Roche Diagnostics

Roche Diagnostics jest częścią firmy Roche. Opracowuje i integruje rozwiązania diagnostyczne, które odpowiadają na dzisiejsze wyzwania i przewidują potrzeby jutra. W ponad 100 krajach oferuje najbardziej kompleksowe w branży rozwiązania w zakresie diagnostyki in vitro, obejmujące diagnostykę molekularną, chemię kliniczną i testy immunologiczne, diagnostykę tkankową, badania w punktach opieki medycznej, samokontrolę pacjentów, sekwencjonowanie nowej generacji, automatyzację laboratoriów, rozwiązania informatyczne i wspomagające podejmowanie decyzji.

Roche Diagnostics

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal -  Roche Diagnostics COVID-19 test Numer katalogowy: 9901-NCOV-03G
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
Numer Katalogowy:9901-NCOV-03G
Roche Diagnostics432.40 PLN

Inni dostawcy:

1