SILAC Media

Podłoże SILAC jest przygotowane specjalnie do eksperymentów znakowania z użyciem stabilnych izotopów aminokwasów. Athena dostarcza kilka z najczęściej używanych mediów bez L-argininy, L-lizyny, L-leucyny i L-metioniny, czterech najczęściej używanych aminokwasów znakowanych ciężkimi izotopami.

Preparaty w proszku

Składniki SILAC są mielone do uzyskania drobnych cząstek, mieszane w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny i umieszczane w torebkach odpornych na wilgoć. Każda saszetka zawiera wystarczającą ilość pożywki do przygotowania 1 litra pożywki.

Opłacalne
60% niższy koszt niż w przypadku pożywki płynnej
Niższe koszty wysyłki
3-letni okres przydatności do użycia

Roztwory magazynowe każdego z czterech brakujących aminokwasów można zakupić oddzielnie.

Gotowy do użycia płyn

Podłoże SILAC jest przygotowane jako gotowy do użycia płyn, który jest sterylnie napełniany i rozlewany do butelek o pojemności 500 ml. Każda butelka jest dostarczana z roztworami podstawowymi każdego z czterech brakujących aminokwasów. Pozwala to na rekonstytucję kompletnej pożywki.

Wygodny, gotowy do użycia
Eliminuje czas przygotowania
Wystarczy dodać sterylne aminokwasy i suplementy

AthenaES

Inni dostawcy:

1