Histologia

Zarówno immunohistochemia (IHC) jak i barwienie hematoksyliną i eozyną (H&E) są obecnie szeroko stosowane zarówno w badaniach naukowych jak i klinicznych do analizy struktur i cech komórkowych, jak również do diagnozowania nieprawidłowych komórek w nowotworach. Od przygotowania i obróbki próbek do barwienia i analizy, ABM oferuje szeroki zakres wysokiej jakości gotowych do użycia produktów i usług zaprojektowanych dla każdego budżetu i czasu.

Inni dostawcy:

1