Numer Katalogowy: 20-abx073150

NGAL Protein (Recombinant)

Dostawca: Abbexa

Opis:
Wysyłany w przeciągu 5-10 dni.

Członkowie rodziny Lipocalin dzielą wysoce konserwatywną fałdę z ośmioniciową antyrównoległą beczką beta i działają jako transportery, przenosząc małe cząsteczki do określonych komórek. Lipokalina-2, znana również jako lipokalina neutrofilowa związana z żelatynazą (NGAL), została pierwotnie zidentyfikowana jako składnik granulek neutrofili (2). Jest to białko o masie 25 kDa występujące w postaci monomerycznej oraz homo- i heterodimerycznej, przy czym ta ostatnia jako dimer z żelatynazami neutrofilowymi ludzkimi (MMP-9). Jego ekspresję zaobserwowano w większości tkanek normalnie narażonych na działanie mikroorganizmów, a jego synteza jest indukowana w komórkach nabłonka podczas stanu zapalnego. Lipokalina-2 jest zaangażowana w różne procesy, w tym różnicowanie komórek, nowotworzenie i apoptozę. Badania wskazują, że Lipocalin-2 wiąże bakteryjny katecholan sidropore związany z jonem żelaza, takim jak enterobaktyna, z subnanomolową stałą dysocjacji (Kd = 0,41 nM) (6). Związany kompleks enterobaktyny żelazowej rozkłada się powoli w ciągu miesiąca na dihydroksybenzoiloserynę i kwas dihydroksybenzoesowy (DHBA). Wiąże się również z kompleksem DHBA żelaza o znacznie niższych wartościach Kd (7,9 nM). Wydzielanie Lipokaliny‑2 w komórkach układu odpornościowego zwiększa się poprzez stymulację receptora Toll-podobnego jako ostrej fazy odpowiedzi na infekcję. W rezultacie działa jako silny odczynnik bakteriostatyczny poprzez sekwestrację żelaza. Ponadto Lipokalina-2 może zmieniać inwazyjne i przerzutowe zachowanie transformowanych Ras komórek raka piersi in vitro i in vivo poprzez odwrócenie aktywności Ras z nabłonka w mezenchymę, poprzez przywrócenie ekspresji E-kadheryny poprzez wpływ na Ras-MAPK szlak sygnałowy.


Rekonstytuować do pierwotnego stężenia w ddH2O. Jeśli wymagane są dalsze rozcieńczenia, rozcieńczyć w PBS, pH 7,4, do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wiruj.
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C do miesiąca. Przechowywać w temperaturze -80 °C do jednego roku. Unikaj powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Produkt do celów badawczych.

Variants:

abx073150-10ug

Cena: 1377.60 PLN

Rozmiar: 10 ug

abx073150-1mg

Cena: 12952.80 PLN

Rozmiar: 1 mg

abx073150-2g

Cena: 966.00 PLN

Rozmiar: 2 µg

Wysokie zapotrzebowanie na końcówki filtrujące - Filter tips

Wysokie zapotrzebowanie na końcówki filtrujące – Filter tips

Czy tej zimy nie będzie badań diagnostycznych z wykorzystaniem technik PCR? Podobnie jak w latach 90tych, dziś świat może mieć problemy z badaniami PCR z powodu braku końcówek z filtrem do pipet automatycznych (filtertip). Ze względu na zwiększone użycie procedury PCR, na całym świecie występuje niedobór końcówek filtrujących (1000ul i 1250ul PCR do amplifikacji DNA).…
wplyw korona wirusa na globalny rynek niski kurs dolara covid-19 coronavirus

Koronawirus i jego konsekwencje

Choroba wywołana przez koronawirus została ostatnio nazwana przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia Covid-19. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa „corona” (krąg światła widziany czasami wokół księżyca lub słońca w zaćmieniu) , 'virus' (wirus) i 'disease' (choroba) Rok 2019 uznaje się za rok w którym wirus się pojawił. Liczba ofiar śmiertelnych wzrasta. W Chinach odnotowano ponad…
pandemie wywołane przez wirusy grypy ospę dżumę oraz cholerę

Pandemie wywołane przez wirusy

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pandemia to zjawisko rozprzestrzenianie się nowej choroby na całym świecie. Pandemie zdarzają się, gdy pojawia się nowy wirus rozprzestrzeniający się między ludźmi w efekcie czego następują zarażenia wśród ludzi. Zapalenie płuc o nieznanej etiologii zostało po raz pierwszy wykryte w Wuhan w Chinach w dniu 31 grudnia 2019 r. Od…

Related Products:

NGAL Protein (Recombinant)
20-abx073513
Abbexa
  • 1 mg
  • 20 ug
  • 5 ug
NGAL Protein (Recombinant)
20-abx073525
Abbexa
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 2 µg
NGAL antibody
10-1779
Fitzgerald 200 ul
NGAL antibody
10-1780
Fitzgerald 200 ul
NGAL antibody (FITC)
60R-1461
Fitzgerald 100 ug

Do you have a question? Do you want to order?
Contact us.