania w kolumnie
 • 100% wydajność koniugacji
 • Koniugaty są stabilne przy długotrwałym przechowywaniu (4 °C, 12 miesięcy)
 • Koniugaty idealne do zastosowań w wielokolorowej cytometrii przepływowej

Wysokowydajna alternatywa dla zestawów Lightning-Link™ Labeling Kits


Labeling Kit

CD4(SK3)- Conjugate

Stain Index
Buccutite™ Kit CD4-PE Conjugate 55
Lightning-Link® Kit CD4-PE Conjugate 28
Analiza cytometryczna przepływu ludzkich komórek PBMC. Przeciwciało anty-ludzkie CD4 przygotowane przy użyciu Buccutite™ Rapid PE Antibody Labeling Kit (nr kat. 1310) lub Lightning-Link® PE. Sygnał fluorescencji był monitorowany przy użyciu cytometru przepływowego ACEA NovoCyte w kanale FITC.

Dodatkowe zasoby

Substraty HRP kolorymetryczne, fluorymetryczne i chemiluminescencyjne

Same w sobie koniugaty HRP mają niewielką wartość, ponieważ nie są zdolne do wytworzenia mierzalnego sygnału. Aby ułatwić wizualizację celu, koniugaty HRP wymagają związków zwanych substratami. W obecności nadtlenku wodoru, HRP katalizuje utlenianie tych substratów, aby wytworzyć mierzalny sygnał. Substraty HRP są powszechnie podzielone na trzy kategorie w zależności od rodzaju wytwarzanego przez nie sygnału, są to substraty kolorymetryczne, fluorymetryczne i chemiluminescencyjne.

 • Substraty kolorymetryczne wytwarzają widoczną zmianę koloru, która może być mierzona przy użyciu czytnika mikropłytek absorbancji.
 • Substraty fluorymetryczne wytwarzają wysoce fluorescencyjne produkty uboczne, które mogą być mierzone za pomocą dowolnego instrumentu fluorescencyjnego. Oferują większą czułość niż substraty kolorymetryczne.
 • Podłoża chemiluminescencyjne generują luminescencyjne produkty uboczne, które mogą być mierzone za pomocą luminometru. Ponieważ emisja fotonu jest wynikiem reakcji chemicznej, a nie wzbudzenia światła, zakłócenia tła są minimalne.
Amplite™ Blue
Numer Katalogowy:11005
AAT Bioquest809.60 PLN
Amplite™ Red
Numer Katalogowy:11011
AAT Bioquest607.20 PLN
Amplite™ IR
Numer Katalogowy:11009
AAT Bioquest607.20 PLN
Luminol [3-Aminophthalhydrazide] *CAS 521-31-3*
Numer Katalogowy:11050
AAT Bioquest529.00 PLN

Inni dostawcy:

1