Kit do badania N-acetylocysteiny od BioVision

Kit do badania N-acetylocysteiny od BioVision

N-acetylocysteina (NAC) jest prekursorem biosyntezy L-cysteiny i glutationu. Jest silnym przeciwutleniaczem i substancją usuwającą wolne rodniki. Jest powszechnie stosowany w leczeniu kaszlu, grypy, suchego oka, chorób płuc, zatrucia paracetamolem itp. Ponadto w ostatnich badaniach zbadano korzystne działanie NAC w cukrzycy typu 2 i zaburzeniach psychicznych. NAC jest dostępny bez recepty w tabletkach, roztworach oraz preparatach dożylnych i wziewnych. Kit N-acetylocysteiny (K2044-100) firmy BioVision to prosta i czuła metoda oznaczania NAC w próbkach biologicznych.

Kluczowe cechy:

• Prosty, szybki i wygodny sposób pomiaru N-acetylocysteiny w próbkach
• 1. dostępny w handlu zestaw
• Czuły, nieradioaktywny test płytkowy
• Opłacalność: 100 testów
• Możliwość dostosowania wysokiej przepustowości

Zastosowanie:

Określanie stężenia
N-acetylocysteina w próbkach biologicznych.

N-acetylocysteina (NAC) jest prekursorem biosyntezy L-cysteiny i glutationu.

Ryciny (A). Krzywa standardowa NAC.. (B). Oszacowanie NAC w ludzkiej surowicy i osoczu jednego dawcy (5 μl), wzbogacone 5 nmolami standardu NAC. Test przeprowadzono zgodnie z protokołem testu zestawu K2044.

Sprawdź kilka wyróżnionych zestawów testów aminokwasowych BioVision: