Przeciwciała drugorzędowe

Przeciwciała drugorzędowe mogą wiązać się z przeciwciałem pierwszorzędowym, czyli z „antyciałem”. Przeciwciała drugorzędowe łączą się enzymatycznie lub fluorescencyjnie i pośrednio wykrywają białko docelowe poprzez wiązanie się z przeciwciałem pierwszorzędowym, wzmacniając w ten sposób sygnał i poprawiając czułość detekcji.

Elabscience® oferuje różne wysokiej jakości sprzężone/niesprzężone przeciwciała wtórne, które mogą być stosowane w detekcji fluorescencji przeciwciała pierwotnego i są odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań, takich jak IF, IHC, WB i cytometria przepływowa, itp.

Elabscience Biotech

ELISA kit for Human AlaRS/PL12-Ab (Anti-Alanyl-tRNA Synthetase/Anti-PL12)
E-EL-H0401
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells
ELISA kit for Human AT (Anti Thrombin)
E-EL-H0432
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells
ELISA kit for Porcine AT (Anti Thrombin)
E-EL-P1079
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells
CLIA kit for Mouse AMH (Anti-Mullerian Hormone)
E-CL-M0090
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells
CLIA kit for Rat AMH (Anti-Mullerian Hormone)
E-CL-R0463
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells
ELISA kit for Human AH-Ab (Anti-Apolipoprotein)
E-EL-H0049
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells
ELISA kit for Human AAA (Anti-Actin Antibody)
E-EL-H0231
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells
ELISA kit for Human ALB-Ab (Anti-Albumin)
E-EL-H0233
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells
ELISA kit for Human FLG-Ab (Anti-Filaggrin)
E-EL-H0283
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells
ELISA kit for Human AMH (Anti-Mullerian Hormone)
E-EL-H0317
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells

Inni dostawcy:

1