Linie komórkowe do badań nad lekami

Wykorzystanie udowodnionego sukcesu ABM w generowaniu i walidacji stabilnych linii komórkowych, aby przyspieszyć odkrycia nowych leków i badania biomedyczne. W pełni zwalidowane, wygenerowaliśmy unikalną kolekcję bibliotek stabilnych linii komórkowych receptorów sprzężonych z białkami G (GPCR), kinaz, receptorów hormonów jądrowych (NHR) i kanałów jonowych, aby zapewnić wydajne platformy testowe dla wszystkich projektów badawczych.

Jako lider w dziedzinie ekspresji genów i rekombinowanych technologii wirusowych, usprawniliśmy przepływ pracy od klonowania konstrukcji DNA do generowania i pakowania rekombinowanych wektorów wirusowych, kontroli jakości ekspresji genów i generowania stabilnych linii komórkowych dla każdego genu w genomie człowieka, myszy i szczura. Dzięki naszym dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązaniom stabilnych linii komórkowych dla całego genomu, najtrudniejsze wyzwania związane z tworzeniem stabilnych linii komórkowych można przezwyciężyć – dzięki czemu można skupić się na odpowiedzi na ważniejsze pytania związane z projektem.

Inni dostawcy:

1