Spherotech

Spherotech Inc ma siedzibę w Lake Forest w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych i został założony w 1992 roku. Celem było wytwarzanie i dostarczanie jednorodnych, monodyspersyjnych mikro- i nanocząstek do zastosowań biomedycznych, diagnostyki i odkrywania leków. Firma jest globalnym dostawcą mikro- i nanocząsteczek, które są wytwarzane przez wykwalifikowanych naukowców w celu produkcji wysokiej jakości polistyrenowych cząstek fluorescencyjnych, paramagnetycznych, ferromagnetycznych i barwionych na kolor. Przygotowują również nanocząsteczki złota do zastosowań diagnostycznych.

Jako globalny dostawca rozwiązań w zakresie mikrocząstek, nasi doświadczeni naukowcy wytwarzają wysokiej jakości mikrocząstki lateksowe, fluorescencyjne, paramagnetyczne, ferromagnetyczne i barwione. Nasze portfolio mikrosfer oferuje:

  • Dyspersję wielkości cząstek zgodnie z wymaganiami klienta.
  • Chemię funkcjonalizowanej powierzchni
  • Mikrokulki powlekane przeciwciałami, białkami lub ligandami
  • Cząstki usieciowane dla większej stabilności w rozpuszczalnikach organicznych
  • Mikrosfery do cytometrii przepływowej do wyrównywania, kalibracji, kompensacji, liczenia i sortowania.

Zasadniczo Spherotech oferuje monodyspersyjne cząstki o jednakowej wielkości do testów funkcjonalnych, różne typy sfunkcjonalizowanych kulek do sprzęgania kowalencyjnego i pasywnego, wstępnie powlekane kulki z przeciwciałami, białkami i ligandami, kulki usieciowane dla większej liczby grup funkcyjnych i reakcji organicznych, a także kulki w różnych rozmiarach do ustawiania, kalibracji, kompensacji, liczenia i sortowania cytometrii przepływowej. Mikro i nanocząstki Sperotech są stosowane w mikroskopii fluorescencyjnej, testach genomowych i immunologicznych, testach EIA i ELISA, cytometrii przepływowej, izolacji DNA i PCR z perełek, izolacji komórek przy użyciu cząstek magnetycznych, testach interferencji leków, izolacji antygenu z osocza i krwi pełnej, unieruchomieniu biocząsteczki, takie jak przeciwciała, DNA i węglowodany do opracowywania testów.

Ponadto Spherotech specjalizuje się w przygotowywaniu różnych rodzajów mikro i nanocząstek do badań i rozwoju. Cząstki są zwykle jednorodne pod względem wielkości, monodyspersyjne i dobrze scharakteryzowane za pomocą SEM i TEM. Ponadto firma stale wprowadza nowe produkty do różnych zastosowań i ulepsza swoje dotychczasowe portfolio. W ich zakładach produkcyjnych można przygotowywać roztwory mikrocząstek na dużą skalę. Produkty obejmują mikrocząstki polimerowe, cząstki fluorescencyjne, powlekane, cytometrię przepływową, produkty do obrazowania, nanocząstki, produkty magnetyczne, produkty z dziedziny nauk przyrodniczych, takie jak plastikowe wyroby Advangene i inne mikrosfery, takie jak krzemionka.

Spherotech

AccuCount Blank Particles
Numer Katalogowy:ACBP-150-10
Spherotech910.80 PLN
AccuCount Blank Particles
Numer Katalogowy:ACBP-20-10
Spherotech883.20 PLN
AccuCount Blank Particles
Numer Katalogowy:ACBP-30-10
Spherotech864.80 PLN
AccuCount Blank
Numer Katalogowy:ACBP-50-10
Spherotech883.20 PLN
AccuCount Blank
Numer Katalogowy:ACBP-70-10
Spherotech883.20 PLN
AccuCount Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACFP-100-3
Spherotech883.20 PLN
AccuCount Fluorescent Particle Kit
Numer Katalogowy:ACFP-50-4K
Spherotech2378.20 PLN
AccuCount Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACFP-50-5
Spherotech883.20 PLN
AccuCount Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACFP-70-10
Spherotech1352.40 PLN
AccuCount Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACFP-70-5
Spherotech883.20 PLN
AccuCount Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACFP2.5-30056-1
Spherotech602.60 PLN
AccuCount Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACFP20-10056-1
Spherotech492.20 PLN
AccuCount Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACFP5-15056-1
Spherotech538.20 PLN
AccuCount Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACFP5-20056-1
Spherotech492.20 PLN
AccuCount Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACFP50-7056-1
Spherotech510.60 PLN
Allophycocyanin Calibration Particles Kit
Numer Katalogowy:ACP-30-5K
Spherotech1398.40 PLN
AccuCount Rainbow Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACRFL-100-3
Spherotech975.20 PLN
AccuCount Rainbow Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACRFP-100-3
Spherotech975.20 PLN
AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACURFP-38-15
Spherotech2051.60 PLN
AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACURFP-38-5
Spherotech956.80 PLN
AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:ACURFP-50-10
Spherotech1398.40 PLN
Amino FerroMagnetic Particles
Numer Katalogowy:AFM-40-10
Spherotech975.20 PLN
Amino Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:AFP-0252-2
Spherotech910.80 PLN
Amino Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:AFP-0256-2
Spherotech910.80 PLN
Amino Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:AFP-0552-2
Spherotech910.80 PLN
Amino Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:AFP-0558-2
Spherotech910.80 PLN
Amino Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:AFP-0852-2
Spherotech975.20 PLN
Amino Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:AFP-0856-2
Spherotech975.20 PLN
Amino Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:AFP-0858-2
Spherotech975.20 PLN
Amino Fluorescent Particles
Numer Katalogowy:AFP-0862-2
Spherotech975.20 PLN

Inni dostawcy:

1