Fitzgerald

Fitzgerald to jedna z najpopularniejszych firm biotechnologicznych, która powstała w Stanach Zjednoczonych. Koncentruje się głównie na głębokiej koncepcji nauki w opracowywaniu przeciwciał i białek. Firmę tworzą naukowcy, którzy przyczynili się do rozwoju tej firmy wytwarzając sprawnie i efektywnie działające produkty. Głównym mottem tej firmy biotechnologicznej jest „Bringing Life to Science”. Ta firma jest dobrze znana ze swoich produktów, ponieważ ma najlepsze produkty na całym świecie. Wytwarza takie produkty, jak przeciwciała pierwotne, przeciwciała wtórne, białka, immunoglobuliny, surowica, osocze, krew i zestawy badawcze. Oprócz tego opracowano rozległy obszar badawczy, który koncentruje się na opracowywaniu przeciwciał, które są wykorzystywane przeciwko nowym chorobom lub w zapobieganiu wszelkim nowym rodzajom wirusów. Firma odniosła sukces w opracowywaniu przeciwciał bez skutków ubocznych i które są opłacalne. Wytwarza pierwotne produkty przeciwciał, takie jak przeciwciała monoklonalne, sprzężone przeciwciała monoklonalne, oczyszczone przeciwciała poliklonalne, przeciwciała poliklonalne, sprzężone przeciwciała poliklonalne i pary przeciwciał dopasowanych. Ponadto wytwarza produkty przeciwciał drugorzędowych, takie jak nieskoniugowane przeciwciała drugorzędowe, oczyszczone przeciwciała drugorzędowe i sprzężone przeciwciała drugorzędowe. Ponadto koncentruje się na produkcji białek, takich jak białka rekombinowane, białka sprzężone, koniugaty haptenu, komplementy, peptydy blokujące i białka natywne. Fitzgerald produkuje również dwa typy immunoglobulin, które obejmują oczyszczone immunoglobuliny i sprzężone immunoglobuliny. Skupia się również na produktach związanych z surowicą, osoczem i krwią, takich jak surowica zwierzęca, krwinki czerwone, osocze zwierzęce, surowica ludzka i osocze. Ostatecznie wytwarza produkty odczynników biologicznych, które obejmują produkty poli-HRP, enzymy, produkty ze złota koloidalnego i srebra, odniesienia chemiczne, rozcieńczalniki, środki powierzchniowo czynne, substraty, odczynniki IHC, pożywki do mocowania i konserwanty, kontrole i kalibratory, kontrole izotypów. Jest to szeroka gama produktów wytwarzanych przez firmę Fitzgerald.

Fitzgerald

CD8 antibody
Numer Katalogowy:10-001101
Fitzgerald1182.20 PLN
HIV1 gp41 antibody
Numer Katalogowy:10-001201
Fitzgerald1306.40 PLN
HIV1 integrase antibody
Numer Katalogowy:10-001301
Fitzgerald1246.60 PLN
HIV2 p26 antibody
Numer Katalogowy:10-001401
Fitzgerald1605.40 PLN
HIV2 p26 antibody
Numer Katalogowy:10-001401F
Fitzgerald1108.60 PLN
Measles Virus Nucleoprotein antibody
Numer Katalogowy:10-001605F
Fitzgerald1605.40 PLN
HIV1 Nef antibody
Numer Katalogowy:10-002001
Fitzgerald1246.60 PLN
HIV1 Nef antibody
Numer Katalogowy:10-002101
Fitzgerald1711.20 PLN
CD4 antibody
Numer Katalogowy:10-003001
Fitzgerald1182.20 PLN
CD4 antibody
Numer Katalogowy:10-003101
Fitzgerald1518.00 PLN
HIV1 p24 antibody
Numer Katalogowy:10-004101
Fitzgerald1255.80 PLN
HIV1 rev antibody
Numer Katalogowy:10-006001
Fitzgerald1853.80 PLN
HIV1 rev antibody
Numer Katalogowy:10-006101
Fitzgerald1853.80 PLN
HIV1 tat antibody
Numer Katalogowy:10-007001
Fitzgerald1853.80 PLN
HIV2 gp105 antibody
Numer Katalogowy:10-008001
Fitzgerald1246.60 PLN
HIV2 gp105 antibody
Numer Katalogowy:10-008001F
Fitzgerald1108.60 PLN
HIV1-RT antibody
Numer Katalogowy:10-009001
Fitzgerald1246.60 PLN
AFP antibody
Numer Katalogowy:10-1003
Fitzgerald1108.60 PLN
CRP antibody
Numer Katalogowy:10-1004
Fitzgerald2102.20 PLN
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Numer Katalogowy:10-1005
Fitzgerald2783.00 PLN
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Numer Katalogowy:10-1006
Fitzgerald2783.00 PLN
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Numer Katalogowy:10-1007
Fitzgerald2783.00 PLN
Staphylococcus Enterotoxin Type D antibody
Numer Katalogowy:10-1008
Fitzgerald2783.00 PLN
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Numer Katalogowy:10-1009
Fitzgerald1453.60 PLN
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Numer Katalogowy:10-1010
Fitzgerald2622.00 PLN
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Numer Katalogowy:10-1011
Fitzgerald1453.60 PLN
Staphylococcus Enterotoxin Type E antibody
Numer Katalogowy:10-1012
Fitzgerald1453.60 PLN
Heat Stable Enterotoxin antibody
Numer Katalogowy:10-1013
Fitzgerald1605.40 PLN
Heat Stable Enterotoxin antibody
Numer Katalogowy:10-1014
Fitzgerald1605.40 PLN
Heat Stable Enterotoxin antibody
Numer Katalogowy:10-1015
Fitzgerald1605.40 PLN

Inni dostawcy:

1