Zestawy do badania jakości i bezpieczeństwa żywności

Bezpieczeństwo żywności jest coraz bardziej niepokojącym problemem na całym świecie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz, ponad 100 krajów sformułowało przepisy dotyczące żywności i pasz. Elabscience® jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz. Zapewniamy szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań testowych i usług w zakresie jakościowego i ilościowego wykrywania mikotoksyn, pozostałości i zanieczyszczeń w żywności i paszach.

Pozostałości i zanieczyszczenia

Leki weterynaryjne są substancjami stosowanymi w leczeniu i zapobieganiu chorób u zwierząt, a zatem mogą potencjalnie wejść do łańcucha pokarmowego poprzez ich obecność w żywności w postaci pozostałości.Zwierzęta mogą być również narażone na szereg innych substancji chemicznych, takich jak zanieczyszczenia chemiczne. Konsumenci mogą być potencjalnie narażeni na pozostałości poprzez spożywanie żywności pochodzącej od zwierząt leczonych lekami weterynaryjnymi lub narażonych na chemiczne substancje zanieczyszczające. Dotyczy to mięsa i produktów mięsnych pochodzących z głównego pożywienia, jak również ryb hodowlanych, mleka, jaj, miodu i dziczyzny.

Aby sprostać surowym przepisom obowiązującym na całym świecie dotyczącym zakazanych limitów zanieczyszczeń i pozostałości, Elabscience® dostarcza wysokiej jakości zestawy testowe do wykrywania pozostałości weterynaryjnych i zanieczyszczeń żywności dla badaczy i rolników, w tym zestawy ELISA i szybkie zestawy testowe (Lateral Flow Assay Kit).

Mikotoksyny

Mikotoksyny znajdują się w prawie wszystkich rodzajach pasz i żywności dla zwierząt, takich jak zboża, otręby pszenne, makarony, łupiny grochu i ziarna kukurydzy, mleko i tym podobne. Pleśnie lubią żyć w ciepłym i wilgotnym środowisku i mogą rozwijać się na jedzeniu lub w jego wnętrzu przed i po zbiorze . Ponieważ większość z nich jest chemicznie stabilna, trudno je usunąć podczas przetwarzania żywności. Najczęstszymi mikotoksynami, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt gospodarskich, są aflatoksyny, ochratoksyna A, fumonizyna, zearalenon, deoksyniwalenol i tak dalej. Chociaż rząd ustanowił międzynarodowe standardy i praktyki dotyczące narażenia na mikotoksyny w żywności, zanieczyszczenie mikotoksynami nadal stanowi problem dotyczący bezpieczeństwa żywności na całym świecie.

W tej sytuacji firma Elabscience® opracowała wysokiej jakości zestawy testowe do wykrywania powszechnych mikotoksyn dla badaczy i rolników, w tym zestawy ELISA i zestawy do szybkich testów (zestaw do oznaczania przepływu bocznego).

Enzymatyczny test immunoadsorpcyjny ustanowił ilościową metodę ELISA opartą na selektywności i swoistości rozpoznawania przeciwciał i antygenów. Główna zasada testu ELISA: jeden z tych składników odpornościowych jest utrwalany w otworach fazy stałej (płytki enzymatycznej), a wykryty cel w próbce oddziałuje z układem przeciwciało-antygen. Ta interakcja może być obserwowana przez enzymy w markerach enzymatycznych i wskazuje, czy zachodzi wiązanie przeciwciało-antygen. Dodany substrat jest przekształcany przez enzym sprzęgający, co powoduje zmianę koloru, co można zmierzyć za pomocą czytnika mikropłytek.

Zalety metody ELISA
 • Wysoka czułość: poziom ppb(ng/mL)
 • Analiza ilościowa i brak zanieczyszczeń radioizotopowych
 • Niska zmienność z partii na partię
 • Dobra specyficzność
 • Długi okres ważności
 • Odpowiedni dla wielu próbek

Zestaw do testu z przepływem bocznym to karty szybkiego wykrywania wykorzystujące technologię immunogold gold. Metoda testowa opiera się na reakcji antygen-przeciwciało. Kropelki próbki cieczy są dodawane do otworu próbki. Jeżeli substancja docelowa istnieje, w ciągu 8 minut na linii testowej (T) pojawi się kolorowa strefa. Ta wizualna ocena umożliwia analizę jakościową. Ta karta szybkiego wykrywania w technologii immunogold gold jest łatwa w obsłudze i tania.

Zalety przepływu bocznego
 • Szybka ocena wyników
 • Nie wymaga wyposażenia laboratoryjnego
 • Odpowiednie do analizy w terenie
 • Wysoka stabilność
 • Nie zawiera szkodliwych substancji
 • Brak kosztów szkolenia

Inni dostawcy:

1