SARS-CoV-2 IgG ELISA Kit od Arbor Assays Zestaw DetectX SARS-CoV-2 IgG ELISA

SARS-CoV-2 IgG ELISA Kit od Arbor Assays

Zestaw DetectX® SARS-CoV-2 IgG ELISA służy do jakościowego pomiaru przeciwciał IgG przeciwko COVID-19 (SARS-CoV-2) w ludzkiej surowicy. Gotowe do użycia ludzkie kontrole pozytywne i negatywne są dostarczane w celu wygenerowania ujemnych (niskich) i dodatnich (wysokich) gęstości optycznych (OD) dla testu, a wszystkie próbki należy porównać z odczytami OD dla tych dwóch kontroli.

Zestaw zawiera przezroczystą płytkę do mikromiareczkowania pokrytą rekombinowanymi białkami S i N SARS-CoV-2, które wychwytują reaktywne przeciwciała w próbce. Odpipetować kontrole lub rozcieńczone próbki do dołków. Następnie potrząsaj płytką przez 30 minut.

Po inkubacji przemyć płytkę i dodać kozie przeciwciało do ludzkiej IgG połączonej z koniugatem peroksydazy. Następnie wstrząsaj płytką w temperaturze pokojowej przez 30 minut. Następnie umyj płytkę i dodaj podłoże. Substrat będzie reagował ze związanym przeciwciałem kozim; odczytać intensywność wygenerowanego koloru przy 450 nm. Na koniec oceń obecność SARS-CoV-2 IgG w próbkach, porównując wyniki z dodatnimi i ujemnymi wartościami granicznymi OD kontroli oraz opublikowanymi zakresami granicznymi.

Zestawy SARS-CoV-2 IgG ELISA nie zostały zatwierdzone ani zatwierdzone przez FDA i nie są przeznaczone do diagnostyki zakażenia SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 IgG ELISA Kit Zastosowanie: Mierzy swoistą odpowiedź IgG dla SARS-CoV-2

Cechy Kit SARS-CoV-2 IgG ELISA

Zastosowanie: Mierzy swoistą odpowiedź IgG dla SARS-CoV-2
Próbka: surowica
Wielkość próbki: zaledwie 2 μl
Czułość (prawdziwie dodatni wskaźnik): 100% PPA
Swoistość (prawdziwie ujemna wskaźnik): 96,7% NPA
Precyzja kontroli: w ramach testu (+/-): (4,11%, 4,60%); Między testami (+/-): (7,9%, 20,6%)
Próbki / zestaw: 46 lub 230 w dwóch egzemplarzach
Czas na odpowiedź: 90 minut
• W zestawie gotowe do użycia kontrole pozytywne i negatywne
• Minimalna reaktywność krzyżowa z innymi immunoglobulinami
• Powyżej 95% NPA potwierdza minimalną reaktywność krzyżową z innymi wirusami
• Opracowany, przetestowany i wyprodukowany w Ann Arbor w stanie Michigan

K075-H1R / H5R są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych.