Przeciwciała wtórne

Przeciwciała wtórne są zaprojektowane do specyficznego wykrywania przeciwciała pierwotnego i pełnią funkcję pomocniczą w wykrywaniu, sortowaniu i oczyszczaniu antygenów docelowych. Przeciwciało drugorzędowe jest specyficzne, zarówno na poziomie gatunkowym, jak i izotypowym, dla odpowiedniego przeciwciała pierwszorzędowego i zazwyczaj posiada znacznik fluorescencyjny/radioaktywny/chemiluminescencyjny lub chromogeniczny do wykrywania i kwantyfikacji sygnału. abm oferuje wszechstronny wybór w odniesieniu do gatunków pochodzenia (człowiek, myszy, szczury, króliki, owce, kurczaki, konie, świnki morskie i inne) oraz szeroki wachlarz znakowanych/koniugowanych (tj. peroksydaza chrzanowa, biotyna, fosfataza alkaliczna i fluoresceina) przeciwciał drugorzędowych o wysokiej czułości sygnału i niskim tle.

Wybierz z naszej selekcji znakowanych/koniugowanych przeciwciał wtórnych.

  • Przeciwciała frakcji IgG
  • Przeciwciała sprzężone z dylematem
  • Przeciwciała w koniugatach z agarozą
  • Przeciwciała sprzężone z fluoresceiną
  • Przeciwciała skoniugowane z czerwienią teksaską
  • Przeciwciała skoniugowane z fykoerytryną
  • Przeciwciała sprzężone z cyjaniną
  • Przeciwciała sprzężone z peroksydazą chrzanową
  • Przeciwciała sprzężone z fosfatazą alkaliczną

Przeciwciała monoklonalne i poliklonalne

Zarówno przeciwciała monoklonalne, jak i poliklonalne są dostępne do wykorzystania w aplikacjach.

Inni dostawcy:

1