Białaczka/chłoniak/szpiczak

Białaczka jest rodzajem raka, który wpływa na krew i szpik kostny, gąbczaste centrum kości, gdzie powstają komórki krwi. Choroba rozwija się, gdy komórki krwi produkowane w szpiku kostnym rosną poza kontrolą.
Chłoniak jest nazwą dla grupy nowotworów krwi, które rozwijają się w układzie limfatycznym. Dwa główne typy to chłoniak Hodgkina i chłoniak nieziarniczy (NHL).
Szpiczak jest rodzajem nowotworu, który rozpoczyna się w szpiku kostnym. Dotyka on komórek plazmatycznych.

Białaczka/chłoniak/ szpiczak

Komórki: BJAB, CCRF-CEM, Daudi, F-36P, FO, HL-60, K562, LP-1, M-NFS-60, MC116, Mino, MOLM-13, MV-4-11, NALM-6, NAMALWA, P3X63Ag8.653, Raji, RAW 264.7, RBL-2H3, RPMI-8226, RS4;11, SU-DHL-1, SU-DHL-6, THP-1, U937, WIL2-S

Wybierz komórki poniżej, aby znaleźć kompletne linie komórkowe dla każdego z określonych typów komórek. Znajdziesz tu komórki, pożywki podstawowe, zestawy wzrostowe i odczynniki zapewniające optymalne działanie.

Addexbio

Inni dostawcy:

1