Cykl Krebsa? Nie taki straszny

Witamy w drugim artykule skierowanym do uczniów/studentów. W firmie Gentaur jest to dla nas ważne by oprócz sprzedaży produktów diagnostycznych również edukować innych. W artykułach będą się pojawiać głównie zagadnienia biochemiczne. Możliwe, że również później pojawią się teksty związane z innymi przedmiotami. Razem odkryjemy, że biochemia nie jest aż taka straszna jak się wydaje.

Czym jest cykl Krebsa?

Cykl ten jest końcowym szlakiem, w którym dochodzi do utleniania węglowodanów, aminokwasów i pochodnych kwasów tłuszczowych, dzięki czemu ich szkielety węglowe ulegają przekształceniu do dwutlenku węgla. Ten proces utleniania dostarcza energii do produkcji ATP. Cykl ten jest szlakiem aerobowym, gdyż tlen jest niezbędny w tym procesie jako końcowy akceptor elektronów. Cykl ten zachodzi w mitochondriach sąsiadując z łańcuchem transportu elektronów. Cykl ten również dostarcza substancje do innych reakcji metabolicznych, np. wytwarzania glukozy, syntezy aminokwasów i syntezy hemu. Jest on również źródłem NADH i FADH2 do łańcucha oddechowego.

Etapy Cyklu Krebsa:

Wytwarzanie acetylo-CoA

Głównym źródłem tego związku jest oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, która jest katalizowana przez kompleks dehydrogenazy pirogronianowej. Składa się on z trzech enzymów: dekarboksylazy pirogronianowej, acetylotransferazy dihydroliponianowej i dehydrogenazy dihydroliponianowej. Pirogronian jest transportowany z cytozolu do macierzy mitochondrialnej z udziałem przenośnika pirogronianu. W macierzy kompleks dehydrogenazy pirogronianowej przekształca pirogronian do acetylo-CoA.

Synteza cytrynianu

Synteza tego związku polega na nieodwracalnej kondensacji acetylo-CoA ze szczawiooctanem. Reakcja ta katalizowana jest przez syntazę cytrynianową. Reakcja ta charakteryzuje się bardzo negatywną zmianą standardowej energii swobodnej.

Izomeryzacja cytrynianu

Następnie w cyklu Krebsa cytrynian ulega izomeryzacji do izocytrynianu w wyniku przeniesienia grupy hydroksylowej. Reakcję katalizuje akonitaza – hydrataza akonitanowa.

Oksydacyjna dekarboksylacja izocytrynianu

Reakcję tę katalizuje dehydrogenaza izocytrynianowa. W wyniku tej reakcji powstaje α-ketoglutaran. Również podczas tej reakcji wytwarzana jest pierwsza z trzech wytwarzanych w cyklu cząsteczek NADH i pierwsza cząsteczka dwutlenku węgla.

Oksydacyjna dekarboksylacja α-ketoglutaranu

Jest to nieodwracalny proces katalizowany przez kompleks dehydrogenazy α-ketoglutaranowej. W wyniku tej reakcji powstaje bursztynylo-CoA. Podczas tej reakcji jest wytwarzana również druga cząsteczka NADH i dwutlenku węgla. Do przeprowadzenia tej reakcji są potrzebne koenzymy takie jak: TPP, kwas liponowy, FAD, NAD+ i CoA. Reakcję tę możemy przyrównać do reakcji wytwarzania acetylo-CoA.

Rozszczepianie bursztynylo-CoA

Reakcję tę katalizuje tiokinaza bursztynianowa. Rozrywa ona wysokoenergetyczne wiązanie tioestrowe w bursztynylo-CoA. Podczas tej reakcji zachodzi również fosforylacja guanoazynodifosforanu (GDP) do guanozynotrifosforanu (GTP). W wyniku tej reakcji powstaje bursztynian.

Utlenianie bursztynianu

Następnie bursztynian jest utleniany do fumaranu. Reakcja ta jest katalizowana przez dehydrogenazę bursztynianową. Podczas tej reakcji koenzym FAD ulega do redukcji FADH2.

Uwodnienie fumaranu

Reakcja uwodnienia fumaranu jest łatwo odwracalna. Jest ona katalizowana przez fumarazę – hydratazę fumaranową. W wyniku tej reakcji powstaje jabłczan.

Utlenianie jabłczanu

Podczas końcowej reakcji cyklu Krebsa jabłczan ulega utlenieniu do szczawiooctanu. Reakcja jest katalizowana przez dehydrogenazę jabłczanową. Podczas tej reakcji wytwarzana jest trzecia cząsteczka NADH.

Alverine Citrate
B1655-25
ApexBio 25 mg
Dimethyl Fumarate
B1931-100
ApexBio 100 mg
Pizotifen Malate
B2007-100
ApexBio 100 mg
Doxylamine Succinate
B1735-5.1
ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO)
Q&A na temat koronawirus (COVID-19) #zostańwdomu Czym jest koronawirus? Czym jest COVID-19?

Q&A na temat koronawirus (COVID-19)

Czym jest koronawirus? Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt i ludzi. U ludzi wiadomo, że kilka wirusów z grupy koronawirusów powoduje infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia po cięższe choroby, takie jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Ostatnio odkryty koronawirus powoduje chorobę koronawirusa…
cykl krebsa tytułowe

Cykl Krebsa? Nie taki straszny

Witamy w drugim artykule skierowanym do uczniów/studentów. W firmie Gentaur jest to dla nas ważne by oprócz sprzedaży produktów diagnostycznych również edukować innych. W artykułach będą się pojawiać głównie zagadnienia biochemiczne. Możliwe, że również później pojawią się teksty związane z innymi przedmiotami. Razem odkryjemy, że biochemia nie jest aż taka straszna jak się wydaje. Czym…
enzymy

Enzymy – z czym to się je?

Witamy w pierwszym artykule skierowanym do uczniów/studentów. W firmie Gentaur jest to dla nas ważne by oprócz sprzedaży produktów diagnostycznych również edukować innych. W artykułach będą się pojawiać głównie zagadnienia biochemiczne. Możliwe, że również później pojawią się teksty związane z innymi przedmiotami. Razem odkryjemy, że biochemia nie jest aż taka straszna jak się wydaje. Czym…