Oczyszczanie przeciwciał

Oczyszczanie białek reprezentuje serię procesów, które służą do wyizolowania docelowego białka z prostej-skomplikowanej mieszaniny biomolekuł. Oczyszczanie powinowactwa opiera się na wysokim powinowactwie wiązania pomiędzy unieruchomionymi ligandami (na żywicy) i kompatybilnymi znacznikami (na lub związanymi z białkiem docelowym). abm oferuje różnorodne żywice powinowactwa, w tym kulki agarozowe z niklem i glutationem do oczyszczania odpowiednio białek znakowanych His i GST, jak również kulki białkowe A/G do oczyszczania przeciwciał IgG. abm dostarcza również wysokiej jakości proteazy do późniejszego usuwania znaczników powinowactwa, dzięki czemu zakupy odczynników potrzebnych do oczyszczania białek są wygodne.

Inni dostawcy:

1