pandemie wywołane przez wirusy grypy ospę dżumę oraz cholerę

Pandemie wywołane przez wirusy

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pandemia to zjawisko rozprzestrzenianie się nowej choroby na całym świecie. Pandemie zdarzają się, gdy pojawia się nowy wirus rozprzestrzeniający się między ludźmi w efekcie czego następują zarażenia wśród ludzi. Zapalenie płuc o nieznanej etiologii zostało po raz pierwszy wykryte w Wuhan w Chinach w dniu 31 grudnia 2019 r. Od tego czasu wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się w co najmniej 140 krajach i spowodował ponad 173 000 zakażeń, oraz ponad 7000 zgonów. Wybuch liczby zakażeń został ogłoszony stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym 30 stycznia 2020 r. 11 marca WHO ogłosiło pandemię spowodowaną wirusem COVID-19. Wirus, który COVID-19, powoduje łatwe zarażenia wśród ludzi i rozprzestrzenia się między obywatelami w większości krajów na całym świecie.

Wcześniej pacjenci znajdujący się w centrum epidemii w Wuhan w prowincji Hubei w Chinach mieli pewne powiązania z dużymi targami owoców morza i żywych zwierząt, co sugeruje przeskok wirusa bariery międzygatunkowej. Jednak coraz większa liczba pacjentów nie ma kontaktu z targami zwierzęcymi, co wskazuje na rozprzestrzenianie się choroby pomiędzy ludźmi, szczególnie poza Hubei. Zaskakujące jest to, że niektóre osoby zostały zarażone, lecz nie wiadomo, jak i gdzie zostały narażone. Objawy wahają się od bardzo łagodnych, w tym bezobjawowych do bardzo nasilonych, które mogą prowadzić do śmierci. Aktualne informacje sugerują, że większość chorób spowodowanych wirusem COVID-19 jest łagodna z nielicznymi poważnymi przypadkami, jednak osoby starsze oraz z ciężkimi lub przewlekłymi chorobami, takimi jak choroby serca, choroby płuc i cukrzyca, lub osoby, których odporność jest upośledzona, wydają się być bardziej narażone na zachorowanie COVID-19. Odporność na nowego wirusa jest niewielka, dlatego też zakłada się, że populacja jest podatna, co prowadzi do rozprzestrzeniania się jej na całym świecie.

Stan aktualny

Z powodu pandemii COVID-19 wprowadzono kompleksowe ograniczenia dotyczące przemieszczania się ludzi, oraz zgromadzeń publicznych. Celem tych działań jest zwalczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. COVID-19 szybko rozprzestrzenia się na całym świecie, zmuszając ludzi do natychmiastowego ukierunkowanego działania, jednak szybkość rozprzestrzeniania się wirusa może prowadzić do powstawania trudnych do opanowania ognisk chorobotwórczych. Istnieje bardzo duże ryzyko, że placówki opieki zdrowotnej zostaną wyeksponowane na koronawirusa, ale można temu zaradzić poprzez zastosowanie skutecznych środków interwencyjnych w celu zapobiegania zarażeniu, co może skutecznie zapobiec gwałtownemu wzrostu liczby chorych. Ryzyko zarażenia się COVID-19 jest wysokie również w instytucjach społecznych i placówkach opieki zdrowotnej.

W nadchodzących dniach spodziewany jest gwałtowny wzrost liczby przypadków zarażenia COVID-19, stąd potrzeba podejścia tonującego, zmniejszającego liczbę nowych wypadków. Każdy podjęte działanie powinno mieć na celu ochronę najbardziej narażonych grup ludności i zmniejszenie liczby przypadków śmiertelnych. Na przykład działania związane z utrzymywaniem dystansu społecznego w celu zmniejszenia ryzyka epidemii i opóźnienia szczytu epidemii. Izolacja może zmniejszyć przenoszenie się wirusa między osobami i zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się, jednocześnie umożliwiając placówkom opieki zdrowotnej radzenie sobie ze zwiększonym napływem pacjentów. W związku z tym zawiesza się zgromadzenia masowych. Wskazane jest, aby ludzie pracowali z domu i unikali zbędnych podróży. Władze powinny upewnić się, że społeczeństwo jest świadome powagi chorób. Promuję się szkolenia interwencyjne dla wszystkich pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto systemy nadzoru umożliwiają szybkie wykrywanie przypadków i ocenę transmisji wirusa wśród społeczności.

