Białka transbłonowe

Białko transbłonowe (TP), znane również jako białko nienaruszone, jest rodzajem białka błonowego występującego w całym biofilmie. Białka transbłonowe odgrywaj± ważn± rolę w podstawowych procesach fizjologicznych, w tym w transporcie cz±steczek, transdukcji sygnału, wykorzystaniu energii itp. Z jednej strony, są one przydatne do sygnalizowania komórce, co zawiera środowisko zewnętrzne. Z drugiej strony, służą one komórce do zbierania informacji o środowisku zewnętrznym.

Prawie 30% genów w sekwencji genomowej koduje białka transbłonowe, z czego 50% jest celem dla obecnie znanych leków. Jednak ekspresja i oczyszczanie białek transbłonowych są bardzo trudne. Firma Cusabio pomoże Państwu pokonać te trudności.

Inni dostawcy:

1