Komórki immortalizowane

Zdolność do tworzenia unieśmiertelnionych komórek in vitro jest potężnym narzędziem dla biologa. Większość komórek może być odtwarzana w niezmienionej postaci tylko przez ograniczoną liczbę generacji komórek, zanim początkowe linie komórkowe obumrą. Immortalizacja komórek ustanawia ciągłe linie komórkowe, odgrywające ważną rolę w badaniach biologii wzrostu, różnicowania i starzenia się komórek. Zwiększa to również nasze zrozumienie aberracji w proliferacji i kontroli pozycji w złośliwych komórkach.

Wybierz komórki poniżej, aby znaleźć kompletne linie komórkowe dla każdego z określonych typów komórek. Znajdziesz tam komórki, podłoża, zestawy wzrostowe i odczynniki zapewniające optymalną wydajność.

Komórki 3D4/2
Komórki BEAS-2B
Komórki BSC40
Komórki COS-1
Komórki COS-7
Komórki DF-1
Komórki HaCaT
Komórki HBEC-5i
Komórki HEK-293
HEK-293T Cells
HEL 299
Komórki hFOB 1.19
Komórki HK-2
Hs27 Cells
Komórki IMCC3
Komórki MRC-5
Komórki Mv 1 Lu
Komórki NE-1
Komórki Beta trzustki
Komórki nabłonka przewodów trzustkowych (HPDEC)
Komórki RLE-6TN
Komórki SVG p12
Komórki THLE-2
Komórki THLE-3
Komórki TM3
Komórki VK2/E6E7
Komórki WI-38

Inni dostawcy:

1