Produkty Białkowe/Proteinowe

Białko rekombinowane to zmanipulowana forma białka produkowana za pomocą technologii rekombinacji DNA. Poprzez wprowadzenie DNA kodującego białko do komórek bakterii lub ssaków, możemy uzyskać ilości białka docelowego po wzmocnieniu ekspresji i oczyszczeniu. Elabscience® oferuje zróżnicowany wybór ponad 4000 białek do badań, w tym cytokiny, czynniki wzrostu, białka punktów kontrolnych układu odpornościowego, antygen CD, receptor FC, enzymy, hormony, itp.

Elabscience Biotech

Recombinant Human Protein S100P protein (His Tag)
Recombinant Human Protein S100P protein (His Tag)
PDEH100041-100ug
Elabscience Biotech 100ug
Recombinant Human Protein S100P protein (His Tag)
Recombinant Human Protein S100P protein (His Tag)
PDEH100041-20ug
Elabscience Biotech 20ug
Recombinant Human PROS1/Protein S Protein (His Tag)
Recombinant Human PROS1/Protein S Protein (His Tag)
PKSH030881-100ug
Elabscience Biotech 100ug
Recombinant Human Ribosomal Protein S25 protein (His tag)
Recombinant Human Ribosomal Protein S25 protein (His tag)
PDEH100339-100ug
Elabscience Biotech 100ug
Recombinant Human Ribosomal Protein S25 protein (His tag)
Recombinant Human Ribosomal Protein S25 protein (His tag)
PDEH100339-20ug
Elabscience Biotech 20ug
Recombinant Human PROC1/Protein C/PROC Protein (His Tag)
Recombinant Human PROC1/Protein C/PROC Protein (His Tag)
PKSH031776-20ug
Elabscience Biotech 20ug
Recombinant Human Myelin Protein P0/MPZ Protein (His Tag)
Recombinant Human Myelin Protein P0/MPZ Protein (His Tag)
PKSH032770-10ug
Elabscience Biotech 10ug
Recombinant Human Myelin Protein P0/MPZ Protein (His Tag)
Recombinant Human Myelin Protein P0/MPZ Protein (His Tag)
PKSH032770-50ug
Elabscience Biotech 50ug
Recombinant Human Retinol-Binding Protein 1/RBP1 Protein
Recombinant Human Retinol-Binding Protein 1/RBP1 Protein
PKSH032996-10ug
Elabscience Biotech 10ug
Recombinant Human Retinol-Binding Protein 1/RBP1 Protein
Recombinant Human Retinol-Binding Protein 1/RBP1 Protein
PKSH032996-50ug
Elabscience Biotech 50ug
Recombinant Human Retinol-Binding Protein 2/RBP2 Protein
Recombinant Human Retinol-Binding Protein 2/RBP2 Protein
PKSH032997-10ug
Elabscience Biotech 10ug
Recombinant Human Retinol-Binding Protein 2/RBP2 Protein
Recombinant Human Retinol-Binding Protein 2/RBP2 Protein
PKSH032997-50ug
Elabscience Biotech 50ug
ELISA kit for Human Sec23b (Protein transport protein Sec23B)
ELISA kit for Human Sec23b (Protein transport protein Sec23B)
E-EL-H1411
Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells
Recombinant Human Protein δ Homolog 1/DLK1 Protein (His Tag)
Recombinant Human Protein δ Homolog 1/DLK1 Protein (His Tag)
PKSH032920-10ug
Elabscience Biotech 10ug
Recombinant Human Protein δ Homolog 1/DLK1 Protein (His Tag)
Recombinant Human Protein δ Homolog 1/DLK1 Protein (His Tag)
PKSH032920-50ug
Elabscience Biotech 50ug
Recombinant Human Vitamin D-Binding Protein/GC protein (His tag)
Recombinant Human Vitamin D-Binding Protein/GC protein (His tag)
PDMH100111-100ug
Elabscience Biotech 100ug
Recombinant Human Vitamin D-Binding Protein/GC protein (His tag)
Recombinant Human Vitamin D-Binding Protein/GC protein (His tag)
PDMH100111-20ug
Elabscience Biotech 20ug
Mouse MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
Mouse MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
E-CL-M0632-24Tests
Elabscience Biotech 24 Tests
Mouse MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
Mouse MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
E-CL-M0632-48Tests
Elabscience Biotech 48 Tests
Mouse MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
Mouse MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
E-CL-M0632-96Tests
Elabscience Biotech 96 Tests
Mouse MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
Mouse MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
E-CL-M0632-96Tests10
Elabscience Biotech 96 Tests *10
Mouse MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
Mouse MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
E-CL-M0632-96Tests5
Elabscience Biotech 96 Tests *5
Human MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
Human MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
E-CL-H0645-24Tests
Elabscience Biotech 24 Tests
Human MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
Human MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
E-CL-H0645-48Tests
Elabscience Biotech 48 Tests
Human MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
Human MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
E-CL-H0645-96Tests
Elabscience Biotech 96 Tests
Human MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
Human MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
E-CL-H0645-96Tests10
Elabscience Biotech 96 Tests *10
Human MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
Human MAPτ -Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- CLIA Kit
E-CL-H0645-96Tests5
Elabscience Biotech 96 Tests *5
Recombinant Human P63/TP63/Tumor protein p63 Protein (His & GST Tag)
Recombinant Human P63/TP63/Tumor protein p63 Protein (His & GST Tag)
PKSH030689-100ug
Elabscience Biotech 100ug
Rat MAPτ-Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- ELISA Kit
Rat MAPτ-Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- ELISA Kit
E-EL-R0943-24Tests
Elabscience Biotech 24 Tests
Rat MAPτ-Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- ELISA Kit
Rat MAPτ-Microtubule Associated Protein Tau/Tau Protein- ELISA Kit
E-EL-R0943-48Tests
Elabscience Biotech 48 Tests

