Linie komórkowe

Oprócz dystrybucji różnorodnych linii komórkowych do celów badawczych, AddexBio oferuje również szeroki zakres usług związanych z kulturami komórkowymi, aby pomóc społeczności badawczej. Obejmują one podstawowe technologie hodowli komórkowych, np. hodowlę komórek i ekspansję kultur komórkowych, ale także testy na autentyczność i zanieczyszczenia. Oferujemy następujące usługi związane z liniami komórkowymi.

Badanie uwierzytelniania komórkowego

Kontaminacja krzyżowa i błędna identyfikacja linii komórkowych są niestety bardzo powszechne w środowisku badawczym. Wiele zanieczyszczonych linii komórkowych zostało przerośniętych przez zanieczyszczającą linię komórkową podczas ich zakładania i dlatego prawdopodobnie nie istnieją autentyczne zasoby; w takich przypadkach wszystkie prace zostały wykonane na zanieczyszczeniu, które może pochodzić z innego gatunku, tkanki lub typu komórki.

Aby umożliwić badaczom sprawdzenie prawdziwej tożsamości ich linii komórkowych – wymóg coraz częściej nakładany przez czasopisma naukowe i agencje finansujące – AddexBio oferuje usługę uwierzytelniania linii komórkowych.

Ogólne zalecenia dotyczące uwierzytelniania to:

  1. Kiedy nowa linia jest zakładana lub nabywana w celu określenia tożsamości linii komórkowej.
  2. Przed zamrożeniem.
  3. Gdy hodowla aktywnie rośnie przez 2-3 miesiące.
  4. Gdy wydajność linii komórkowej nie jest spójna lub wyniki są nieoczekiwane.

Świadczone usługi

Zapewnia analizę profilowania STR dla linii komórkowych pochodzenia ludzkiego poprzez wykazanie różnej liczby markerów.

AUTH10: GenePrint 10 System (Promega), Markery uwzględnione w tej analizie to amelogenina, CSF1PO, D13S317, D16S539, D21S11, D5S818, D7S820, THO1, TPOX i vWA.

Lub

AUTH16: PowerPlex 15HS (Promega), Markery zawarte w zestawie to: amelogenina, CSF1PO, D13S317, D16S539, D21S11, D5S818, D7S820, THO1, TPOX, vWA, D18S51, D3S1358, FGA, D8S1179, Penta E, i Penta D.

AddexBio Oferuje 2 poziomy usług, Usługę podstawową i Usługę podstawową z wyszukiwaniem profili.

Usługa podstawowa obejmuje raport uwierzytelniania dla każdej przesłanej linii, który jest odpowiedni dla dowodu uwierzytelniania linii komórkowej, który może być wymagany przez niektóre czasopisma i agencje finansujące granty. Wyniki są wykorzystywane do sprawdzenia zanieczyszczenia krzyżowego, wymieszania linii komórkowych i zgodności procentowej między liniami lub do ustalenia tożsamości nowej linii komórkowej.

Usługa podstawowa z wyszukiwaniem profili obejmuje powyższe oraz krzyżowe odniesienie do repozytoriów ATCC, DSMZ i baz danych JCRB w celu sprawdzenia autentyczności Twojej linii komórkowej.

Badanie mykoplazmy w komórkach

Obecność mykoplazmy w hodowlach komórkowych ma bezpośredni wpływ na Twoją pracę. Skażenie mikoplazmą w hodowlach komórkowych jest szeroko rozpowszechnione i trudne do zauważenia. Zazwyczaj brak jest widocznych zmian morfologicznych, ale niewidoczny wpływ na hodowle komórkowe sprawia, że skażenie mykoplazmą jest tak poważnym problemem. Wykazano, że mykoplazmy zmieniają praktycznie każdą mierzoną właściwość i cechę hodowli komórkowych.

Badania przesiewowe w kierunku skażenia mykoplazmą są zalecane regularnie, a także przed bankowaniem komórek i kriokonserwacją. Firma AddexBio oferuje testy na obecność mykoplazm przy użyciu metody PCR oraz metody hodowli bezpośredniej.

Test oparty na metodzie PCR identyfikuje próbki dodatnie na obecność Mycoplasma przy użyciu starterów opracowanych wewnętrznie do celów przesiewowych. Test PCR jest przydatny do wykrywania skażenia większością gatunków mykoplazm, Acholeplasma, Spiroplasma i Ureaplasma, w tym gatunków najczęściej atakujących hodowle komórkowe: Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma arginini, Mycoplasma arthritidis, Mycoplasma bovis, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma neurolyticum, Mycoplasma orale, Mycoplasma penetrans, Mycoplasma pirum, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma pulmonis, Mycoplasma salivarium, Mycoplasma synoviae, Spiroplasma citri, Ureaplasma urealyticum .

Inni dostawcy:

1