Komórki prawidłowe/normalne

Komórki prawidłowe to komórki uzyskane bezpośrednio z prawidłowych (niepatologicznych) tkanek. Normalne linie komórkowe stanowią najlepsze modele doświadczalne dla sytuacji in vivo. Komórki normalne mają kariotyp najbardziej zbliżony do kariotypu tkanek macierzystych (nienormalnych). Komórki prawidłowe wykazują cechy, które nie są widoczne w komórkach nowotworowych.
Wybierz komórki poniżej, aby znaleźć kompletne normalne linie komórkowe dla każdego z określonych typów komórek. Znajdziesz tu komórki, pożywki podstawowe, zestawy wzrostowe i odczynniki zapewniające optymalną wydajność zgodnie z arkuszami specyfikacji.

Komórki 3T3-J2
Komórki 3T3-L1
Komórki A9
Komórki BJ
Komórki C127
Komórki C2C12
Komórki CCD 841 CoN
Komórki CHO-K1
Komórki CTX TNA2
Komórki DF-1
Komórki FHC
komórki FHs 74 Int
Komórki Hs 181.Gb
Komórki IEC-6
Komórki IMR-90
Komórki L929
Komórki LLC-MK2
Komórki MDCK (NBL-2)
Komórki MDCKII
Komórki MEF (CF-1)
Komórki NIH-3T3
Komórki SCBN
Komórki ST
Komórki STO
Komórki Vero

Inni dostawcy:

1