Substancje chemiczne biotynylowane

Biotyna, znana również jako witamina H lub koenzym R, jest rozpuszczalną w wodzie witaminą B-complex (witamina B7) odkrytą przez Batemana w 1916 roku. Składa się z ureido (tetrahydroimidizalone) pierścień fused z tetrahydrothiophene pierścienia. Do jednego z atomów węgla pierścienia tetrahydrotiofenowego dołączony jest podstawnik w postaci kwasu walerianowego. Biotyna jest koenzymem w syntezie kwasów tłuszczowych, izoleucyny i waliny, a także odgrywa rolę w glukoneogenezie.

Wysokie powinowactwo (10-15 M-1) pomiędzy glikoproteiną awidyną a biotyną zostało wykorzystane w wielu zastosowaniach bioanalitycznych, takich jak chromatografia powinowactwa, lokalizacja, immunodiagnostyka i wykrywanie kwasów nukleinowych. Kluczową cechą technologii awidyna-biotyna jest konieczność uprzedniej kowalencyjnej modyfikacji biologicznej sondy lub matrycy pochodnymi biotyny. W związku z tym opisano szereg odczynników biotynylujących. Na przykład, aby wymienić tylko kilka, estry biotynyl-p-nitrofenylu i N-hydroksysukcynimidu biotyny, hydrazydy biotyny i biocytyny, fotobiotyna i 3-(N-maleimidopropionyl)biocytyna.

Addexbio

Inni dostawcy:

1