Fitzgerald

Fitzgerald to jedna z najpopularniejszych firm biotechnologicznych, która powstała w Stanach Zjednoczonych. Koncentruje się głównie na głębokiej koncepcji nauki w opracowywaniu przeciwciał i białek. Firmę tworzą naukowcy, którzy przyczynili się do rozwoju tej firmy wytwarzając sprawnie i efektywnie działające produkty. Głównym mottem tej firmy biotechnologicznej jest „Bringing Life to Science”. Ta firma jest dobrze znana ze swoich produktów, ponieważ ma najlepsze produkty na całym świecie. Wytwarza takie produkty, jak przeciwciała pierwotne, przeciwciała wtórne, białka, immunoglobuliny, surowica, osocze, krew i zestawy badawcze. Oprócz tego opracowano rozległy obszar badawczy, który koncentruje się na opracowywaniu przeciwciał, które są wykorzystywane przeciwko nowym chorobom lub w zapobieganiu wszelkim nowym rodzajom wirusów. Firma odniosła sukces w opracowywaniu przeciwciał bez skutków ubocznych i które są opłacalne. Wytwarza pierwotne produkty przeciwciał, takie jak przeciwciała monoklonalne, sprzężone przeciwciała monoklonalne, oczyszczone przeciwciała poliklonalne, przeciwciała poliklonalne, sprzężone przeciwciała poliklonalne i pary przeciwciał dopasowanych. Ponadto wytwarza produkty przeciwciał drugorzędowych, takie jak nieskoniugowane przeciwciała drugorzędowe, oczyszczone przeciwciała drugorzędowe i sprzężone przeciwciała drugorzędowe. Ponadto koncentruje się na produkcji białek, takich jak białka rekombinowane, białka sprzężone, koniugaty haptenu, komplementy, peptydy blokujące i białka natywne. Fitzgerald produkuje również dwa typy immunoglobulin, które obejmują oczyszczone immunoglobuliny i sprzężone immunoglobuliny. Skupia się również na produktach związanych z surowicą, osoczem i krwią, takich jak surowica zwierzęca, krwinki czerwone, osocze zwierzęce, surowica ludzka i osocze. Ostatecznie wytwarza produkty odczynników biologicznych, które obejmują produkty poli-HRP, enzymy, produkty ze złota koloidalnego i srebra, odniesienia chemiczne, rozcieńczalniki, środki powierzchniowo czynne, substraty, odczynniki IHC, pożywki do mocowania i konserwanty, kontrole i kalibratory, kontrole izotypów. Jest to szeroka gama produktów wytwarzanych przez firmę Fitzgerald.

