Przeciwciała kontrolne

Przeciwciała kontrolne są używane do wykrywania specyficznych białek kontrolnych ładowania.

Wewnętrzne białko kontrolne służy do zapewnienia równomierności obciążenia białkami, tak aby określić ekspresję białka docelowego, i jest ważnym wskaźnikiem do analizy ilościowej Western Blotting (WB) i innych wyników eksperymentalnych. Zazwyczaj białko wybrane jako wewnętrzne odniesienie jest stabilnie wyrażane w liniach komórkowych próbki lub tkankach z umiarkowaną ekspresją (w miarę możliwości jest wykrywane w tym samym zakresie liniowym co białko docelowe). Przy wyborze odpowiedniego białka kontrolnego można również wziąć pod uwagę masę cząsteczkową białka (różną od masy białka docelowego), dystrybucję subkomórkową oraz rodzaj traktowania doświadczalnego.

Wspólne białka kontroli wewnętrznej są wymienione w poniższej tabeli. Kliknąć nazwę, aby wyszukać odpowiadające jej przeciwciała:

kDa Whole cell Mitochondrial Nuclear Membrane Cytoskeleton Serum
125 Vinculin
110 ATPase
75 Transferrin
66 Lamin B1
60 HSP60
55 HDAC1
50 Alpha tubulin Alpha tubulin
50 Beta tubulin Beta tubulin
40 Beta actin Beta actin
35 GAPDH TBP
30 VDAC1/Porin PCNA
25 Cyclophilin B
20 Cofilin COX IV Cofilin
15 Histone H3

Inni dostawcy:

1