Numer Katalogowy: 20-abx073166

DDAH1 Protein (Recombinant)

Dostawca: Abbexa

Opis:
Wysyłany w przeciągu 5-10 dni.

Dimetyloarginina Dimetyloaminohydrolaza (DDAH) metabolizuje asymetryczną dimetyloargininę (ADMA) do L-cytruliny i dimetyloaminy, a NG-monometyloargininę (MMA) do L-cytruliny i monometyloaminy. U ludzi zidentyfikowano dwóch członków rodziny DDAH. DDAH1 jest szeroko eksprymowany, zwłaszcza w wątrobie i nerkach. DDAH2 dominuje w śródbłonku naczyniowym i ulega selektywnej ekspresji w nerkach. Jest również wyrażany w tkankach układu odpornościowego, w tym śledzionie, grasicy, leukocytach obwodowych, węzłach chłonnych i szpiku kostnym. Ponad 90% endogennego ADMA jest metabolizowane przez DDAH, a pozostała część jest wydalana. ADMA i MMA są endogennymi inhibitorami syntazy tlenku azotu (NOS). Zatem enzymy z rodziny DDAH odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu naczyń poprzez obrót metylowanej argininy. Zaobserwowano, że zmienność genetyczna w genach DDAH1 i DDAH2 jest istotnie związana z poziomami ADMA w surowicy.


Oczyszczono przez chromatografię powinowactwa specyficznego dla antygenu, a następnie chromatografię powinowactwa z białkiem A.
Podziel i przechowuj w -20°C. Unikaj powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Produkt do celów badawczych.

Variants:

abx073166-1mg

Cena: 14355.60 PLN

Rozmiar: 1 mg

abx073166-20ug

Cena: 1377.60 PLN

Rozmiar: 20 ug

abx073166-5ug

Cena: 966.00 PLN

Rozmiar: 5 ug

pandemie wywołane przez wirusy grypy ospę dżumę oraz cholerę

Pandemie wywołane przez wirusy

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pandemia to zjawisko rozprzestrzenianie się nowej choroby na całym świecie. Pandemie zdarzają się, gdy pojawia się nowy wirus rozprzestrzeniający się między ludźmi w efekcie czego następują zarażenia wśród ludzi. Zapalenie płuc o nieznanej etiologii zostało po raz pierwszy wykryte w Wuhan w Chinach w dniu 31 grudnia 2019 r. Od…
wplyw korona wirusa na globalny rynek niski kurs dolara covid-19 coronavirus

Koronawirus i jego konsekwencje

Choroba wywołana przez koronawirus została ostatnio nazwana przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia Covid-19. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa „corona” (krąg światła widziany czasami wokół księżyca lub słońca w zaćmieniu) , 'virus' (wirus) i 'disease' (choroba) Rok 2019 uznaje się za rok w którym wirus się pojawił. Liczba ofiar śmiertelnych wzrasta. W Chinach odnotowano ponad…
Przeciwciała neutralizujące, chroniące przed patogenami, które wywołują choroby

Przeciwciała neutralizujące, chroniące przed patogenami.

Neutralizujące przeciwciała Przeciwciało neutralizujące to przeciwciało, które chroni komórki przed patogenami wywołującymi choroby. Przeciwciała neutralizujące są wytwarzane naturalnie przez organizm jako część układu odpornościowego. Są wytwarzane podczas infekcji lub przez szczepionki przeciwko infekcji (Zoppi i wsp., 2020). Przeciwciała mogą zapewnić trwałą odporność na niektóre infekcje i mogą być używane do określenia, czy dana osoba rozwinęła…

Related Products:

Human Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1 (DDAH1) ELISA Kit
DLR-DDAH1-Hu-48T
DL Develop 48T
Human Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1 (DDAH1) ELISA Kit
DLR-DDAH1-Hu-96T
DL Develop 96T
Rat DDAH1 shRNA Plasmid
20-abx986164
Abbexa
  • 150 µg
  • 300 µg
Human DDAH1 ELISA Kit
ELA-E0300h
Lifescience Market 96 Tests
Human Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1 (DDAH1) CLIA Kit
20-abx494470
Abbexa
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

Do you have a question? Do you want to order?
Contact us.