Fitzgerald

CD8 antibody
CD8 antibody
Numer Katalogowy: 10-001101
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV1 gp41 antibody
HIV1 gp41 antibody
Numer Katalogowy: 10-001201
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV1 integrase antibody
HIV1 integrase antibody
Numer Katalogowy: 10-001301
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV2 p26 antibody
HIV2 p26 antibody
Numer Katalogowy: 10-001401
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV2 p26 antibody
HIV2 p26 antibody
Numer Katalogowy: 10-001401F
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Measles Virus Nucleoprotein antibody
Measles Virus Nucleoprotein antibody
Numer Katalogowy: 10-001605F
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV1 Nef antibody
HIV1 Nef antibody
Numer Katalogowy: 10-002001
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV1 Nef antibody
HIV1 Nef antibody
Numer Katalogowy: 10-002101
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
CD4 antibody
CD4 antibody
Numer Katalogowy: 10-003001
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
CD4 antibody
CD4 antibody
Numer Katalogowy: 10-003101
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV1 p24 antibody
HIV1 p24 antibody
Numer Katalogowy: 10-004101
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV1 rev antibody
HIV1 rev antibody
Numer Katalogowy: 10-006001
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV1 rev antibody
HIV1 rev antibody
Numer Katalogowy: 10-006101
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV1 tat antibody
HIV1 tat antibody
Numer Katalogowy: 10-007001
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV2 gp105 antibody
HIV2 gp105 antibody
Numer Katalogowy: 10-008001
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV2 gp105 antibody
HIV2 gp105 antibody
Numer Katalogowy: 10-008001F
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV1-RT antibody
HIV1-RT antibody
Numer Katalogowy: 10-009001
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
AFP antibody
AFP antibody
Numer Katalogowy: 10-1003
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
CRP antibody
CRP antibody
Numer Katalogowy: 10-1004
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Numer Katalogowy: 10-1005
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Numer Katalogowy: 10-1006
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Numer Katalogowy: 10-1007
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Numer Katalogowy: 10-1008
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Numer Katalogowy: 10-1009
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Numer Katalogowy: 10-1010
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Numer Katalogowy: 10-1011
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Numer Katalogowy: 10-1012
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Heat Stable Enterotoxin antibody
Heat Stable Enterotoxin antibody
Numer Katalogowy: 10-1013
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Heat Stable Enterotoxin antibody
Heat Stable Enterotoxin antibody
Numer Katalogowy: 10-1014
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Heat Stable Enterotoxin antibody
Heat Stable Enterotoxin antibody
Numer Katalogowy: 10-1015
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Heat Labile Enterotoxin antibody
Heat Labile Enterotoxin antibody
Numer Katalogowy: 10-1016
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Heat Labile Enterotoxin antibody
Heat Labile Enterotoxin antibody
Numer Katalogowy: 10-1017
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Heat Labile Enterotoxin antibody
Heat Labile Enterotoxin antibody
Numer Katalogowy: 10-1018
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Heat Labile Enterotoxin antibody
Heat Labile Enterotoxin antibody
Numer Katalogowy: 10-1019
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Rotavirus VP6 antibody
Rotavirus VP6 antibody
Numer Katalogowy: 10-1020
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Rotavirus VP6 antibody
Rotavirus VP6 antibody
Numer Katalogowy: 10-1021
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Rotavirus VP6 antibody
Rotavirus VP6 antibody
Numer Katalogowy: 10-1022
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Norovirus VP1 antibody
Norovirus VP1 antibody
Numer Katalogowy: 10-1023
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Norovirus VP1 antibody
Norovirus VP1 antibody
Numer Katalogowy: 10-1024
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Mouse anti Human IgE
Mouse anti Human IgE
Numer Katalogowy: 10-1025
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Mouse anti Human IgE
Mouse anti Human IgE
Numer Katalogowy: 10-1026
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Mouse anti Human IgE
Mouse anti Human IgE
Numer Katalogowy: 10-1027
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
MDMA antibody
MDMA antibody
Numer Katalogowy: 10-1029
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Methadone Metabolite antibody
Methadone Metabolite antibody
Numer Katalogowy: 10-1032
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Brucella abortus antibody
Brucella abortus antibody
Numer Katalogowy: 10-1033
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Brucella abortus antibody
Brucella abortus antibody
Numer Katalogowy: 10-1034
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza A antibody
Influenza A antibody
Numer Katalogowy: 10-1096
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza A antibody
Influenza A antibody
Numer Katalogowy: 10-1097
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza A antibody
Influenza A antibody
Numer Katalogowy: 10-1098
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza A antibody
Influenza A antibody
Numer Katalogowy: 10-1099
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza A antibody
Influenza A antibody