Epidemia

Epidemia ma miejsce, gdy podatna populacja wejdzie w kontakt z czynnikiem chorobowym. Przebieg epidemii jest określany przez różne czynniki, takie jak ogólna liczba osób, które mogą zostać zarażone lub obszar pod krzywą epidemii. Epidemia to wybuch choroby, która atakuje wiele osób prawie w tym samym czasie i która rozprzestrzenia się w jednej lub kilku społecznościach, podczas gdy pandemia występuje, gdy epidemia rozprzestrzenia się na cały świat. Odważne podejście do powstrzymania wirusa w Chinach zmieniło przebieg gwałtownie nasilającej się i śmiertelnej epidemii, a obecnie obserwujemy spadek liczby zachorowań w Chinach. Wirus COVID-19 jest nowym patogenem, który jest wysoce zaraźliwy, rozprzestrzenia się szybko i jest uważany za zdolny do spowodowania masowych zgonów, ma wpływ na gospodarkę i społeczeństwo w każdym kraju, dlatego potrzeba budowania scenariuszy i strategii w celu wykorzystania wszystkich możliwych środków, które spowolnią transmisję wirusa, redukcję liczby zachorowań, oraz ratowanie życia.

3CL Protease (SARS-CoV-1 / SARS-CoV-2) Substrate
3CL Protease (SARS-CoV-1 / SARS-CoV-2) Substrate
79952-1
BPS Bioscience 1 mg
3CL Protease (SARS-CoV-1 / SARS-CoV-2) Substrate
3CL Protease (SARS-CoV-1 / SARS-CoV-2) Substrate
79952-2
BPS Bioscience 10 mg
SARS-CoV/SARS-CoV-2-Spike-Antibody,Chimeric-MAb
SARS-CoV/SARS-CoV-2-Spike-Antibody,Chimeric-MAb
E27D2019-A5
EnoGene 2019-nCoV-Chimeric-monoclonal-antibody

Wcześniejsze pandemie.

Były cztery pandemie wywołane przez wirusy:

  • grypy,
  • ospy,
  • dżumy
  • oraz cholery.

Wybuchy tych chorób miały ponadnarodowy charakter.
Ospa zabiła 300-500 milionów ludzi. Ebola zabiła tysiące ludzi, i wciąż jest ograniczona do Afryki Zachodniej i nie została ogłoszona pandemią. Ponadto HIV / AID okazały się pandemiczne, zabijając miliony ludzi na całym świecie od 1981 r. Inną pandemią jest szczep H3N2 antibody wirusa grypy A miało to miejsce w 1968 r. Grypa azjatycka była pandemią w latach 1956–1958.

Pandemie rozpoczynają się od okresu badawczego, po którym następuje faza rozpoznania, inicjacja i faza przyspieszenia. Szczyt choroby występuje pod koniec fazy przyspieszania, po której następuje faza spowolnienia, charakteryzująca się spadkiem liczby chorób. Fazy różnią się w zależności od kraju, w różnych częściach kraju lub w różnych krajach obserwuje się różne poziomy COVID-19. Czas trwania i dotkliwość każdej fazy również różnią się w zależności od charakterystyki i odpowiedzi właściwych służb.

Referencje

Aljazeera. (2020, March). Timeline: How the new coronavirus spread. https://www.aljazeera.com
Centers for Disease Control and Prevention. (2020, March 15). Situation Summary. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/summary.html
European Centre for Disease Prevention and Control. (2020, March 12). Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK–sixth update. https://www.ecdc.europa.eu
MPHonline. (n.d.). Outbreak: 10 of the Worst Pandemics in History. https://www.mphonline.org/worst-pandemics-in-history/
The World Health Organization (WHO). (2020, March 11). Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19). WHO
World Health Organization. (2020, February). Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.who.int