Aktywne kinazy

Aktywne Kinazy są wysoce regulowanymi białkami, które uczestniczą w złożonej sieci różnych szlaków sygnalizacyjnych komórki. ABM oferuje szerokie spektrum Aktywnych Kinaz zarówno do badań funkcjonalnych jak i wysiłków badawczych ukierunkowanych na odkrywanie leków. Produkty Active Kinase charakteryzują się czystością od 70 do 90% i są dostarczane w postaci płynnych preparatów.

ABM

Ask for price
Ask for price
Ask for price
Ask for price
Ask for price
Ask for price
Ask for price
Ask for price
Ask for price
Ask for price

Inni dostawcy:

1