Numer Katalogowy: 10-1100
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza A antibody
Influenza A antibody
Numer Katalogowy: 10-1101
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza A antibody
Influenza A antibody
Numer Katalogowy: 10-1102
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza A antibody
Influenza A antibody
Numer Katalogowy: 10-1103
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza B antibody
Influenza B antibody
Numer Katalogowy: 10-1104
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza B antibody
Influenza B antibody
Numer Katalogowy: 10-1105
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza B antibody
Influenza B antibody
Numer Katalogowy: 10-1106
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza B antibody
Influenza B antibody
Numer Katalogowy: 10-1107
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza B antibody
Influenza B antibody
Numer Katalogowy: 10-1108
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza B antibody
Influenza B antibody
Numer Katalogowy: 10-1109
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza B antibody
Influenza B antibody
Numer Katalogowy: 10-1110
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza B antibody
Influenza B antibody
Numer Katalogowy: 10-1111
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza B antibody
Influenza B antibody
Numer Katalogowy: 10-1112
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
PSA antibody
PSA antibody
Numer Katalogowy: 10-1125
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
CEA antibody
CEA antibody
Numer Katalogowy: 10-1131
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
CA 15-3 antibody
CA 15-3 antibody
Numer Katalogowy: 10-1144
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
CA 15-3 antibody
CA 15-3 antibody
Numer Katalogowy: 10-1145
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
CA 15-3 antibody
CA 15-3 antibody
Numer Katalogowy: 10-1146
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
CA 19-9 antibody
CA 19-9 antibody
Numer Katalogowy: 10-1148
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
D-Dimer antibody
D-Dimer antibody
Numer Katalogowy: 10-1155
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Hemoglobin A1c antibody
Hemoglobin A1c antibody
Numer Katalogowy: 10-1159
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
AFP antibody
AFP antibody
Numer Katalogowy: 10-1184
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
NSE antibody
NSE antibody
Numer Katalogowy: 10-1208
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Cytokeratin 19 antibody
Cytokeratin 19 antibody
Numer Katalogowy: 10-1210
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
S100 antibody
S100 antibody
Numer Katalogowy: 10-1212
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza A antibody
Influenza A antibody
Numer Katalogowy: 10-1241
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Influenza A antibody
Influenza A antibody
Numer Katalogowy: 10-1243
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Dengue NS1 antibody
Dengue NS1 antibody
Numer Katalogowy: 10-1250
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HRP2 antibody
HRP2 antibody
Numer Katalogowy: 10-1251
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HRP2 antibody
HRP2 antibody
Numer Katalogowy: 10-1252
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HRP2 antibody
HRP2 antibody
Numer Katalogowy: 10-1253
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HRP2 antibody
HRP2 antibody
Numer Katalogowy: 10-1254
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HRP2 antibody
HRP2 antibody
Numer Katalogowy: 10-1256
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
NGAL antibody
NGAL antibody
Numer Katalogowy: 10-1264
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Helicobacter pylori antibody
Helicobacter pylori antibody
Numer Katalogowy: 10-1268
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Clostridum difficile toxin A antibody
Clostridum difficile toxin A antibody
Numer Katalogowy: 10-1273a
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Clostridium difficile toxin B antibody
Clostridium difficile toxin B antibody
Numer Katalogowy: 10-1274
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Clostridium difficile toxin B antibody
Clostridium difficile toxin B antibody
Numer Katalogowy: 10-1276
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Leptospira antibody
Leptospira antibody
Numer Katalogowy: 10-1293
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HIV2 gp36 antibody
HIV2 gp36 antibody
Numer Katalogowy: 10-1307S
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Benzoylecgonine/Cocaine antibody
Benzoylecgonine/Cocaine antibody
Numer Katalogowy: 10-1316
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
hCG beta antibody
hCG beta antibody
Numer Katalogowy: 10-1317
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
hCG alpha antibody
hCG alpha antibody
Numer Katalogowy: 10-1318
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
hCG beta antibody
hCG beta antibody
Numer Katalogowy: 10-1319
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
hCG alpha antibody
hCG alpha antibody
Numer Katalogowy: 10-1320
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Luteinizing Hormone beta antibody
Luteinizing Hormone beta antibody
Numer Katalogowy: 10-1321
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
Luteinizing Hormone alpha antibody
Luteinizing Hormone alpha antibody
Numer Katalogowy: 10-1322
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HBsAg antibody
HBsAg antibody
Numer Katalogowy: 10-1323
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HBsAg antibody
HBsAg antibody
Numer Katalogowy: 10-1324
Fitzgerald
Zapytaj o cenę
HBeAg antibody
HBeAg antibody
Numer Katalogowy: 10-1325
Fitzgerald
Zapytaj o cenę

Inni dostawcy:

1