​PERK™: Protein Expression Rescue Kit

PERK™ (Protein Expression Rescue Kit) został zaprojektowany w celu dostarczenia badaczom narzędzia do określenia najlepszych dostępnych warunków hodowli do produkcji rekombinowanych białek w Escherichia coli. Doświadczenie wykazało, że akumulacja danego białka w cytoplazmie zależy od kilku czynników. Należą do nich szczep gospodarza, skład pożywki oraz warunki inkubacji. W trakcie optymalizacji produkcji białek rekombinowanych dla klientów, naukowcy firmy Athena opracowali algorytm, który został specjalnie zaprojektowany w celu maksymalizacji akumulacji białek rekombinowanych wyrażonych w E. coli. Rysunek 1 przedstawia eksperymentalny wykres przepływu dla tego algorytmu.

AthenaES

Inni dostawcy:

1