Power Broth™ & Power Prime Broth™

Power BrothTM, Power Prime BrothTM i Power Primeolate™ są opatentowanymi pożywkami opracowanymi przez AthenaESTM w celu poprawy ekspresji białek rekombinowanych w E. coli. Pożywki te składają się z kompleksowej, bogatej mieszaniny aminokwasów, witamin i źródła węgla w wyższych stężeniach niż Terrific Broth. Pożywki są buforowane przy pH 6,8 ± 0,2. Power PrimeTM i Power Primeolate™ posiadają certyfikat APF CertifiedTM. W celu ekspresji białek rekombinowanych, indukcja powinna być przeprowadzona przy gęstości komórek trzykrotnie większej niż w podłożu LB Broth. Wydajność komórkowa jest zazwyczaj 3 do 4 razy większa niż w przypadku hodowli w kolbach wstrząsanych, w zależności od charakterystyki szczepu. Kilka raportów sugeruje, że Power BrothTM i Power Prime BrothTM mogą zwiększyć ilość rozpuszczalnego białka zgromadzonego w przypadku białek nierozpuszczalnych w inny sposób. Pożywka ta jest korzystnym podłożem dla kultur fermentacyjnych. Wydajność biomasy będzie zależała od procesu i zastosowanego szczepu.

AthenaES

Inni dostawcy:

1