Białka aktywne

Elabscience® oferuje ponad 1000 różnych aktywnych białek gotowych do eksperymentalnego wykorzystania. Istnieje szeroki zakres metod biologicznych do pomiaru bioaktywności rekombinowanych białek, w tym test proliferacji, test indukcji cytokin, test chemotaksji, test proliferacji komórek, test enzymatyczny, funkcyjny ELISA, itp. Białka rekombinowane, które potwierdziły bioaktywność są dostępne dla hodowli komórkowych, badań nad celem leku, leków kandydujących, badań strukturalnych, badań interakcji białko-białko i wielu innych dziedzin badawczych.

Cytokiny

Cytokiny są małymi, wydzielanymi białkami uwalnianymi przez komórki odpornościowe, które służą do regulacji systemu immunologicznego, które biorą udział w sygnalizacji autokrynnej, parakrynnej i endokrynnej, regulują również dojrzewanie, wzrost i reaktywność różnych typów komórek. Elabscience® zapewnia kompleksowy katalog rekombinowanych cytokin o doskonałej spójności pomiędzy poszczególnymi partiami, najwyższej aktywności i znacząco niskim poziomie endotoksyn, w tym chemokin, interferonów (IFN), interleukin, czynników martwicy nowotworów (TNF), czynników stymulujących cyle (CSF), czynników wzrostu i innych białek związanych z cytokinami.

Białka punktów kontroli immunologicznej

Punkty kontrolne układu immunologicznego są regulatorami aktywacji immunologicznej. Składają się one z pobudzających i hamujących szlaków, które utrzymują autotolerancję i wspomagają odpowiedź immunologiczną. Stymulujące immunologiczne punkty kontrolne zwiększają odpowiedź immunologiczną przeciwko patogenom. Przeciwnie, hamujące immunologiczne punkty kontrolne negatywnie regulują aktywację komórek T. W chorobach nowotworowych mechanizmy punktów kontrolnych są często aktywowane w celu tłumienia powstającej odpowiedzi immunologicznej przeciwnowotworowej, a PD-1, PD-L1, CTLA-4, CD28, OX40 są gorącymi celami immunoterapii nowotworów.

Inni dostawcy:

1