Retikulum endoplazmatyczne (ER)

Retikulum endoplazmatyczne (ER) jest organellą występującą w większości komórek eukariotycznych. Jest ono głównie odpowiedzialne za syntezę i transport produktów komórkowych, takich jak białka, lipidy i hormony. Strukturalnie ER składa się z wzajemnie połączonej sieci spłaszczonych, zamkniętych w błonie komórkowej woreczków i kanalików, które rozciągają się od błony jądrowej w całej cytoplazmie. Te podobne do woreczków struktury i kanaliki są utrzymywane razem i wspierane przez cytoszkielet.

Kompleks ER składa się z dwóch podjednostek – szorstkiej ER i gładkiej SER. Powierzchnia szorstkiego ER jest pokryta rybosomami wytwarzającymi białka. Po zsyntetyzowaniu białka, związane z błoną pęcherzyki transportowe przenoszą je do aparatu Golgiego. Gładkie ER nie zawiera rybosomów i jest odpowiedzialne za syntezę lipidów, fosfolipidów i steroidów. Do drugorzędnych zadań ER gładkiego należy metabolizm węglowodanów i steroidów, detoksykacja i modulacja jonów wapnia.

Zestawy do barwienia retikulum endoplazmatycznego dla żywych komórek

Barwniki ER Tracer™ są barwnikami przepuszczającymi błonę, znacznie selektywnymi dla retikulum endoplazmatycznego w żywych komórkach. Jako kluczowy składnik naszych zestawów do barwienia retikulum endoplazmatycznego w żywych komórkach Cell Navigator™, barwniki ER Tracer™ mogą być multipleksowane z innymi białkami fluorescencyjnymi lub sondami w badaniach multiparametrycznych w żywych komórkach lub po utrwaleniu w badaniach kolokalizacyjnych. Jednakże, w przypadku niektórych linii komórkowych, barwniki ER Tracer™ mogą nie wiązać się selektywnie z ER.

Kluczowe cechy zestawów do barwienia ER żywych komórek Cell Navigator™:

-Wysoka selektywność dla ER w stosunku do innych przedziałów komórkowych (np. lizosomów i mitochondriów)
-Barwienie ER jest dobrze utrzymywane po utrwaleniu komórek
-Dostępne w niebieskiej, zielonej i czerwonej fluorescencji, aby ułatwić multipleksowanie z innymi sondami fluorescencyjnymi
-Odpowiednie dla komórek proliferujących i nieproliferujących
-Zestawy zawierają szczegółowy protokół barwienia i materiały wystarczające do wykonania 100 testów.

AAT Bioquest

Inni dostawcy:

1