Vazyme

Vazyme

TUNEL FITC Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A111-01
Vazyme1301.80 PLN
TUNEL FITC Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A111-02
Vazyme1881.40 PLN
TUNEL FITC Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A111-03
Vazyme2479.40 PLN
TUNEL BrightGreen Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A112-01
Vazyme1407.60 PLN
TUNEL BrightGreen Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A112-02
Vazyme2097.60 PLN
TUNEL BrightGreen Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A112-03
Vazyme3013.00 PLN
TUNEL BrightRed Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A113-01
Vazyme1407.60 PLN
TUNEL BrightRed Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A113-02
Vazyme2097.60 PLN
TUNEL BrightRed Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A113-03
Vazyme3013.00 PLN
Annexin V-FITC/PI Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A211-01
Vazyme993.60 PLN
Annexin V-FITC/PI Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A211-02
Vazyme1357.00 PLN
Annexin V-PE/7-AAD Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A213-01
Vazyme1099.40 PLN
Annexin V-PE/7-AAD Apoptosis Detection Kit
Numer Katalogowy:A213-02
Vazyme1416.80 PLN
CCK-8 Cell Counting Kit
Numer Katalogowy:A311-01
Vazyme823.40 PLN
CCK-8 Cell Counting Kit
Numer Katalogowy:A311-02
Vazyme1076.40 PLN
ClonExpress II One Step Cloning Kit
Numer Katalogowy:C112-01
Vazyme777.40 PLN
ClonExpress II One Step Cloning Kit
Numer Katalogowy:C112-02
Vazyme993.60 PLN
ClonExpress MultiS One Step Cloning Kit
Numer Katalogowy:C113-01
Vazyme736.00 PLN
ClonExpress MultiS One Step Cloning Kit
Numer Katalogowy:C113-02
Vazyme1030.40 PLN
ClonExpress Ultra One Step Cloning Kit
Numer Katalogowy:C115-01
Vazyme887.80 PLN
ClonExpress Ultra One Step Cloning Kit
Numer Katalogowy:C115-02
Vazyme1154.60 PLN
Mut Express II Fast Mutagenesis Kit V2
Numer Katalogowy:C214-01
Vazyme759.00 PLN
Mut Express II Fast Mutagenesis Kit V2
Numer Katalogowy:C214-02
Vazyme1085.60 PLN
Mut Express MultiS Fast Mutagenesis Kit V2
Numer Katalogowy:C215-01
Vazyme1140.80 PLN
Mut Express MultiS Fast Mutagenesis Kit V2
Numer Katalogowy:C215-02
Vazyme1881.40 PLN
T4 Ligase
Numer Katalogowy:C301-01
Vazyme524.40 PLN
5min Universal Ligation Mix
Numer Katalogowy:C311-01
Vazyme984.40 PLN
5min Universal Ligation Mix
Numer Katalogowy:C311-02
Vazyme1301.80 PLN
5min TA/Blunt-Zero Cloning Kit
Numer Katalogowy:C601-01
Vazyme970.60 PLN
5min TA/Blunt-Zero Cloning Kit
Numer Katalogowy:C601-02
Vazyme1380.00 PLN

Inni dostawcy:

1