Mezofilne polimerazy DNA i RNA

ABM oferuje pełną gamę mezofilnych polimeraz, które umożliwiają przygotowanie RNA i DNA do kolejnych zastosowań w sekwencjonowaniu całego genomu nowej generacji i konstruowaniu bibliotek.

ABM

Inni dostawcy:

1